27.06.2015 - 04.07.2015

IX Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej

Miejscowość Wydarzenia: Warszawa

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka, Taniec

Rodzaj: Warsztaty, Kursy, Sesje naukowe, Seminaria

Specjalność: Altówka, Flet, Gitara, Instrumenty dawne, Kameralistyka, Klawesyn, Obój, Organy, Orkiestra, Rytmika, Skrzypce, Śpiew, Teoria muzyki, Wiolonczela, Taniec dawny

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Uczniowie szkół baletowych, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego, Nauczyciele szkolnictwa baletowego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: http://www.muzykadawna.org/ https://www.facebook.com/letniekursymetodyczne.muzykidawnej

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Patronat MKiDN

Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej adresowane są do muzyków, rytmików i tancerzy (na różnych poziomach zaawansowania) - nauczycieli szkół muzycznych wszystkich stopni, studentów i absolwentów uczelni muzycznych, uczniów i absolwentów szkół muzycznych II stopnia, uczniów ostatnich klas oraz absolwentów szkół muzycznych I st., uczniów i nauczycieli szkół baletowych, zespołów kameralnych zajmujących się muzyką dawną oraz grup wokalno - instrumentalno - tanecznych działających przy ośrodkach kultury.

Interdyscyplinarny charakter Kursów łączy praktykę muzyczną z tańcem, z mocnym ugruntowaniem wiedzy teoretycznej. Szeroka oferta dydaktyczna, skierowana jest nie tylko do osób zaznajomionych już z zagadnieniami wykonawczymi muzyki dawnej, ale przede wszystkim do uczestników (uczniów, studentów, a zwłaszcza nauczycieli szkodnictwa artystycznego) pragnących poznać i poszerzyć zakres dotychczasowych umiejętności gry na instrumentach współczesnych o praktykę gry na instrumentach historycznych, doskonaląc zarazem własny warsztat artystyczny i dydaktyczne kompetencje. Akceptowane są zarówno instrumenty historyczne jak również współczesne. W seminariach kameralistyki mogą brać udział również uczestnicy grający na instrumentach spoza dyscyplin wymienionych w bloku „A”. W czasie kursów stosowane będą materiały urtextowe i źródłowe.

Zajęcia odbywać się będą w Warszawie w:

 • Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina |ul. Bednarska 11|
 • Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Romana Turczynowicza |ul. Moliera 4/6|
 • Galerii Skwer – filii Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny |ul. Krakowskie Przedmieście 60a – Skwer Hoovera|
 • Kościele Akademickim Św. Anny |ul. Krakowskie Przedmieście 68|

ORGANIZATOR

Fundacja Bednarska

Adres: Bednarska 11

00-310 Warszawa

Tel.: +48.22.8266314

e-mail: koncerty@bednarska.art.pl

www: http://fundacja.bednarska.art.pl/

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

 • upowszechnienie świadomości i doskonalenie poziomu wykonawczego w zakresie właściwej stylistyki muzyki dawnej
 • doskonalenie metod nauczania oraz aktualizowanie wiedzy metodologicznej odnoszącej się do problemów wykonawczych w oparciu o repertuar solowy jak również kameralny okresu XVI - XVIII w.
 • prezentacja osiągnięć i wymiana doświadczeń artystycznych i dydaktycznych
 • rozwijanie umiejętności improwizacji oraz pracy w zespole kameralnym
 • integracja sztuk (muzyka, taniec, teatr)
 • wprowadzenie do repertuaru dydaktycznego utworów mało znanych lub na bieżąco odkrywanych
 • podniesienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu psychoedukacji i profilaktyki ruchowej a także właściwej prezentacji artysty na scenie.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

