06.07.2020 - 11.07.2020

Letnia Akademia Trąbki 2020

Miejscowość Wydarzenia: Kolbuszowa

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Kursy

Specjalność: Trąbka

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.psmkolbuszowa.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

W czasie trwania kursów podstawowym elementem działania będą:

- codzienna rozgrzewka prowadzona jest za każdym razem przez innego wykładowcę. Dzięki czemu słuchacze zapoznają się z różnymi sposobami zdobywania, rozwijania i utrzymywania sprawności wykonawczej trębaczy – poznają ulubione i najbardziej efektywne ćwiczenia kadry profesorskiej,

- publiczne lekcje mistrzowskie prowadzone przez uznane autorytety z kraju i zagranicy . Kursy obejmować będą praktyczne zajęcia indywidualne i w zespołach kameralnych dla uczniów i dla nauczycieli, którzy te formy będą wprowadzać, bądź już wprowadzają w swoich macierzystych placówkach ( taka forma zajęć praktycznych prowadzona była podczas Ogólnopolskiego Seminarium Instrumentów Dętych Blaszanych),

- koncerty ( koncerty w auli szkoły, koncerty wyjazdowe, koncert w Kolegiacie) prezentujące efekty pracy warsztatowej zarówno uczestników kursów jak i profesorów będących wykładowcami LAT.

- wykłady seminaryjne połączone z dyskusją, które wypływać będą ze zgłaszanych potrzeb przez uczestniczących nauczycieli z dużym uwzględnieniem nauczycieli realizujących staże na kolejne stopnie awansu zawodowego. Istotną część seminarium dla nauczycieli skierujemy na realizację uwag i zaleceń, które zostały sformułowane przez komisję podczas przesłuchań CEA.

Zajęcia odbywają się indywidualnie dla każdego z uczestników zgodnie z planem sporządzonym na każdy dzień oddzielnie. Założeniem organizacyjnym jest, aby każdy uczestnik skorzystał z zajęć u każdego wykładowcy. W blokach popołudniowych prowadzone są zajęcia w zespołach, a wieczorem od drugiego dnia kursów odbywają się koncerty uczestników. Oprócz zajęć wyznaczonych planowo każdy uczestnik może uczestniczyć w roli obserwatora na zajęciach u wybranych przez siebie profesorów, a w wolnym czasie może ćwiczyć.

Forma warsztatów stwarza warunki pracy indywidualnej każdego uczestnika z każdym wykładowcą, dając tym samym możliwość doświadczenia różnych metod pracy pedagogicznej .

Zajęcia rozpoczynają się każdego dnia od godziny 9.00, wszyscy uczestnicy i wykładowcy są razem na wykładzie, a od godziny 10.00 rozpoczynają się zajęcia indywidualne zgodnie z planem. Zajęcia popołudniowe z kameralistyki także poprzedzane są godzinnym wykładem według uzgodnień wykładowców co do kolejności.

Organizatorzy są przekonani, że ten kurs (podobnie jak poprzednie edycje) znacznie wpłynie na podniesienie poziomu wykonawczego uczniów i studentów, na podniesienie poziomu dydaktyki w szkołach oraz poprzez wspólne uczestnictwo w kursach uczniów i nauczycieli (praca zespołowa, aktywny udział w prowadzonych dyskusjach) znacząco wpłynie na zintegrowanie środowiska perkusistów w skali Polski i krajów reprezentowanych przez wykładowców i uczniów. Kursy dają możliwość obserwacji i wysłuchania koncertów wykładowców kursów. Koncerty takie są stałym, nieodłącznym elementem każdej edycji LAT.

Lekcje będą prowadzone równocześnie w kilku grupach, które organizowane są każdego dnia zgodnie z rozpisanym przydziałem uczestników do poszczególnych pedagogów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb stosownie do zainteresowań – specjalności, ale także wyrównywanie umiejętności pozostałych instrumentów zgodnie z programem nauczania w szkołach.

Do przeprowadzenia wykładów zobowiązani są wszyscy wykładowcy, a ich plan ustalany jest w pierwszym dniu kursów, co stanowi harmonogram.

Ustalenie tematów wykładów możliwe jest w dniu rozpoczęcia, gdyż wtedy znane są : wiek, zainteresowania i potrzeby zgłoszonych uczestników kursów. Celem naszym od strony organizacyjnej jest dobrać i dostosować wykłady tak, aby były one atrakcyjne i zrozumiałe w swoim przekazie, a nade wszystko odpowiednio dobrane do uczestników.

