29.06.2015 - 05.07.2015

Mistrzowskie Kursy Perkusyjne „Nad Nilem”

Miejscowość Wydarzenia: Kolbuszowa

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Kursy

Specjalność: Perkusja

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Kursy będą przeprowadzone w postaci aktywnej pracy dydaktycznej najwybitniejszych profesorów, artystów wszystkich specjalnościach sztuki perkusji - (kotły, bębny, wibrafon, marimba, multiperkusja, zespoły kameralne) z młodymi adeptami.

Praca w ramach zajęć warsztatowych będzie się koncentrować na realizacji założeń reformy szkolnictwa artystycznego w Polsce.

Część zajęć zostanie skierowana do kadry nauczycielskiej i przeznaczona na doskonalenie warsztatu pedagogicznego i wymianę doświadczeń pedagogicznych uczestniczących w kursach nauczycieli klas perkusji. Tradycyjnie praca koncentrować się będzie na realizacji najnowszego repertuaru, pozycji literatury obecnej w programach prestiżowych konkursów wykonawczych, a także na doskonaleniu umiejętności wykonawczych na bazie repertuaru klasycznego. Kursy i rezultaty warsztatowej pracy dydaktycznej z młodzieżą obserwowane będą przez grupę pedagogów - nauczycieli szkół i akademii muzycznych.

W czasie trwania kursów podstawowym elementem działania będą:

- publiczne lekcje mistrzowskie prowadzone przez uznane autorytety danej specjalności (w tej edycji oprócz tradycyjnych zajęć z gry na marimbie, wibrafonie i bębnach główny położony będzie na zajęcia zespołowe, łatwo dostępne dla każdego adepta sztuki perkusyjnej – Tarbaning i samba Batucada). W takiej formie zajęć zespołowych mogą uczestniczyć uczniowie innych specjalności niż perkusja oraz dzieci nie związane z edukacja muzyczną (BATUCADA, HANDEMANDE z Kolbuszowej). Batucada i Tarabaning znajdują się w nowych Podstawach Programowych.

Kursy obejmować będą praktyczne zajęcia z w/w form prowadzone dla uczniów i dla nauczycieli, którzy te formy będą wprowadzać, bądź już wprowadzają w swoich macierzystych placówkach (taka forma zajęć praktycznych prowadzona była podczas Ogólnopolskiego Seminarium Perkusyjnego).

- koncerty (koncerty w auli szkoły, koncerty wyjazdowe, koncerty promenadowe) prezentujące efekty pracy warsztatowej.

- wykłady seminaryjne połączone z dyskusją.

Forma warsztatów stwarza warunki pracy indywidualnej każdego uczestnika z każdym wykładowcą, dając tym samym możliwość doświadczenia różnych metod pracy pedagogicznej.

Organizatorzy są przekonani, że ten kurs (podobnie jak poprzednie edycje) znacznie wpłynie na podniesienie poziomu wykonawczego uczniów i studentów, na podniesienie poziomu dydaktyki w szkołach oraz poprzez wspólne uczestnictwo w kursach uczniów i nauczycieli (praca zespołowa, aktywny udział w prowadzonych dyskusjach) znacząco wpłynie na zintegrowanie środowiska perkusistów w skali Polski i krajów reprezentowanych przez wykładowców i uczniów.

Kursy dają możliwość obserwacji i wysłuchania koncertów wykładowców kursów. Koncerty takie są stałym, nieodłącznym elementem każdej edycji MKP.

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego „Colbusovia”

Adres: Janka Bytnara 2

36-100 Kolbuszowa

Tel.: +48.17.2271632

e-mail: colbusovia@op.pl

www: www.colbusovia.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Janka Bytnara 3

36-100 Kolbuszowa

CELE WYDARZENIA

Celem kursów Mistrzowskich Kursów Perkusyjnych jest:

- wdrażanie nowych podstaw programowych poprzez: prowadzenie zajęć warsztatowych, wykładów i rozmów z nauczycielami perkusji – uczestnikami kursów,

- wymiana doświadczeń pedagogicznych pomiędzy kadrą profesorską a nauczycielami szkół muzycznych w zakresie metod

nauczania, prezentacji warsztatu pedagogicznego,

- edukacja młodych adeptów sztuki perkusyjnej, doskonalenie ich warsztatu artystycznego poprzez zaznajomienie ich z

najwybitniejszymi dziełami współczesnej i dawnej literatury perkusyjnej - tak solowej, jak i kameralnej,