W Y K Ł A D O W C Y IX L K M M D

 • śpiew - prof. MAREK RZEPKA (Polska, Niemcy) Hochschule für Music und Theater Leipzig | Akademia Muzyczna w Krakowie | Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover
 • flet traverso, kameralistyka - prof. MICHAEL SCHMIDT-CASDORFF (Niemcy) Orkiestra XVIII Wieku F. Brüggena |Folkwang Universität der Künste Essen | Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • obój barokowy, kameralistyka - prof. PETER FRANKENBERG (Holandia) Dutch Bach Society
 • skrzypce barokowe, altówka barokowa, kameralistyka - prof. DANIEL DEUTER (Niemcy) CordArte Ensemble z Kolonii | Koncertmistrz Batzdorfer Hofkapelle | Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiegow Bydgoszczy
 • wiolonczela barokowa, kameralistyka - prof. MARKUS MÖLLENBECK (Niemcy) Musica Antiqua Köln | Folkwang Universität der Künste Essen | Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • klawesyn - prof. dr hab. URSZULA BARTKIEWICZ Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy | ZPSM im F. Chopina w Warszawie
 • organy, kameralistyka - prof. dr hab. MAREK TOPOROWSKI Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
 • organy, klawikord, podstawy basso continuo - MARIA ERDMAN Akademia Muzyczna w Krakowie | ZPSM im F. Chopina w Warszawie
 • kameralistyka z realizacją basso continuo na klawesynie - dr hab. EWA MROWCA Akademia Muzyczna im. G.i K. Bacewiczów w Łodzi | Akademia Muzyczna w Krakowie
 • lutnia, gitara, teorba, kameralistyka - ANTON BIRULA, ANNA KOWALSKA - LuteDuo Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy | ZPSM im F. Chopina w Warszawie
 • orkiestra, skrzypce, altówka, kameralistyka - MARCIN TARNAWSKI Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy | Opera Nova w Bydgoszczy |Laboratoire de la Musique
 • realizacja basso continuo, kameralistyka - dr DOROTA ZIMNA Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy | Laboratoire de la Musique
 • basso continuo dla wiolonczel, kameralistyka - JAKUB KOŚCIUKIEWICZ Akademia Muzyczna w Łodzi | ZPSM im F. Chopina w Warszawie | Musicae Antique Collegiae Varsoviense |Wrocławska Orkiestra Barokowa
 • taniec dawny, choreografia, warsztaty ruchu scenicznego - ROMANA AGNEL Balet Dworski - Cracovia Danza
 • taniec dawny, choreorelaksacja, warsztaty ruchu sceniczego - DARIUSZ BROJEK Balet Dworski - Cracovia Danza
 • viola da gamba (konsultacje) - KAROLINA KOŚLACZ ZPSM im F. Chopina w Warszawie
 • psychoedukacja - EWA BIAŁY Poznań – trener NLP
 • kurs temperacji historycznych i strojenia klawesynu - JACEK GUZOWSKI ZPSM im. F. Chopina | ZPSM im. K. Szymanowskiego| ZPOSM I i II st. nr 3 im. G. Bacewicz w Warszawie
 • profilaktyka i rehabilitacja aparatu ruchowego muzyków - JAKUB SANIEWSKI Klinika Carolina Medical Center w Warszawie
 • realizacja basso continuo - MAŁGORZATA SARBAK ZPSM im F. Chopina w Warszawie
 • pianista – korepetytor, akompaniament - dr KATARZYNA EWA SOKOŁOWSKA Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina | ZPSM im F. Chopina w Warszawie
 • seminaria muzykologiczne: - dr hab. BARBARA PRZYBYSZEWSKA - JARMIŃSKA Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk – Zakład Muzykologi - dr hab. SZYMON PACZKOWSKI Uniwersytet Warszawski – Instytut Muzykologii

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Bardzo bogata oferta dydaktyczna kursów uporządkowana została wg czterech bloków tematycznych. Każdy z uczestników może wybrać więcej niż jedną specjalność z bloku A, jak również uczestniczyć we wszystkich pozostałych zajęciach tj. seminariach naukowych i wykładach tematycznych z bloku B, seminariach uzupełniających – blok C; oraz muzycznych prezentacjach – blok D.

