12.05.2017 - 14.05.2017

XXIV Muzyczne Spotkania Rodzin

Miejscowość Wydarzenia: Lublin

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Festiwale

Specjalność: Kameralistyka

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Uczniowie szkół plastycznych, Uczniowie szkół baletowych, Uczniowie szkoły cyrkowej, Uczniowie szkół animatorów kultury i bibliotekarzy, Studenci uczelni muzycznych, Studenci uczelni plastycznych, Studenci uczelni teatralnych, Studenci uczelni filmowej, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego, Nauczyciele szkolnictwa plastycznego, Nauczyciele szkolnictwa baletowego, Nauczyciele szkolnictwa teatralnego i filmowego, Inni

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: http://osmuzlublin.pl/

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKDNiS

Patronat MKDNiS

Patronat CEA

Od 1994 roku Muzyczne Spotkania Rodzin weszły na stałe do kalendarza wydarzeń kulturalnych o unikalnym w skali kraju charakterze. Pierwsze Spotkania związane były z XVIII Międzynarodowym Kongresem Rodziny, który odbył się w Warszawie w 1994 r. z inicjatywy Fundacji „Rodzina Jutra” działającej w Brukseli i przy współpracy ze Światową Organizacją Spraw Rodziny (World Organisation for the Family) z siedzibą w USA. Do Lublina zapraszane są rodziny tworzące zespoły kameralne.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

- pokazywanie modelu rodzin aktywnych artystycznie i muzykowania w rodzinie jako wartości samej w sobie,

- integracja muzyki, plastyki i słowa,

- oddziaływanie wychowawcze na dzieci i młodzież poprzez obcowanie ze sztuką,

- integracja środowisk polonijnych wokół kultury rodzinnej,

- rozwój autentycznej współpracy kulturalnej z zagranicą zwłaszcza z: Białorusią, Ukrainą, Rosją, Litwą, Słowacją,

- pobudzanie aktywności kulturalnej środowiska lokalnego,

- promocja Lublina jako ważnego ośrodka kulturalnego, będącego bramą na Wschód, siedzibą czterech uniwersytetów,

- upowszechnianie muzyki polskiej poza jej granicami.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Zespoły zgłoszone do prezentacji według regulaminu Spotkań Rodzin Muzykujących.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

1. Uczestnictwo rodzinnych zespołów, w których co najmniej jedna osoba działa profesjonalnie w dziedzinie muzyki.

2. Repertuar klasyczny z uwzględnieniem przynajmniej jednego utworu kompozytora polskiego.

3. Zespołowe wykonanie całego repertuaru.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

· uczestnictwo rodzinnych zespołów, w których co najmniej jedna osoba działa profesjonalnie w dziedzinie muzyki,

· udział zespołów liczących co najmniej 3 osoby i obejmujących co najmniej dwa pokolenia,

· nieprzekraczalny 15-minutowy czas trwania programu,

· repertuar głównie klasyczny z uwzględnieniem przynajmniej jednego utworu kompozytora polskiego,

· zespołowe wykonanie całego repertuaru.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.