- popularyzacja współczesnej Sztuki Perkusyjnej w lokalnym środowisku i na Podkarpaciu,

- prezentacja dorobku młodych adeptów gry na perkusji, w tym laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych,

- umożliwienie kontaktu i nawiązanie bliskiej współpracy wybitnych profesorów z uczniami i przygotowanie do kontynuacji

tej współpracy w przyszłości (przyszli studenci uczelni artystycznych),

- powszechne uświadomienie wspólnej odpowiedzialności za rozwój talentów i czuwanie nad harmonijnym rozwojem osobowości adeptów sztuki, co w konsekwencji ma prowadzić do ukształtowania ich pełnej, bogatej indywidualności artystycznej.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Proponowana lista wykładowców (kotły, marimba, wibrafon, werbel, bębny, zespoły kameralne):

dr hab. prof. nazw. Piotr Biskupski – Polska, nauczyciel akademicki AM w Bydgoszczy i AM w Łodzi (opieka merytoryczna),

dr hab. prof. nazw. Karol Szymanowski – Polska, nauczyciel akademicki, AM w Bydgoszczy,

dr hab. prof. nazw. Bernard Maseli – Polska, nauczyciel akademicki AM w Katowicach,

prof. Dennis Kuhn – Niemcy, Szwajcaria, Staatliche Hochschule fur Musik und Darstellende Kunst Mannheim,

Radosław Szarek – Niemcy, nauczyciel akademicki

Prowadzący zajęcia z tarabaningu:

mgr Adam Polachowski – Polska, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Będzinie,

Prowadzący zajęcia z samby Batucada:

mgr Andrzej Kaczmarczyk – Polska, PSM I st. w Krakowie

dr Krzysztof Mianowski – Niemcy, Szkoła Samby

Bohdan Imiela – Polska, Szkoła Samby

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Planowana ramówka MKP:

29 czerwca 2015 – godz. 10.00 – Inauguracja MKP – aula PSM

- godz. 11.00 – spotkanie organizacyjne wykładowców z uczestnikami kursów

- godz. 15.00-17.30 zajęcia indywidualne

- godz. 18.00 – Koncert inauguracyjny

- godz. 19.00-19.45 wykład (Aula PSM)

30 czerwca 2015 – godz. 09.00-13.00 Zajęcia indywidualne oraz praca własna

- godz. 15.00-17.30 zajęcia indywidualne

- godz. 18.00-19.00 wykład (Aula PSM)

01 lipca 2015 – godz. 09.00-13.00 Zajęcia indywidualne oraz praca własna

- godz. 15.00-17.30 zajęcia zespołowe (wszyscy)

- godz. 18.00-19.00 wykład (Aula PSM)

02 lipca 2015 – godz. 09.00-10.00 wykład (Aula PSM)

- godz. 10.00-13.00 Zajęcia indywidualne oraz praca własna

- godz. 15.00-16.30 zajęcia zespołowe (wszyscy)

- godz. 18.00 – Koncert w GOK w Majdanie Królewskim

03 lipca 2015 – godz. 09.00-13.00 Zajęcia indywidualne oraz praca własna

- godz. 15.00-17.30 zajęcia zespołowe (wszyscy)

- godz. 18.00-19.00 wykład (Aula PSM)

04 lipca 2015 – godz. 09.00-10.00 – wykład (Aula PSM)

- godz. 10.00-13.00 Zajęcia indywidualne oraz praca własna

- godz. 15.00-16.30 Zajęcia zespołowe (wszyscy)

- godz. 18.00 – Koncert (Aula PSM)

05 lipca 2015 – godz. 10.30 – Oprawa mszy świętej w Kolegiacie – p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej

- godz. 12.30 – Przemarsz przez miasto (tarabaningu, samba)

- godz. 13.30 – Podsumowanie kursów. Zakończenie.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Adresatami imprezy są uczniowie szkół muzycznych każdego szczebla, studenci uczelni artystycznych, nauczyciele reprezentujący każdy stopień kształcenia muzycznego. Mieszkańcy Kolbuszowej i powiatu kolbuszowskiego.