BLOK "A" - Seminaria specjalistyczne z wykładami, lekcjami otwartymi, indywidualnymi konsultacjami artystycznymi

Seminaria dotyczące praktyk wykonawczych muzyki dawnej oraz metod ich nauczania i stosowania, w następujących dyscyplinach:

 • śpiew solowy
 • flet traverso
 • obój barokowy
 • skrzypce barokowe
 • altówka barokowa
 • wiolonczela barokowa
 • klawesyn
 • lutnia renesansowa i barokowa, gitara barokowa i romantyczna, teorba
 • organy
 • klawikord
 • taniec dawny

- grupa początkująca (układy podstawowe)

- grupa zaawansowana * (realizująca repertuar baletu barokowego w oparciu o oryginalne zapisy choreograficzne)

| uczniowie, abslowenci i nauczyciele szkół baletowych wydziałów rytmiki, zespoły taneczne)

BLOK "B" - Seminaria naukowe z wykładami i panelami dyskusyjnymi

Seminaria naukowe prowadzone przez wykładowców kursu oraz ekspertów m. in. PAN i Instytutu Muzykologii UW; przedstawiające i porównujące dotychczasowe wyniki badań historyczno-muzycznych, metody poszukiwania traktatów historycznych oraz innych materiałów źródłowych; omawiające zagadnienia polskiej literatury muzycznej w kontekście europejskim oraz inne aspekty metodyczne problematyki wykonawczej muzyki dawnej, obejmujące wiedzę z zakresu retoryki muzycznej, ekspresji, improwizacji, ornamentyki, harmonii, temperacji historycznych i instrumentarium.

BLOK "C" - Seminaria uzupełniające z wykładami, warsztatami i konsultacjami

 • Orkiestra
 • Kameralistyka przydział do zespołu kameralnego na podstawie wewnętrznego przesłuchania pierwszego dnia Kursów
 • Podstawy basso continuo zajęcia teoretyczne i praktyczne zapoznające uczestników z elementarnymi zasadami realizacji basso continuo na instrumentach klawiszowych, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych uczestników.
 • Kameralistyka z realizacją basso continuo na klawesynie zajęcia specjalistyczne polegające na artystycznym badaniu, interpretacji i realizacji basu cyfrowanego w wybranych dziełach muzyki kameralnej. Są przeznaczone dla uczestników zaawansowanych w grze na instrumentach klawiszowych. Przydziały uczestników na podstawie wewnętrznego przesłuchania pierwszego dnia Kursów.
 • Basso continuo dla wiolonczel ­zajęcia teoretyczne i praktyczne zapoznające uczestników z elementarnymi zasadami realizacji basso continuo na wiolonczeli oraz violi da gamba, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych uczestników.
 • Viola da gamba (konsultacje praktyczne)
 • Kurs temperacji historycznych i strojenia klawesynu (wykład i ćwiczenia warsztatowe)
 • Psychoedukacja - nowoczesne techniki rozwoju dla artystów (wykłady i ćwiczenia warsztatowe)
 • Choreorelaksacja (warsztaty ruchowe)
 • Profilaktyka i rehabilitacja aparatu ruchowego u muzyków i tancerzy(wykład i konsultacje indywidualne z rehabilitantem)
 • Warsztaty ruchu scenicznego (wykład i ćwiczenia warsztatowe)
 • Praca z akompaniatorem

BLOK "D" - Prezentacje artystyczne - audycje, koncerty.

 • Koncert wykładowców
 • Koncerty i audycje sekcyjne uczestników
 • Koncert Finałowy

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Adresatami Letnich Kursów Metodycznych Muzyki Dawnej są:

* nauczyciele szkół (muzycznych i baletowych) oraz wykładowcy uczelni artystycznych,

* uczniowie i absolwenci szkół muzycznych I i II stopnia,

* uczniowie i absolwenci szkół baletowych,

* studenci i absolwenci uczelni muzycznych,

* zespoły kameralne zajmujące się muzyką dawną,

* zespoły instrumentalno – wokalno – taneczne zorganizowane przy Miejskich Ośrodkach Kultury lub innych instytucjach kulturalnooświatowych,

* animatorzy kultury.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie zgłoszenia wyłącznie drogą online, znajdującego się na stronie www.muzykadawna.org oraz dokonanie przelewu opłaty w pełnej kwocie.

