12.05.2015 - 15.05.2015

I Ogólnopolski Festiwal Polskich Tańców Narodowych

Miejscowość Wydarzenia: Koszęcin

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Taniec

Rodzaj: Festiwale, Konkursy

Specjalność: Taniec ludowy i charakterystyczny

Adresaci: Uczniowie szkół baletowych

Cykl: Rokrocznie

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Ogólnopolski Festiwal Polskich Tańców Narodowych ma zasięg ogólnopolski i przeznaczony jest dla uczniów ogólnokształcących szkół baletowych. Organizatorami Festiwalu są Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi i Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Festiwal odbywa się rokrocznie w maju w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie. Organizatorzy Festiwalu realizują zadania wynikające z organizacji i przebiegu Festiwalu: Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi odpowiada za przygotowanie Festiwalu od strony merytorycznej, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie odpowiada za przygotowanie Festiwalu od strony organizacyjnej.

ORGANIZATOR

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi

Adres: ul. Wrocławska 3/5

91-052 Łódź-Bałuty

Tel.: +48.42.6131020

e-mail: sekretariat_baletowa@idsl.pl

www: http://www.osblodz.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Zamkowa 3

42-286 Koszęcin

CELE WYDARZENIA

Festiwal ma na celu:

a) propagowanie polskiej, ludowej kultury tanecznej, polskich tańców narodowych oraz twórczości wybitnych polskich kompozytorów nawiązujących do polskiego folkloru,

b) promowanie twórczości Henryka Wieniawskiego,

c) rozwijanie i promowanie osiągnięć szczególnie uzdolnionych uczniów,

d) umożliwienie nauczycielom zaprezentowania osiągnięć w zakresie nauczania tańca i stworzenie możliwości ich porównania.

Zadaniem Festiwalu jest:

a) rozwijanie uzdolnień i promowanie osiągnięć artystycznych uczniów,

b) ocena prezentacji tanecznych uczniów,

c) wymiana doświadczeń pedagogicznych,

d) aktywizacja pracy uczniów i pedagogów,

e) zapoznanie uczestników Festiwalu z działalnością artystyczną Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Jury I Ogólnopolskiego Festiwalu Polskich Tańców Narodowych:

  1. przewodnicząca Jury – dr Barbara Sier-Janik - przewodnicząca Sekcji Tańca i Baletu ZASP, członek Rady ds. Instytucji Artystycznych przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Członek Rady Programowej w Departamencie Tańca IMiT
  2. dr hab. Aleksandra Dziurosz - dyrektor Warszawskiego Teatru Tańca, tancerka, choreograf, nauczyciel tańca współczesnego
  3. Jan Łosakiewicz - tancerz, choreograf, reżyser, animator i organizator kultury, pedagog, od wielu lat współpracuje ze światową organizacją CIOFF® pełniąc w niej od wielu lat funkcję v-ce przewodniczącego Sekcji Polskiej, posiada Certyfikat Sędziego Eksperta w dziedzinie tańców polskich.
  4. Kazimierz Ratajczak - tancerz, korepetytor i pedagog baletu w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk" im. S. Hadyny, obecnie kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. S. Hadyny,
  5. Jarosław Świątek - tancerz, choreograf, obecnie kierownik baletu Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. S. Hadyny.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

PROGRAM I OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU POLSKICH TAŃCÓW NARODOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ BALETOWYCH , KOSZĘCIN, 12-15 MAJA 2015 R.

12 maja 2015 r. – wtorek

do 13.00 Przyjazd uczestników i zakwaterowanie

13.00-14.00 obiad (sala kominkowa - Pałac)

14.30 spotkanie organizacyjne wszystkich uczestników (sala widowiskowa – Pawilon)

15.30 – 16.00 zwiedzanie siedziby Zespołu „Śląsk”

16.00 – 18.00 spotkanie jury – (sala zielona – Pałac)

18.00 inauguracja festiwalu, koncert galowy Zespołu „Śląsk” (sala widowiskowa – Pawilon)

20.00 kolacja – grill na dziedzińcu pałacowym oraz spotkanie przy muzyce (w razie niepogody – sala kominkowa w Pałacu )

13 maja 2015 r. - środa

8.00 śniadanie (sala kominkowa - Pałac)

9.00 – 10.00 Lekcja tańca klasycznego (sala baletowa – Pawilon)

10.30 – 13.30 Próby sceniczne uczestników w kategorii polskie tańce narodowe (sala widowiskowa – Pawilon) wg załączonego harmonogramu

10.30 – 14.30 Dostępne sale do ćwiczeń: (balowa-Pałac, dydaktyczna – Dom Pracy Twórczej) wg załączonego harmonogramu

13.30 – 14.30 Dostępna sala do ćwiczeń (baletowa –Pawilon)

14.00 – 15.00 obiad (sala kominkowa - Pałac)

16.00 – 18.00 Prezentacja sceniczna uczestników w kategorii polskie tańce narodowe (sala widowiskowa – Pawilon)

18.00 kolacja(sala kominkowa - Pałac)

19.00 spotkanie i obrady jury (sala zielona – Pałac )

18.00 – 20.00 Dostępny gabinet fizjoterapii

do wyboru:

19.00 – 21.00 Otwarte zajęcia Nordic Walking / Warsztaty taneczne prowadzone przez pedagogów Zespołu „Śląsk” – do wyboru / Warsztaty makijażu scenicznego

14 maja 2015r. - czwartek

8.00 śniadanie (sala kominkowa - Pałac)

9.00 – 10.00 Lekcje – rozgrzewki ( sala baletowa – Pawilon )

10.30 – 13.30 Próby sceniczne uczestników w kategorii stylizacja polskiego folkloru tanecznego (sala widowiskowa – Pawilon) wg załączonego harmonogramu

10.30 – 14.30 Dostępne sale do ćwiczeń (balowa-Pałac, dydaktyczna – Dom Pracy Twórczej) wg załączonego harmonogramu

13.30 – 14.30 Dostępna sala do ćwiczeń ( baletowa –Pawilon )

14.00 – 15.00 obiad (sala kominkowa - Pałac)

16.00 – 18.00 Prezentacja sceniczna uczestników w kategorii stylizacja polskiego folkloru tanecznego (sala widowiskowa – Pawilon)

18.00 kolacja (sala kominkowa - Pałac)

19.00 spotkanie i obrady jury (sala zielona – Pałac )

18.00 – 20.00 Dostępny gabinet fizjoterapii

do wyboru:

19.00 – 21.00 Otwarte zajęcia Nordic Walking / Warsztaty taneczne prowadzone przez pedagogów Zespołu „Śląsk” – do wyboru / Warsztaty makijażu scenicznego

15 maja 2015 r. - piątek

8.00 śniadanie (sala kominkowa - Pałac)

9.00 – 10.00 Lekcje – rozgrzewki (sala baletowa – Pawilon)

10.30 – 11.30 Próby sceniczne laureatów i wyróżnionych (sala widowiskowa – Pawilon)

11.30 – 13.00 Spotkanie podsumowujące (sala zielona – Pałac )

13.00 – 14.00 obiad (sala kominkowa - Pałac)

15.00 koncert galowy festiwalu (sala widowiskowa – Pawilon)

16.30 Bankiet pożegnalny - (sala kominkowa - Pałac)

Wyjazd uczestników

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Uczestnikami Festiwalu mogą być uczniowie klas III-VIII ogólnokształcących szkół baletowych.

Festiwal przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: polskie tańce narodowe i stylizacja polskiego folkloru tanecznego,

a) w kategorii polskie tańce narodowe obowiązuje podział na formy:

1) duet

2) taniec zespołowy (3 - 12 osób)

b) w kategorii stylizacja polskiego folkloru tanecznego obowiązuje podział na trzy formy:

1) solo

2) duet

3) taniec zespołowy (3 - 12 osób)

Każdy uczestnik może wziąć udział w dwóch kategoriach w każdej z form tanecznych. Każda ze szkół zobowiązana jest zaprezentować co najmniej jeden układ choreograficzny w kategorii polskie tańce narodowe. Każda ze szkół zobowiązana jest w ramach programu Festiwalu do prezentacji co najmniej jednego układu choreograficznego do muzyki Henryka WieniawskiegoDo udziału w Festiwalu każda ze szkół może zgłosić łącznie 12 uczestników oraz do 4 pedagogów opiekujących się uczniami.

RELACJA Z ODBYTEGO WYDARZENIA

Łączna liczba uczestników Wydarzenia (bez publiczności): 35

Łączna liczba pedagogów, jurorów, artystów, prelegentów: 15

Przebieg Wydarzenia

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POLSKICH TAŃCÓW NARODOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ BALETOWYCH, KOSZĘCIN, 12-15 MAJA 2015 R.

12 maja 2015 r. – wtorek

18.00 inauguracja festiwalu, koncert galowy Zespołu „Śląsk” (sala widowiskowa)

13 maja 2015 r. - środa

9.00 – 10.00 lekcja tańca klasycznego

10.30 – 13.30 próby sceniczne uczestników w kategorii polskie tańce narodowe

16.00 – 18.00 prezentacja sceniczna uczestników w kategorii polskie tańce narodowe

14 maja 2015r. - czwartek

9.00 – 10.00 lekcja tańca klasycznego

10.30 – 13.30 próby sceniczne uczestników w kategorii stylizacja polskiego folkloru

16.00 – 18.00 prezentacja sceniczna uczestników w kategorii stylizacja polskiego folkloru tanecznego

15 maja 2015 r. - piątek

9.00 – 10.00 lekcja tańca klasycznego

10.30 – 11.30 próby sceniczne laureatów i wyróżnionych

11.30 – 13.00 podsumowanie Festiwalu – spotkanie z Jury

15.00 Koncert Galowy Festiwalu

Opis zorganizowanych Wydarzeń, które odbyły się w ramach projektu (np. opis warsztatów, wystaw, koncertów itp)

W ramach Festiwalu odbyły się warsztaty tańca ludowego i makijażu scenicznego dla uczniów poprowadzone przez artystów Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie.

Galeria

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „I Ogólnopolski Festiwal Polskich Tańców Narodowych” (ID 51) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.