Uczestnicy dojeżdżający muszą uregulować w siedzibie szkoły koszty zakwaterowania, wyżywienia i inne związane z bieżącym pobytem podczas kursów. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 17 2272 856

RELACJA Z ODBYTEGO WYDARZENIA

Łączna liczba uczestników Wydarzenia (bez publiczności): 20

Łączna liczba pedagogów, jurorów, artystów, prelegentów: 8

Przebieg Wydarzenia

PRZEBIEG KURSÓW PERKUSYJNYCH

KOLBUSZOWA 2015, 29.06. – 05.07. 2015

 • 29.06.2015 – godz. 10.00 Inauguracja – aula PSM, spotkanie organizacyjne wykładowców z uczestnikami kursów –15.00 - 18.45

  – zajęcia indywidualne, grupowe z wykładowcami.

 • 30.06.2015 – godz. 9.00 – 10.00 wykład Adam Polachowski , 10.00 – 13.00 – zajęcia indywidualne z wykładowcami, 15.30 – 17.30 zajęcia samba Batucada 18.00 18.45 – wykład.

 • 01.07.2015– godz. 9.30 –14.00 zajęcia indywidualne z wykładowcami15.30 - 17.15 – zajęcia grupowe, 18.30 Koncert aula PSM.

 • 02.07.2015 - godz. 9.00 – 9.45 – wykład, 9.45 – 13.00 zajęcia indywidualne z wykładowcami, 15.00 – 17.30 – zajęcia indywidualne

  z wykładowcami, 15.30 – 18.00 zajęcia grupowe samba i Tarabaning, 18.30 – Koncert Aula PSM I st. w Kolbuszowej.

 • 03.07. 2014 – godz. 9.00 – 9.45 – wykład, 10.00 – 13.00 zajęcia indywidualne z wykładowcami, 15.30 – 18.00 – zajęcia grupowe samba i Tarabaning, 18.30 - Koncert Aula PSM I st. w Kolbuszowej.

 • 04.07. 2014 –godz. 10.00 - 13.00 zajęcia indywidualne z wykładowcami, 15.30 - 17.35 zajęcia grupowe samba i Tarabaning,

  18.30 - Koncert Aula PSM I st. w Kolbuszowej

 • 05.07. 2014– godz. 10.00 - 13.00 Koncert Kolegiat Wszystkich świętych w Kolbuszowej, po Mszy św. koncert rynek Kolbuszowa 15.30 - 17.00 zakończenie kursu.

Opis zorganizowanych Wydarzeń, które odbyły się w ramach projektu (np. opis warsztatów, wystaw, koncertów itp)

 

Kursy Mistrzowskie „ Nad Nilem” o specjalności gry na instrumentach perkusyjnych odbyły się według następującego harmonogramu: każdego dnia począwszy od 29.06. – 05.07.2015r. zajęcia obejmowały wykłady grupowe, zajęcia indywidualne w formie lekcji mistrzowskiej oraz zajęcia warsztatowe - ćwiczenia. Wykładowcy to przede wszystkim praktycy z dorobkiem naukowym  i dydaktycznym. Tematyka  wykładów i zajęć zawierała w sobie szczegółową jak i ogólną informację spełniającą wymogi programowe nowej ustawy. Dalece wybiegają poza normy wiedzy zawartych w temacie. Tematyka to aspekty solistycznego zakresu umiejętności wykonawczych.

Uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w zajęciach praktycznych o bardzo szerokiej tematyce m.in.na instrumentach perkusyjnych takich jak : werbel, kotły, wibrafon, marimba, ksylofon, multiperkusja, zestaw perkusyjny,a także z kameralistyki, Batucady, Tarabaningu. Każdy dzień zajęć zaczynał się wykładem specjalistycznym, kończył koncertem z udziałem  tak uczestników jak i wykładowców. Miały też miejsce wykonania wspólne będące najdoskonalszą formą muzykowania międzypokoleniowego. Koncerty zakończyły się prezentacją w  ramach  koncertu w Kolegiacie w Kolbuszowej, poprowadzoną tarabaningiem ( prezentacja uliczna) oraz Batucada – na rynku kolbuszowskim

 

Laureaci

Nie dotyczy

Galeria

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „Mistrzowskie Kursy Perkusyjne „Nad Nilem”” (ID 73) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.