Koszt udziału w kursie wynosi:

dla obywateli Polski:

 • 480 zł
 • 100 zł uczestnictwo jednodniowe - czynne
 • 50 zł uczestnictwo jednodniowe - bierne

dla uczestników z państw Europy Wschodniej:

 • 150 €

dla uczestników z państw Europy Zachodniej oraz z poza Europy:

 • 250 €

Opłata dla wszystkich uczestników IX LKMMD jest jednakowa, bez względu na liczbę wybranych specjalności i rodzaj zajęć, jak również aktywny bądź bierny udział w konsultacjach indywidualnych.

Więcej informacji, formularz zgłoszeniowy, program i bazę noclegową można znaleźć na stronie www.muzykadawna.org

HISTORIA

Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej to impreza cykliczna, której ideą przewodnią jest kształtowanie świadomości właściwej estetyki i praktyki wykonawczej muzyki przedromantycznej zwłaszcza w aspekcie dydaktycznym. Kursy łączą w sobie zarówno seminaria metodyczne dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego, jak i konsultacje interpretacyjne dla uczniów, studentów i absolwentów szkół artystycznych wszystkich szczebli solistów i kameralistów (muzyków instrumentalistów, rytmików, wokalistów i tancerzy). Głównym założeniem formuły imprezy jest właściwe przygotowanie obecnej oraz przyszłej kadry pedagogicznej (dot. studentów oraz absolwentów uczelni) zgodnie ze światowymi standardami kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności wykonawczych muzyki okresu XVI – XVIII, zwłaszcza w oparciu o praktykę muzykowania kameralnego, stanowiącego integralność sztuk – muzyka, gest, taniec, prezentacja słowa.

RELACJA Z ODBYTEGO WYDARZENIA

Łączna liczba uczestników Wydarzenia (bez publiczności): 93

Łączna liczba pedagogów, jurorów, artystów, prelegentów: 24

Przebieg Wydarzenia

HARMONOGRAM IX LKMMD

Sobota - 27 czerwca

od godz. 12.00 rejestracja uczestników IX LKMMD

godz. 13.30 spotkanie organizacyjne

godz. 14.00 INAUGURACJA IX LKMMD - KONCERT POWITALNY

godz. 15.00 - 21.30 SPOTKANIA Z WYKŁADOWCAMI/PRZESŁUCHANIA WEWNĘTRZNE - zajęcia wg wybranych specjalności – zgodnie z harmonogramem pracy wykładowców

PRZESŁUCHANIE do zespołów kameralnych

Niedziela - 28 czerwca

godz. 9.00 - 14.00 BLOK „A” - SEMINARIA SPECJALISYCZNE Z WYKŁADAMI, LEKCJE OTWARTE, KONSULTACJE METODYCZNE – zgodnie z harmonogramem pracy wykładowców

godz. 9.00 - 11.30 KURS TEMPERACJI I STROJENIA KLAWESYNU - wykład: Jacek Guzowski „Temperacje stroju muzycznego”

godz. 11.30 - 13.30 WARSZTATY RUCHU SCENICZNEGO - Romana Agnel

godz. 14.30 - 16.30 PSYCHOEDUKACJA wykład z ćwiczeniami: Ewa Biały „O trudnej sztuce równowagi”

godz. 16.30 PRZESŁUCHANIE WOKALISTÓW

godz. 18.00 "Baroque Session" - KONCERT WYKŁADOWCÓW IX LKMMD (Sala Widowiskowa Służewskiego Domu Kultury, ul. J.S. Bacha 15, godz. 18.00)

Urszula Bartkiewicz, Ewa Mrowca, Dorota Zimna, Michał Przygodzki - klawesyn

Peter Frankenberg - obój, Daniel Deuter - skrzypce, Marcin Tarnawski - skrzypce

Karolina Koślacz - viola da gamba, Anna Szul - wiolonczela, Maria Wilgos - gitara, Klaudyna Żołnierek - teorba

Romana Agnel, Dariusz Brojek - taniec

Poniedziałek - 29 czerwca

godz. 9.00 - 14.00 BLOK „A” i „C” - SEMINARIA SPECJALISYCZNE i UZUPEŁNIAJĄCE Z WYKŁADAMI, LEKCJE OTWARTE, KONSULTACJE METODYCZNE – zgodnie z harmonogramem pracy wykładowców

godz. 15.00 - 17.00 BLOK „B” - SEMINARIA NAUKOWE, WYKŁADY:

15.00 – Maria Erdman: „Polonezy w kancjonałach Dygulskiej i Fabiańskiej,czyli molos na sarmackiej stopie”.

