20.07.2020 - 01.08.2020

50. Jubileuszowe Międzynarodowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe "Cho-jazz 2020"

Miejscowość Wydarzenia: Chodzież

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Warsztaty

Specjalność: Jazz i muzyka rozrywkowa

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.chojazz.pl

Po raz 50. Chodzieski Dom Kultury, będzie organizatorem najważniejszego wydarzenia kulturalnego Północnej Wielkopolski, jakim są, bez wątpienia, Międzynarodowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe. Ta letnia szkoła jazzu wrosła już na stałe w kalendarz ważnych imprez muzycznych w Polsce. Uczestniczą w niej uczniowie, studenci szkół muzycznych, uczestnicy innych warsztatów muzycznych, adepci o podobnych kwalifikacjach muzycznych zatwierdzonych przez muzyków zawodowych. Wszyscy muszą spełniać określone wymogi (umiejętność gry na instrumencie, czynne uprawianie muzyki, czytanie nut). Selekcja kandydatów zostanie przeprowadzona na podstawie nadesłanych przez nich własnych życiorysów artystycznych oraz rekomendacji muzyków zawodowych, do biur organizacyjnych w ChDK, w Niemczech w Nottuln, we Lwowie na Ukrainie, na Białorusi oraz w Rosji i w Izraelu, gdzie koordynacją prac zajmują się Pan Stefan Volpert, Pan Igor Hnydyn, Pan Anton Sonec i Pan Andriej Nikiczenko oraz Ehud Ettun. Weryfikacji praktycznych umiejętności uczestnicy zostaną poddani podczas przesłuchań w pierwszym dniu imprezy. Przewidziano grupę 110. uczestników, w tym 10cioro z zagranicy. W programie Warsztatów przewidziano również giełdę instrumentów muzycznych oraz warsztaty z zakresu prawa autorskiego, a także koncerty zaproszonych gwiazd polskiego jazzu. Członkowie kadry są uznanymi muzykami w europejskim i światowym środowisku jazzowym, ale i świetnie sprawdzonymi jako mistrzowie nauczycielami młodych adeptów. Wszyscy uprawiają działalność artystyczną, są wykładowcami wyższych uczelni muzycznych. Podstawowym założonym efektem przeprowadzenia Warsztatów będzie nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających udoskonalić później formy wyrazu artystycznego młodych muzyków. Koncepcja międzynarodowych chodzieskich Warsztatów potwierdziła już udaną formę zbliżenia młodzieży i dorosłych z całego świata na płaszczyźnie muzycznej, a także kulturalną więź pomiędzy nimi. Warsztaty w Chodzieży przyciągają młodzież i dorosłych, nie tylko z racji obecności wysokiej klasy muzyków pedagogów, ale i poprzez specyficzny klimat panujących na nich stosunków powszechnej przyjaźni mistrza z uczniem, jak i uczniów między sobą. W trybie proponowanych Warsztatów widzimy gotową formę kontaktów kulturowych młodzieży z Polski i z zagranicy, ogarniętej muzyczną pasją. Efektem tych kontaktów są kolejne inicjatywy artystyczne organizowane poza Chodzieżą. Chodzieskie Warsztaty poza aspektem artystycznym i edukacyjnym stały się ważnym elementem kulturowym w środowisku lokalnym, ze względu na otwarty charakter imprezy. Codzienne koncerty z udziałem młodzieży i kadry przyciągają licznych słuchaczy, niezależnie od wieku i muzycznych preferencji. W trakcie trwania Warsztatów ich uczestnicy biorą udział w wielu publicznych imprezach, demonstrując swoje umiejętności i radość z uprawiania muzyki. Te wydarzenia jednoczą i aktywizują lokalną społeczność, jak i przyjezdnych gości oraz przekonują do integracji i porozumienia między narodami

ORGANIZATOR

Chodzieski Dom Kultury, im. St. Moniuszki w Chodzieży

Adres: Strzelecka 15

64-800 Chodzież

Tel.: +48.67.2820513

e-mail: mp.kita@gmail.com

www: www.chdk.com.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Podstawowym założonym celem przeprowadzenia warsztatów jest nabycie wiedzy i umiejętności udoskonaląjących formy wyrazu artystycznego młodych muzyków oraz nabycie szerszych poglądów na muzykę, wiedzy teoretycznej i poprawienie warsztatu muzycznego prowadzące do dalszej ukierunkowanej i metodycznej pracy, poprzez nowoczesne formy nauczania jazzu. Codzienne zajęcia poza tematyczne pozwolą stworzyć szansę spontanicznego kontaktu wzajemnego i zdyskontowanie świeżo nabytych umiejętności. Kolejnym celem przeprowadzenia tego rodzaju Warsztatów, połączonych z otwartymi koncertami, jest dla chodzieskiej publiczności, uczestniczenie w ważnym wydarzeniu muzycznokulturalnym i naoczne poznawanie, przez coraz młodsze pokolenia, szeroko rozumianej muzyki, a należy pamiętać, że na Chodzieskich Warsztatach Jazzowych, mających 49letnią tradycję, od początku wśród członków kadry pojawiały się największe "jazzowe" nazwiska, Don Cherry, Peter Green, Lucilla Amstrong i wielu innych tuzów światowego jazzu

