21.09.2020 - 25.09.2020

IV biennale Medalierstwa

Miejscowość Wydarzenia: Warszawa

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konkursy, Warsztaty, Seminaria

Specjalność: Rzeźba

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych, Nauczyciele szkolnictwa plastycznego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: http://www.smocza.edu.pl/

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

W 2020 roku odbywać się będzie czwarta edycja biennale medalierstwa, jedynego konkursu medalierskiego w Polsce. Jest to kilkuetapowy konkurs, warsztaty medalierskie i cykl wykładów ze specjalistami z różnych dziedzin, rzeźbiarzami ,medalierami i technologami odlewnictwa. Biennale jest odpowiedzią na żywe zainteresowanie młodzieży tą dziedziną działalności plastycznej, a także formą uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej dla kierunku techniki rzeźbiarskie, wprowadzonego w szkołach plastycznych. Biennale organizowane jest przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Warszawie we współpracy z CEA, Mennicą Polską, Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie oraz innymi instytucjami . I Międzynarodowe Biennale Medalierstwa w ZPSP im. W. Gersona w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej odbyło się we wrześniu 2014 roku, a kolejne we wrześniu 2016 i 2018r. W opinii uczestników Biennale jest bardzo ciekawą, profesjonalnie zorganizowaną imprezą edukacyjną. Uczestnicy odbywają szkolenia, warsztaty, zajęcia plenerowe. Z roku na rok konkurs rozwija się i zgłasza się do niego coraz więcej uczestników (w roku 2014 - 36 prac, 7 szkół ,w roku rok 2016 - 100 prac, 15 szkół, w roku 2018 64 prace, 8 szkół.)

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

1. Rozwijanie zainetersowania uczniów małą formą rzeźbiarską.

2. Promowanie uczniów najzdolniejszych.

3. Wzbogacanie wiedzy technologicznej i formalnej uczniów i ich nauczycieli w związku z małą formą rzeźbiarską i jej powieleaniem.