16.00 – Anton Birula: „Lutnia barokowa – aspekty praktyki wykonawczej”.

godz. 17.00 - 21.30 BLOK „A” i „C” - SEMINARIA SPECJALISYCZNE i UZUPEŁNIAJĄCE Z WYKŁADAMI, LEKCJE OTWARTE, KONSULTACJE METODYCZNE – zgodnie z harmonogramem pracy wykładowców

Wtorek - 30 czerwca

godz. 9.00 - 14.00 BLOK „A” i „C” - SEMINARIA SPECJALISYCZNE i UZUPEŁNIAJĄCE Z WYKŁADAMI, LEKCJE OTWARTE, KONSULTACJE METODYCZNE – zgodnie z harmonogramem pracy wykładowców

godz. 11.30 - 13.00 WARSZTATY PSYCHOEDUKACJI - ćwiczenia

godz. 15.00 - 17.30 BLOK „B” - SEMINARIA NAUKOWE, WYKŁADY:

15.00 – dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska:„Internet a badania i wykonawstwo muzyki dawnej”

16.00 – dr hab. Szymon Paczkowski: „Retoryka w muzyce baroku – wprowadzenie”

godz. 17.00 - 21.30 BLOK „A” i „C” - SEMINARIA SPECJALISYCZNE i UZUPEŁNIAJĄCE Z WYKŁADAMI, LEKCJE OTWARTE, KONSULTACJE METODYCZNE – zgodnie z harmonogramem pracy wykładowców

Środa - 1 lipca

godz. 9.00 - 14.00 BLOK „A” i „C” - SEMINARIA SPECJALISYCZNE i UZUPEŁNIAJĄCE Z WYKŁADAMI, LEKCJE OTWARTE, KONSULTACJE METODYCZNE – zgodnie z harmonogramem pracy wykładowców

godz. 15.00 - 17.00 BLOK „B” - SEMINARIA NAUKOWE, WYKŁADY:

15.00 – prof. dr hab. Urszula Bartkiewicz: „Fortepian czy klawesyn – wybór należy do Ciebie…”

16.00 – dr hab. Ewa Mrowca-Kościukiewicz, Jakub Kościukiewicz

„Wiolonczela i klawesyn - razem czy osobno? Wiolonczela jako instrument z grupy continuo i jako instrument solowy.”

godz. 17.00 - 21.30 BLOK „A” i „C” - SEMINARIA SPECJALISYCZNE i UZUPEŁNIAJĄCE Z WYKŁADAMI, LEKCJE OTWARTE, KONSULTACJE METODYCZNE – zgodnie z harmonogramem pracy wykładowców

godz. 19.00 - 21.30 AUDYCJE KLASOWE

Czwartek - 2 lipca

godz. 9.00 - 14.00 BLOK „A” i „C” - SEMINARIA SPECJALISYCZNE i UZUPEŁNIAJĄCE Z WYKŁADAMI, LEKCJE OTWARTE, KONSULTACJE METODYCZNE – zgodnie z harmonogramem pracy wykładowców

godz. 11.30 - 13.00 WARSZTATY PSYCHOEDUKACJI - ćwiczenia

godz. 15.00 - 17.00 BLOK „B” - SEMINARIA NAUKOWE, WYKŁADY:

15.00 – Marcin Tarnawski: „Improwizacja uporządkowana, czyli teoretyczne podstawy nauki improwizacji w muzyce baroku wraz z przykładami ćwiczeń w oparciu o źródła historyczne i współczesną praktykę."