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Kadra Warsztatów: dr hab. Janusz Szrom dyrektor artystyczny Warsztatów, wybitny polski muzyk jazzowy i uznany pedagog, wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu, vokal Attila Muehl gitara, niemiecki wirtuoz, pedagog Robert Majewskitrąbka, polski wirtuoz, pedagog Paweł Dobrowolski perkusja, uznany muzyk jazzowy, pedagog Jacek Namysłowski big band, puzon dyrygent i pedagog Bogdan Hołownia fortepian, wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach Rafał Sarnecki gitara, wirtuoz pedagog dr Jerzy Główczewski saksofon, wirtuoz, pedagog, wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach Maciej Sikała saksofon wirtuoz, pedagog, wykładowca Akademii Muzycznej we Wrocławiu Zbigniew Wrombel kontrabas, znany kontrabasista jazzowy, wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu dr Janusz Szrom wokal, wybitny wokalista jazzowy, wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu Krystyna Prońko wokal, uznana wokalistka jazzowa, pedagog, Dorota Miśkiewicz wokal, uznana wokalistka jazzowa,pedagog, Paweł Chmiel nowoczesne technologie w muzyce, uznany muzyk, pedagog Marek Stawiński naturalne tachniki wokalne, certyfikowany nauczyciel Speech Level Singing Sekcje rytmiczne asystenci: Piotr Wrombel fortepian uznany muzyk jazzowy, pedagog Adam Zagórski perkusja uznany muzyk jazzowy, pedagog Michał Jaros kontrabas uznany muzyk jazzowy, pedagog Anastazja Litwiniuk fortepian uznany muzyk jazzowy, pedagog Igor Hnydyn perkusja uznany ukraiński muzyk jazzowy, pedagog Ehud Ettun gitara basowa, kontrabas polski wirtuoz, pedagog Koordynatorzy: Stefan Volpert niemiecki pianista, fascynat jazzu, wykonujący swoją pracę nieodpłatnie Igor Hnydyn ukraiński perkusista, wykładowca Akademii Muzycznej we Lwowie, kierownik katedry jazzu, wykonujący swoją pracę nieodpłatnie Andrij Nikiczenko rosyjski gitarzysta jazzowy, wykonujący swoją pracę nieodpłatnie Anton Sonec białoruski saksofonista jazzowy, wykonujący swoją pracę nieodpłatnie i Ehud Ettun izraelski kontrabasista jazzowy wykonujący swoją pracę nieodpłatnie. Szkolenia z zakresu prawa autorskiego prowadzą członkowie STOART i ZAiKS również doświadczeni, czynni muzycy i pedagodzy

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Uczestnicy Warsztatów, nie tylko będą poszerzać swoje umiejętności w ramach zajęć z teorii i indywidualnuch oraz zespołowych zajęciach warsztatowych, ale również codziennie będą brać czynny udział w wieczornych jam sessions, grajac wspólnie z wykładowcami, a także wystąpią w Kocercie Uczestników w przedostatnim dniu imprezy, a najlepsi z nich wystąpią indywidualnie, w zespołach i w Big Bandzie, na Koncercie Galowym Warsztatów, wraz z kadrą. W trakcie Jazzowego Pikniku planowane są wystawy i giełda instrumentów oraz projekcje filmowe. Na początku Warsztatów odbędzie się także szkolenie z zakresu prawa autorskiego, przeprowadzone przez przedstawicieli Stowarzyszenia STOART i ZAiKS. Dzienny program Warsztatów w dniach 21.07. do 30.07.2020 r.: 8.00 9.00 śniadanie 9.30 10.30 rytmika 11.30 12.45 zajęcia w poszczególnych klasach instrumentalnych (trąbka, puzon, saksofon, perkusja, kontrabas, gitara, flet, skrzypce, fortepian) oraz w klasach wokalnych 13.00 14.00 obiad 14.00 15.00 czas wolny/konsultacje indywidualne 15.00 15.45 zajęcia z kompozycji i aranżacji 16.00 18.00 zajęcia w zespołach typu combo i big band 18.15 19.00 kolacja 19.00 21.00 zajęcia grupowe z zakresu historii jazzu i teorii, seminaria i zajęcia praktyczne wzakresie dydaktyki i metodyki nauczania indywidualnego i grupowego (kierowanie bandem) 21.00 2.00 próby gry improwizowanej jamsessions + koncerty kadry otwarte dla publiczności. Również przeprowadzone bedą otwarte koncerty dla publiczności.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Od zawsze chodzieskie warsztaty przyciągały swoją formułą muzyków w różnym wieku, są wśród nich, uczniowie i studenci oraz absolwenci szkół muzycznych, uczestnicy innych warsztatów, dorośli i adepci o podobnych kwalifikacjach. Odbiorców charakteryzuje różny stopień umiejętności, choć wszyscy muszą spełniać określone wymogi, w tym umiejetność gry na instrumencie, czytania nut i powinni czynnie uprawiać muzykę. Nieistotnym, w zakresie naszej oferty jawi się więc wiek odbiorcy. Najważniejsza jest pasja i fascynacja muzyką, zaś umiejętności są selekcjonowane na podstawie nadesłanych życiorysów artystycznych, rekomendacji i w trakcie weryfikacji praktycznej w pierwszym dniu imprezy. Nieistotnym jest równiez kraj pochodzenia odbiorców, ponieważ zajęcia są prowadzone zarówno w języku polskim jak i angielskim. Akredytacja wynosi 700,00 zł i 500,00 zł.

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „50. Jubileuszowe Międzynarodowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe "Cho-jazz 2020"” (ID 1952) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.