ORGANIZATOR

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kolbuszowej

Adres: ul. Janka Bytnara 3

36-100 Kolbuszowa

Tel.: +48.17.2272856

e-mail: psmkolbuszowa@gmail.com

www: http://www.psmkolbuszowa.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Letnia Akademia Trąbki na dobre zadomowiła się w kolbuszowskiej szkole muzycznej i w samej Kolbuszowej. Impreza rozpropagowana na cały świat poprzez media społecznościowe i samych uczestników poprzez poprzednie edycje LAT.

Planowana ósma edycja Letniej Akademii Trąbki w Kolbuszowej jest kontynuacją podobnej imprezy organizowanej w Przemyślu i w Mielcu. Letnia Akademia Trąbki skierowana jest głównie do uczniów z niezbyt zamożnego województwa podkarpackiego i lubelskiego (w praktyce uczestniczą uczniowie z całej Polski). Tradycyjnie organizatorzy liczą również na przybycie uczniów z krajów takich jak : Ukraina, Białoruś, Rosja, Chiny, Włochy.

Obserwacja dokonań młodych muzyków - trębaczy z podkarpacia, Polski południowo wschodniej a w ostatnich latach z całej Polski (Przesłuchania CEA, Ogólnopolskie Seminarium dla uczniów i nauczycieli klas instrumentów dętych blaszanych, uczestnictwo w podobnych formach kształcenia, itp.) stała się motorem do podjęcia działań zmierzających do ułatwienia dostępu młodym trębaczom, uczniom szkół muzycznych do kadry profesorskiej i uznanych autorytetów wykonawczych z prestiżowych uczelni i zespołów o uznanej światowej renomie. Organizatorzy zakładają podniesienie jakości gry uczniów szkół muzycznych, mobilizację uczniów do efektywniejszego kształcenia i zaznajomienia się z najlepszymi metodami pracy pedagogicznej.

Udział nauczycieli szkół muzycznych i obserwacja przez nich zajęć oraz możliwość czynnego udziału w zajęciach zespołowych stałby się przyczynkiem do kontynuacji metod pracy (wybrane elementy) w swojej codziennej praktyce pedagogicznej. W poprzednich edycjach mieszkańcy Kolbuszowej i powiatu kolbuszowskiego mieli ułatwiony kontakt z kultura wysoką. Podczas LAT odbył się szereg koncertów. Wśród wykonawców znaleźli

się Paul Archibald, Piotr Wojtasik , Wacław Mulak , Tomasz Ślusarczyk, Vladimir Pushkarev, Michał Tyrański, Karol Niezgoda (organy), Krzysztof Niezgoda (kotły) oraz zespoły m.in. London Brass.

Celem Letniej Akademii Trąbki jest:

- pogłębienia umiejętności wykonawczych pod kierunkiem wybitnych profesorów,

- udoskonalenie techniki gry z zakresu wydobycia dźwięku i poprawy intonacji,

- doskonalenia warsztatu pedagogicznego nauczycieli klas trąbki z zakresu gry solistycznej i zespołowej ze szczególnym uwzględnieniem pracy z małymi dziećmi,

- przeprowadzenie (w miarę możliwości) codziennych koncertów prezentujących dotychczasowy dorobek uczniów oraz koncertów prezentujących efekty pracy warsztatowej.

- przeprowadzenie koncertów wykładowców,

- wykorzystanie uczniów klasy perkusji PSM I st. w Kolbuszowej przy realizacji muzyki fanfarowej i marszowej.

- wdrażanie podstaw programowych poprzez: prowadzenie zajęć warsztatowych, wykładów i rozmów z nauczycielami trąbki – uczestnikami kursów,

- wymiana doświadczeń pedagogicznych pomiędzy kadrą profesorską a nauczycielami szkół muzycznych w zakresie metod nauczania, prezentacji warsztatu pedagogicznego.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Wykładowcy Letniej Akademii Trąbki:

1 Gerard Mattelier – Genewa

2 Paul Archibald - Wielka Brytania International solist Englisch Brass Academy

3 Steve Leisring – USA University of Kansas School of Music

4 Pierre Badel – Francja International solist

5 Zhonghui Dai – Chiny ( Pekin) International solist

6 Wacław Mulak - Polska Filharmonia Krakowska Akademia Muzyczna w Krakowie

7 Krzysztof Bednarczyk - Polska Filharmonia Narodowa Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

8 Tomasz Ślusarczyk - Polska Akademia Muzyczna w Krakowie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

9 Michał Tyrański – Polska Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy Orkiestra Filharmonii Warmińsko - Mazurskiej w Olsztynie Toruńska Orkiestra Symfoniczna

