11.05.2015 - 12.05.2015

Ogólnopolski Punkt Konsultacyjny dla Uczniów i Nauczycieli SM I i II st.

Miejscowość Wydarzenia: Rzeszów

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Punkty konsultacyjne

Specjalność: Altówka, Kontrabas, Skrzypce, Wiolonczela

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Inny

www Wydarzenia: www.zsm2.rzeszow.pl

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i Zespół Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli Szkół Muzycznych I i II stopnia na Mistrzowskie lekcje klasy skrzypiec prowadzone przez profesor dr hab. Izabelę Ceglińską z Akademii Muzycznej w Łodzi w dniach 11 i 12 maja 2015 r.

Lekcje odbędą się w dwóch dniach, według ustalonego porządku: 11 maja (poniedziałek) od godziny 9.00 -14.15, przerwa obiadowa i od godziny 15.15 - 18.15 oraz 12 maja ( wtorek) od godziny 9.00 – 14.15.

Miejscem lekcji będzie aula ZSM nr 2 w Rzeszowie przy ulicy Sobieskiego 15.

ORGANIZATOR

Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 15

35-002 Rzeszów

Tel.: +48.17.7482990

e-mail: sekretariat@zsm2.resman.pl

www: sekretariat@zsm2.resman.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Głównym celem powstania Ogólnopolskiego Punktu Konsultacyjnego CEA przy ZSM nr 2 w Rzeszowie jest wzrost jakości poziomu gry uczniów klas instrumentów smyczkowych szkół muzycznych I i II stopnia.

Korzyści wynikające z działalności Punktu dla uczniów:

- wyjście naprzeciw młodym, uzdolnionym uczniom szkół muzycznych I i II stopnia na terenie całego kraju, poprzez uczestniczenie uczniów lekcjach mistrzowskich i bezpłatne korzystanie przez nich z wiedzy i umiejętności wybitnych instrumentalistów – „smyczkowców”,

- wspomaganie i inspirowanie uczniów do codziennej i świadomej pracy domowej,

- poszerzenie wykonywanego repertuaru o nowe, nieznane pozycje wydawnicze oraz włączenie ich do programu realizowanego w toku nauki gry na instrumencie.

Korzyści wynikające z działalności Punktu dla nauczycieli:

- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami oraz pedagogami – mistrzami, poprzez praktyczną prezentację utworów, wykłady oraz dyskusje,

- pomoc w usprawnianiu warsztatu pracy nauczycieli w oparciu o szeroką wiedzę i umiejętności prowadzących,

- prezentacja najnowszych lub nieznanych metod pracy w pierwszym i drugim etapie nauczania instrumentalnego ( I i II st.),

- zapoznanie nauczycieli z najnowszym i najbardziej wartościowym repertuarem o różnym stopniu trudności, jak również w zakresie właściwego zaplecza materiałowego (szkoły, literatura, współczesne materiały pomocnicze),

- pomoc i doradztwo, szczególnie młodym stażem nauczycielom w zakresie prawidłowego zaplanowania lekcji oraz konsekwentnego egzekwowania stawianych uczniom wymagań i zadań. Świadome zaplanowanie i realizacja pracy z uczniem.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Profesor dr hab. Izabela Ceglińska, Akademia Muzyczna Łódź

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

W ramach działalności punktu prowadzone są w formie cyklicznej wykłady, konsultacje, warsztaty oraz lekcje mistrzowskie. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych pedagogów – „ smyczkowców ” dla uczniów i nauczycieli szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia.

Punkt pomaga w rozwiązywaniu problemów metodycznych, interpretacyjnych i programowych, pojawiających się w procesie nauczania gry na instrumentach smyczkowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Nauczyciele i uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia w specjalnosci skrzypce.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Zgłoszeń na zajęcia dokonywać należy (po wcześniejszym ustaleniu dnia i godziny lekcji z Koordynatorem Punktu Konsultacyjnego Panią Adrianną Sawą) za pomocą formularza zgłoszeniowego (do pobrania ze strony internetowej szkoły), który prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2015 r. na adres e-mail: sekretariat@zsm2.resman.pl

RELACJA Z ODBYTEGO WYDARZENIA

Łączna liczba uczestników Wydarzenia (bez publiczności): 18

Łączna liczba pedagogów, jurorów, artystów, prelegentów: 1

Przebieg Wydarzenia

Osiemnaście lekcji mistrzowskich przeprowadziła prof. dr hab. Izabela Ceglińska z Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Czynny udział wzięli uczniowie klasy skrzypiec z trzynastu szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia :

- Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie,

- Zespół Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie,

- Niepubliczna Szkoła Muzyczna II stopnia w Dębicy,

- Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Lubaczowie,

- Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu,

- Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kolbuszowej,

- Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Mielcu,

- Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnobrzegu,

- Szkoła Muzyczna I stopnia w Dynowie,

- Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Sanoku,

- Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jaśle,

- Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Strzyżowie,

- Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Leżajsku.

Zajęcia zaplanowane i przeprowadzone zostały w dniach 11 - 12 maja 2015r, według ustalonego porządku, tj.: poniedziałek 11 maja w godzinach 9. 00 – 14.15, przerwa obiadowa ( 14.20 – 15.10) , następnie od godziny 15. 15 do 18. 30, wtorek 12 maja od godziny 9. 00 – 13. 30 Zajęcia odbyły się w auli Szkoły. Przed zajęciami uczniowie mieli udostępnioną salę do przygotowania się, rozegrania i pozostawienia swoich osobistych przedmiotów.