4. Wspomaganie metodyczne nauczycieli rzeźby oraz specjalności formy rzeźbiarskie.

5. Promowanie wydarzeń artystycznych i kulturalnych.

6. Zainteresowanie uczestników historią odkryć i wynalazków.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

1. Nauczyciele ZPSP: Maciej Kupidura i Paweł Goliszek

2. Anna Wątrubska-Wdowiarska (medalierka).

3. Pracownik Centrum Olimpijskiego w Warszawi

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

W roku 2020odbędzie się czwarta edycja Biennale Medalierstwa, którego tematem będzie, sport i jego historia od starożytności do współczesności. Podobnie jak w poprzednich edycjach, konkurs będzie przebiegał dwuetapowo: I etap - konkurs projektowy na temat: ” Sport w starożytności i w czasach współczesnych „ zakończy się w kwietniu 2020 r. Ten etap pracy będzie przeprowadzony w szkołach macierzystych. Temat ogłoszony będzie na jesieni 2019r. Po przesłaniu medali oraz plansz ze szkicami koncepcyjnymi do Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Warszawie, prace zostaną ocenione przez powołane jury. Laureaci pierwszego etapu(max.15 osób) będą zaproszeni na warsztaty medalierskie które się odbędą we wrześniu 2020r. II etap - warsztaty medalierskie- 21-25 września 2020 r. Drugi etap IV Biennale Medalierstwa odbywać się będzie w dniach 21- 25września 2020 r. w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie. Tematem przewodnim warsztatów będzie sport. Warsztaty rozpoczną się w poniedziałek 21 września powitaniem uczniów przez Dyrekcję szkoły Beatę Lewińską oraz nauczycieli prowadzących - rzeźbiarzy: Pawła Goliszka i Pawła Kasprzaka. Po powitaniu zostanie ogłoszony temat warsztatów medalierskich i przedstawiony harmonogram pracy oraz imprez towarzyszących. W ramach poszukiwania inspiracji uczniowie udadzą się do Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie .Wiedza na temat historii sportu zostanie poszerzona także wykładami , które poprowadzą zaproszeni specjaliści znawcy sportu i jego historii . Każdego dnia w godzinach przedpołudniowych i poobiednich będą prowadzone warsztaty medalierskie pod kierunkiem nauczycieli rzeźby ZPSP w Warszawie. W warsztatach będą też uczestniczyć nauczyciele szkół , których uczniowie zakwalifikowali się do tego etapu konkursu. W przerwie pomiędzy zajęciami warsztatowymi odwiedzimy wybitną rzeźbiarkę i medalierkę -Annę Wątróbską- Wdowiarską, która w swojej pracowni zaprezentuje nam swoją twórczość oraz przedstawi młodzieży tajniki warsztatu medalierskiego. Dla nauczycieli towarzyszących uczniom zorganizowane będzie szkolenie z modelowania 3D za pomocą programu ZBrush, które przeprowadzą nauczyciele ZPSP w Warszawie Maciej Kupidura oraz Paweł Goliszek. W ciągu pięciu dni biennale powstaną prace medalierskie, które będą ocenione przez komisję w składzie której będą artyści rzeźbiarze w tym wykładowcy ASP projektanci medali z Mennicy Polskiej oraz specjaliści z dziedziny która jest tematem bieżącego biennale. W trakcie obrad komisji młodzież zwiedzi gipsotekę Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Teatr Stanisławowski i Galerię Rzeźby Polskiej w Starej Pomarańczarni Łazienek Królewskich. Podsumowaniem IV Biennale Medalierstwa będzie ogłoszenie zwycięzcy konkursu medalierskiego i wręczenie nagród. Harmonogram IV Biennale Medalierstwa: Poniedziałek 21 września 9.00 Powitanie uczestników i rozpoczęcie warsztatów.(Dyrektor ,Beata Lewinska, Paweł Kasprzak, Paweł Goliszek) 10.00 Wycieczka do Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie zwiedzanie z przewodnikiem (poszukiwanie inspiracji) (Paweł Kasprzak, Paweł Goliszek, ) 15.30 Obiad 16.30 Wykład tematyczny. 18.00 Warsztaty medalierskie( Paweł Goliszek, Paweł Kasprzak) Wtorek 25 września 9.00 Wycieczka do Mennicy Polskiej.(Paweł Kasprzak,) 14.30 Obiad 16.00 – 20.00 Warsztaty medalierskie(Paweł Kasprzak) 16.00 – 20.00 Szkolenie z modelowania 3D program ZBrush (Paweł Goliszek, Maciej Kupidura) Pokaz modelowania 3D w wykonania uczniów ZPSP Warszawa. Środa 26września 9.00 Warsztaty(Paweł Goliszek, Paweł Kasprzak) Szkolenie 3D i ciąg dalszy. Zajęcia praktyczne z modelowania 3D dla opiekunów uczniów ( Maciej Kupidura) 13.00 Wykład tematyczny. 15.00 Obiad 16.00 Wizyta w pracowni rzeźbiarki i medalierki: Anny Wątróbskiej-Wdowiarskiej.(Paweł Goliszek, Paweł Kasprzak) 19.00 Czas wolny Czwartek 27 września 9.00 Warsztaty medalierskie .(Paweł Goliszek, Paweł Kasprzak) 13.00 Obiad 14.00 Warsztaty medalierskie.(Paweł Goliszek, Paweł Kasprzak) 18.00 Przygotowanie do wystawy konkursowej. Piątek 28 września 9.00 Zwiedzanie gipsoteki Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Teatru Stanisławowskiego i Galerii Rzeźby Polskiej w Starej Pomarańczarni Łazienek Królewskich. 10.00 Obrady komisji konkursowej. 12.00 Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród oraz dyplomów. zakończenie imprezy. 12.45 Obiad . 13.30 Zakończenie imprezy.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

1. Uczniowie, którzy biorą udział w finale -warsztatach - mają zakwaterowanie, wyżywienie i materiały bezpłatne.

2. Nauczyciele - opiekunowie są delegowani ze szkół, w których pracują. Koszty delegacji pokrywają szkoły.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „IV biennale Medalierstwa” (ID 1768) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.