10 Rafał Dudek – Polska ZPSM Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Katowicach

11 Wioletta Fluda – Polska Akademia Muzyczna w Krakowie - akompaniament (fortepian)

12 Karol Niezgoda –Polska PSM I st. w Kolbuszowej – akompaniament (fortepian, organy)

13 Urszula Cebula – Rytmika ( zajęcia z rytmiki dla dzieci młodszych)

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

HARMONOGRAM LAT 2020:

06 lipca 2020

· godz. 12.00 - inauguracja LAT – aula PSM /spotkanie organizacyjne wykładowców z uczestnikami kursów

· godz. 12.45 - 13.30 - lekcja mistrzowska/wykład

· godz. 13.30 - 15.00 - przerwa obiadowa

· godz. 15.00 - 15.45 - lekcja mistrzowska

· godz. 15.45 - 19.00 - zajęcia indywidualna

· godz. 19.00 - 20.00 - kolacja, powrót na nocleg

07 lipca 2020

· godz. 09.30 - 10.00 - rozgrzewka

· godz.10.00 - 12.00 - zajęcia indywidualne

· godz. 12.00 - 12.45 - lekcja mistrzowska

· godz. 12.45 - 13.30 - wykład

· godz. 13.30 - 15.00 - przerwa obiadowa

· godz. 15.00 - 15.45 - wykład

· godz. 15.45 - 19.00 - zajęcia indywidualne

· godz. 19.00 - 20.00 - kolacja, powrót na nocleg

08 lipca 2020

· godz. 09.30 - 10.00 - rozgrzewka

· godz. 10.00 - 12.00 - zajęcia indywidualne

· godz. 12.00 - 12.45 - lekcja mistrzowska

· godz. 12.45 - 13.30 - wykład

· godz. 13.30 - 15.00 - przerwa obiadowa

· godz. 15.00 - 15.45 - wykład

· godz. 15.45 - 18.00 - zajęcia indywidualne

· godz. 18.00 – 19.00 - koncert uczestników LAT

· godz. 19.00 - 20.00 - kolacja, powrót na nocleg

09 lipca 2020

· godz. 09.30 - 10.00 - rozgrzewka

· godz.10.00 - 12.00 - zajęcia indywidualne

· godz. 12.00 - 12.45 - lekcja mistrzowska

· godz. 12.45 - 13.30 - wykład

· godz. 13.30 - 15.00 - przerwa obiadowa

· godz. 15.00 - 15.45 - wykład

· godz. 15.45 - 18.00 - zajęcia indywidualne

· godz. 18.15 - 19.00 – koncert uczestników LAT

· godz. 19.00 - 20.00 - kolacja, powrót na nocleg

10 lipca 2020

· godz. 09.30 - 10.00 - rozgrzewka

· godz.10.00 - 12.00 - zajęcia indywidualne

· godz. 12.00 - 12.45 - lekcja mistrzowska

· godz. 12.45 - 13.30 - wykład

· godz. 13.30 - 15.00 - przerwa obiadowa

· godz. 15.00 - 15.45 - wykład

· godz. 15.45 - 18.00 - zajęcia indywidualne

· godz. 18.15 - 19.30 - koncert w Kolegiacie - koncert uczestników i wykładowców LAT

· godz. 19.30 - 20.30 - kolacja, powrót na nocleg

11 lipca 2019

· godz. 09.30 - 10.00 - rozgrzewka

· godz. 10.00 - 12.00 - zajęcia indywidualne

· godz. 12.00 - 13.30 - uroczysty koncert uczestników ( wybrani przedstawiciele LAT), zakończenie kursów

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Adresatami imprezy są uczniowie szkół muzycznych każdego szczebla, studenci uczelni artystycznych, nauczyciele reprezentujący każdy stopień kształcenia muzycznego. Mieszkańcy Kolbuszowej i powiatu kolbuszowskiego. Uczestnicy dojeżdżający muszą uregulować w siedzibie szkoły koszty zakwaterowania, wyżywienia i inne związane z bieżącym pobytem podczas kursów. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 17 2272 856

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Letnia Akademia Trąbki 2020” (ID 1836) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.