16.00 – prof. Markus Möllenbeck: „Francesco Geminiani - Cellosonatas op. 5 and their transcriptions into violin version (also op. 5) - A pladoyer for an old fashioned composition in 1746 ”

godz. 17.00 - 21.30 BLOK „A” i „C” - SEMINARIA SPECJALISYCZNE i UZUPEŁNIAJĄCE Z WYKŁADAMI, LEKCJE OTWARTE, KONSULTACJE METODYCZNE – zgodnie z harmonogramem pracy wykładowców

godz. 19.30 „Barokowe odcienie lutni” – Koncert Luteduo + uczestnicy LKMMD (Sala Koncertowa, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, godz. 19.30)

Piątek - 3 lipca

godz. 9.00 - 14.00 BLOK „A” i „C” - SEMINARIA SPECJALISYCZNE i UZUPEŁNIAJĄCE Z WYKŁADAMI, LEKCJE OTWARTE, KONSULTACJE METODYCZNE – zgodnie z harmonogramem pracy wykładowców

godz. 12.00 AUDYCJA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH (ZPSM im. F. Chopina w Warszawie – sala 1, godz. 12.00)

godz. 15.00 - 17.00 PROFILAKTYKA I REHABILITACJA APARATU RUCHOWEGO U MUZYKÓW - Jakub Saniewski

- prezentacja: „Anatomia aparatu ruchu, aspekt ergonomii w pracy, profilaktyka”

- warsztaty:

* sposoby przeciwdziałania i korygowania ustawienia ciała podczas gry;

* przykłady ćwiczeń relaksujących i rozciągających grupy mięśniowe po grze

- konsultacje indywidualne

godz. 17.00 - 21.30 BLOK „A” - SEMINARIA SPECJALISYCZNE Z WYKŁADAMI, LEKCJE OTWARTE, KONSULTACJE METODYCZNE – zgodnie z harmonogramem pracy wykładowców

godz. 17.00 AUDYCJA WOKALNA (ZPSM im. F. Chopina w Warszawie – sala 1, godz. 17.00)

godz. 17.00 - 19.00 próby do Koncertu Finałowego

godz. 19.30 KONCERT UCZESTNIKÓW (Kościół Akademicki św. Anny, ul. Krakowskie Przedmieście 68, godz. 19.30)

Sobota - 4 lipca

godz. 9.00 - 11.30 próby do Koncertu Finałowego

godz. 12.00 KONCERT UCZESTNIKÓW - FINAŁOWY (Aula OSB im. R. Turczynowicza w Warszawie, ul. Moliera 4/6, godz. 12.00)

ZAKOŃCZENIE IX LKMMD - rozdanie dyplomów

Opis zorganizowanych Wydarzeń, które odbyły się w ramach projektu (np. opis warsztatów, wystaw, koncertów itp)

W dniach 27 czerwca – 4 lipca  2015r, po raz dziewiąty odbyły się w Warszawie  Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej, organizowane wspólnie przez Fundację Bednarska i Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im F. Chopina. Patronat nad Kursami objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt dofinansowany był ze środków Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Ministra Edukacja – priorytet 2 – Edukacja artystyczna 2015”,  oraz ze środków Centrum Edukacji Artystycznej.

Kursy stanowią ofertę edukacyjną w zakresie wdrażania efektywnych metod doskonalenia określonych umiejętności, zarówno w sferze dydaktyki, jak i kompetencji stricte artystycznych związanych z szeroko pojętą problematyką wykonawczą muzyki dawnej.

Koncepcja Kursów bazuje na wysokim potencjale artystycznym, naukowym i metodycznym bardzo starannie dobieranych wykładowców. Podstawowy cel kursów – metodyczny i metodologiczny realizowany jest poprzez dzielenie się wykładowców swym praktycznym doświadczeniem i rezultatami badań artystycznych i naukowych.

 

Zgodnie z przyjętymi przez organizatorów założeniami, program został pomyślany i ułożony w taki sposób aby z oferty dydaktycznej mogli skorzystać zarówno uczniowie, studenci jak również nauczyciele szkolnictwa artystycznego (muzycznego i baletowego).  Z bogatej oferty programowej, uczestnicy musieli wybrać – samodzielnie lub z pomocą wykładowców– te zajęcia, które na danym etapie są dla nich priorytetowe z powodów metodycznych.

Intensywna praca uczestników, jak i wykładowców dała znakomite rezultaty widoczne zarówno podczas zajęć indywidualnych, kameralistyki, a także w trakcie poszczególnych koncertów czy muzycznych prezentacji.

