12.07.2020 - 07.08.2020

Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie (edycja 2020)

Miejscowość Wydarzenia: Łańcut

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Kursy

Specjalność: Altówka, Fortepian, Gitara, Harfa, Kontrabas, Skrzypce

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: http://www.kursymuzyczne.pl/

Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie są adresowane do uzdolnionych muzycznie studentów, młodzieży i dzieci oraz nauczycieli instrumentów smyczkowych szkół muzycznych w Polsce. Prowadzone przez najwyższej klasy pedagogów i uznanych autorytetów w świecie muzyki wiolinistycznej. Dzięki międzynarodowemu zasięgowi uczestniczą w nich uczniowie z całego świata, zajęcia również prowadzą profesorowie z zagranicy co umożliwia wymianę doświadczeń w celu tworzenia spójnej oferty artystycznej. Oprócz lekcji w ramach działalności koncertowej organizator zapewnia uczestnikom nie tylko recitale znanych muzyków ale również pierwsze doświadczenia na scenie koncertowej, co jest istotnym etapem otwierającym ich indywidualny rozwój artystyczny. W swojej długoletniej tradycji kursy łańcuckie przygotowały wielu znakomitych skrzypków i wiolonczelistów, wielu z nich jest obecnie pedagogami na naszych kursach. Z powodu pandemii SARS-CoV-2 tegoroczna edycja ograniczona jest do uczestników i profesorów z Polski.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Głównym celem realizowanego zadania jest podniesienie umiejętności artystycznych uczniów i studentów polskich szkół i uczelni muzycznych jak również praktyczne umożliwienie wykorzystania nabytych umiejętności oraz ich publicznej prezentacji. Organizacja kursów muzycznych uwzględnia innowacyjne idee, zarówno w zakresie metodyki nauczania gry na instrumentach smyczkowych jak i przedmiotu prowadzonych zajęć. Projekt realizowany z Łańcucie ma charakter interdyscyplinarny, wzmacniający współpracę różnych typów szkół muzycznych, od szkół muzycznych I i II stopnia do uczelni wyższych, nie tylko w Polsce ale w wielu krajach na świecie. Potwierdzeniem tego jest udział w poprzednich edycjach kursów uczestników z USA, Niemiec, Włoch, Norwegii, Chin, Austrii, Białorusi, Finlandii, Francji, Japonii, Kazachstanu, Syrii, Szwecji, Szwajcarii, Ukrainy, Indii i Korei.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Do prowadzenia zajęć z uczestnikami 46. Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie w 2020 r. organizatorzy zatrudnią znanych polskich profesorów wiolinistów. W pierwszym turnusie będą to: Izabela Ceglińska, Michał Grabarczyk, Anna Gutowska, Ewa Guzowska, Ewa Kowar-Mikołajczyk, Roman Lasocki, Zdzisław Łapiński, Marta Nowaczyk-Łapińska, Dorota Obijalska, Paweł Radziński, Janusz Smolarski, Leszek Sokołowski, Tomasz Strahl, Mateusz Szmyt, Marek Szwarc, Agata Szymczewska. Z kolei w drugim turnusie zaproszeni profesorowie to: Irena Albrecht, Ryszard Bałauszko, Natan Dondalski, Maksym Dondalski, Stanisław Firlej, Ewa Maria Groblewska, Anna Gutowska, Krystyna Jurecka, Krzysztof Komendarek-Tymendorf, Jan Kotula, Ewa Kowar-Mikołajczyk, Arkadiusz Kubica, Konstanty Andrzej Kulka, Agnieszka Marucha, Patrycja Piekutowska, Piotr Reichert, Dariusz Smolarski.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie służą wymianie doświadczeń międzynarodowych , są promocją młodych artystów, a także regionu podkarpacia tak na terenie całego kraju jak i poza granicami. Ze względu na to ,że zadanie dotyczy młodych, utalentowanych muzyków kursy przygotowują uczestników do występów estradowych, udziału w konkursach oraz prowadzenia szeroko rozumianej działalności artystycznej. Uczestnicy kursów muzycznych mają możliwość bezpośredniego kontaktu z wybitnymi pedagogami-artystami, co przekłada się na ich doskonalenie estradowe. Uczestniczą w cyklu lekcji indywidualnych. Niezwykle ważnym elementem kursów są koncerty z udziałem wybitnych artystów oraz uczestników kursów. Są to koncerty otwarte, adresowane nie tylko do uczestników kursów ale też do mieszkańców Łańcuta. Organizacja koncertów pozwala na bezpośredni kontakt z muzyką na światowym poziomie , rozwija kulturę muzyczną oraz jest sposobem na organizację wolnego czasu w okresie wakacyjnym. Dużym przeżyciem dla młodych artystów jest fakt występu w Sali Balowej łańcuckiego Muzeum-Zamku przy wymagającej publiczności , wśród której znajdują się liczni mieszkańcy Łańcuta i goście przebywający w tym czasie w mieście. Organizator planuje realizację wyżej opisanych koncertów z zachowaniem wszelkich możliwych środków ostrożności w reżlimie sanitarnym określonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz inne podmiody państwowe odpowiedzialne za zdrowie publiczne.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Zadanie adresowane jest do uzdolnionych uczniów polskich szkół muzycznych oraz studentów polskich uczelni artystycznych. Wśród uczestników dominują młodzi wioliniści uzdolnieni muzycznie w wieku 13 do 18 lat, którzy następnie są w gronie wybitnych wykonawców polskich i zagranicznych scen muzycznych. Jest dla nich znaczącym doświadczeniem na drodze kształtowania własnej osobowości artystycznej oraz istotnym etapem otwierającym ich indywidualną drogę muzyczną. Dodatkowo również adresatami są nauczyciele ze szkół muzycznych z całego kraju. Wśród odbiorców prezentacji estradowych znajduje się społeczność lokalna, łańcuccy i podkarpaccy melomani, którzy korzystają z bezpośredniego kontaktu z tzw. „sztuką wysoką”. Ważnym adresatem zadania są przedstawiciele młodego pokolenia, dla których jest to swoista edukacja kulturalna. Młodzi odbiorcy poznają najwartościowsze dzieła muzyki światowej a młodzi wykonawcy uczą się pokonywania tremy, zachowania na estradzie, reakcji na sytuacje estradowe.Odpłatnośc za kurs uczestnika czynnego wynosi 1100 zł a w przypadku zgłoszenia sie na dwa turniusy 2000 zł. Uczestnik bierny ponosi koszt 500 zł. Opiekun małoletniego uczestnika za każdy turnus płaci 50 zł.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie (edycja 2020)” (ID 1943) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.