Czynny udział w lekcji mistrzowskiej wzięli uczniowie ze szkoły muzycznej I stopnia – 10 lekcji, z cyklu 6- letniego: z klasy drugiej( czterech uczniów), z klasy trzeciej (jeden uczeń), z klasy piątej (czterech uczniów) oraz z cyklu 4- letniego: z klasy pierwszej ( jeden uczeń).

Czynny udział w lekcji mistrzowskiej wzięli uczniowie ze szkoły muzycznej II stopnia – 8 lekcji, z klasy pierwszej ( jeden uczeń) , z klasy drugiej (jeden uczeń), z klasy trzeciej ( trzech uczniów), z klasy piątej ( jeden uczeń), z klasy szóstej ( dwóch uczniów).

Opis zorganizowanych Wydarzeń, które odbyły się w ramach projektu (np. opis warsztatów, wystaw, koncertów itp)

Pani Profesor Izabela Ceglińska  poprowadziła osiemnaście lekcji z dziećmi i młodzieżą z trzynastu szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia regionu podkarpackiego. Tematem przewodnim  były zagadnienia związane z prawidłową techniką prawej i lewej ręki u uczniów szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz właściwą interpretacją przygotowanych utworów.

Na prośbę konsultantki  (drogą  elektroniczną) zostały przesłane formularze zgłoszeniowe wszystkich uczniów biorących udział w lekcji mistrzowskiej, celem dokładnego zapoznania się z wykonywanym repertuarem. Na kanwie realizowanego materiału – repertuaru,  przez uczestników, Pani Profesor przygotowała (dla zainteresowanych nauczycieli i uczniów) zestaw etiud, kaprysów, sonat i koncertów z aktualnie zalecanymi  ,,smyczkami” i aplikaturą.

Prowadząca udzielała wielu wskazówek i rad uczniom związanych z prawidłową interpretacja utworów. Pokazywała na własnym  instrumencie, w  jaki sposób ćwiczyć miejsca biegłościowe, techniczne, a jakie środki wyrazu stosować grając utwory kantylenowe.

Ponadto Pani Profesor zwracała uwagę na:

 - prawidłową aplikaturę i smyczkowanie,

- piękne wydobycie dźwięku lewą ręką,

- zmienną, z zależności od charakteru utworu wibrację,

- większą ekspresję wykonywanych utworów, szczególnie we fragmentach kantylenowych,

- większą rozpiętość dynamiczną, w zależności od charakteru utworu,

- właściwe tempa części koncertu i sonat,

- solidne oparcie smyczka na strunę, gra całą ,,wstążką”

- większy rozmach  w prawej ręce i pełnobrzmiący, nasycony dźwięk,  

- większą  świadomość w podziałach smyczka, zbyt częste granie w górnej części smyczka, bez oparcia i dobrego dźwięku.  

Prowadząca dzieliła się swoją wiedzą i metodami pracy z dziećmi i młodzieżą, które praktykuje nie tylko jako pedagog ale koncertująca skrzypaczka i  kameralistka. Pozytywne, indywidualne podejście do uczniów, wiedza, osobowość oraz metody pracy Pani Profesor cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród czynnych uczestników jak i nauczycieli.  Prowadząca doradzała uczniom w ich dalszej drodze rozwoju instrumentalnego, nauczycielom w doborze najbardziej wartościowego, właściwego repertuaru skrzypcowego na każdym etapie edukacji muzycznej.

WNIOSKI:

1. Korzyści dla uczniów i nauczycieli:

- bardzo duża liczba czynnych uczestników ,, Lekcji z mistrzem”

- zapotrzebowanie na lekcje przerosło oczekiwania organizatorów, konieczne było zwiększenie ilości konsultacji, 

- uczniowie i nauczyciele przyjeżdżają z wielu ośrodków muzycznych,

- lekcje z konsultantami są darmowe, dla większości uczestników jest to jedyna możliwość współpracy z wybitnymi profesorami lub cenionymi nauczycielami „ smyczkowcami”

- dodatkowy bodziec i zachęta do gry na instrumencie,

- dostęp do najbardziej aktualnych i wartościowych pozycji nutowych,

- dodatkowe, darmowe dokształcanie nauczycieli i uczniów,

- wielość omawianych i skutecznie rozwiązywanych problemów związanych z prawidłową grą na instrumencie.

2. Korzyści dla rodziców i opiekunów:

- wzmożenie zainteresowania w edukację muzyczną swoich dzieci,

- świadome zaangażowanie i opieka w grze na instrumencie.

Bardzo duża liczba czynnych uczestników ,, Lekcji z mistrzem’’, nauczycieli i rodziców, wielość omawianych i skutecznie rozwiązywanych problemów na które nauczyciele napotykają w swojej codziennej pracy przemawiają za koniecznością organizacji regularnych spotkań z Mistrzem – pedagogiem, będącym autorytetem w środowisku muzycznym.

Dzięki Ogólnopolskiemu Punktowi Konsultacyjnemu Centrum Edukacji Artystycznej dla Uczniów i Nauczycieli Szkół Muzycznych pierwszego i drugiego stopnia w specjalności instrumenty smyczkowe w Rzeszowie stało się możliwe!

 

 

Galeria

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Ogólnopolski Punkt Konsultacyjny dla Uczniów i Nauczycieli SM I i II st.” (ID 34) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.