Rok rocznie liczba zainteresowanych udziałem w Kursach rośnie. Świadczy to o potrzebie muzycznego środowiska edukacyjnego i wiąże się również z rynkowym zapotrzebowaniem na muzyków i nauczycieli posiadających kompetencje zawodowe w zakresie stylów przedromantycznych.

Większość zajęć odbywało się w gmachu szkoły, przy ul. Bednarskiej 11, która na potrzeby Kursów udostępniła instrumentarium, materiały dydaktyczne oraz zabezpieczyła stronę techniczno – organizacyjną. Zajęcia ruchowe (taniec dawny oraz choreorelaksacja) oraz zajęcia wokalne odbywały się w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. R. Turczynowicza (ul. Moliera 4/6); natomiast seminarium organowe w Kościele Św. Anny (ul. Krakowskie Przedmieście 68).

 

Partnerami projektu byli również:

- Instytut Muzyki i Tańca

- Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

- Uniwersytet Warszawski - Instytut Muzykologii

- Instytut Sztuki PAN - Zakład Muzykologii

- Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Romana Turczynowicza w Warszawie

- Kościół Akademicki Św. Anny w Warszawie

- Balet Dworski -Cracovia Danza

- Skwer - filia Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny

- Służewski Dom Kultury w Warszawie

- Stowarzyszenie Akademia Muzyki Dawnej

- Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

 

W IX edycji LKMMD wzięło udział łacznie 133 osoby:

 • 93 uczestników (30 uczniów szkół muzycznych I i II st., 22 studentów i 11  absolwentów oraz 30 nauczycieli szkolnictwa artystycznego).
 • 8 praktykantów - wolontariuszy (w ramach zadania „Praktyki basso continuo)
 • 22 wykładowców i 2 akompaniatorów
 • 3 wolontariuszy (w ramach zadania „Staż w instytucji kultury”)
 • 5 realizatorów

 

Projekt realizowali:

prof. dr hab. Urszula Bartkiewicz – kierownik naukowy i artystyczny

Ewelina Kliczkowska - kierownik organizacyjny

dr Dorota Zimna – koordynator projektu oraz zadania „PRAKTYKI BASSO CONTINUO” 

Marcin Tarnawski - koordynator projektu oraz zadania „STAŻ W SEKTORZE KULTURY”

Szymon Szetela – koordynator projektu (komunikacja, promocja, logistyka)

 

W ramach IX Letnich Kursów Metodycznych Muzyki Dawnej zostały zainicjonowane i zrealizowane dwa eksperymentalne zadania:

1) PRAKTYKI BASSO CONTINUO – zadanie skierowane do studentów bądź absolwentów klas klawesynu, organów, gitary, lutni, wiolonczeli; mające na celu nabywanie i rozwijanie umiejętności realizacji akompaniamentu basso continuo. W zadaniu udział wzięło 8 praktykantów – wolontariuszy.

2) STAŻ W SEKTORZE KULTURY – zadanie mające na celu aktywizację studentów i absolwentów uczelni artystycznych i humanistycznych w zakresie uczestnictwa w tworzeniu i realizacji projektów artystycznych.  W zadaniu udział wzięło 3 stażystów – wolontariuszy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria

Powrót
Powrót

Wydarzenie pn. „IX Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej” (ID 92) zostało zapisane w bazie danych. Proszę poczekać na akceptację przez Moderatora serwisu Kalendarium. Po zaakceptowaniu Wydarzenia będzie ono widoczne na stronie internetowej: … oraz zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani odrębnym mailem.

Uprzejmie przypominamy, że zobowiązani są Państwo do stałego aktualizowania danych swojego Wydarzenia. Aktualizacje te będą również każdorazowo akceptowane przez Moderatora.

Ponadto w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Wydarzenia są Państwo zobowiązani, oprócz aktualizacji danych, do dodania Relacji z Wydarzenia. Relacja powinna zawierać dodatkowe informacje i zdjęcia dotyczące przebiegu imprezy.

Uprzejmie informujemy, że Moderator serwisu Kalendarium może w każdym momencie edytować niniejsze Wydarzenie.

OK
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.