12.05.2017 - 30.11.2017

V Międzynarodowe Biennale Fotografii Szkół Plastycznych "WIDZIEĆ WIĘCEJ"

Miejscowość Wydarzenia: Gdynia

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konkursy, Warsztaty, Wystawy

Specjalność: Fotografia

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.zsplast.gdynia.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKDNiS

Wiodący temat V Międzynarodowego Biennale Fotografii Szkół Plastycznych to „Widzieć więcej”. Hasło to ma zwrócić uwagę młodych twórców na położenie nacisku na intensywność spojrzenia połączonego z umiejętnością zarejestrowania poprzez aparat fotograficzny, aby finalnie pojawiło się zdjęcie, które będzie przekonujące i wyjątkowe dla widza. Biennale ma charakter konkursu rozstrzyganego na podstawie przesłanych prac. Publicznej oceny nadesłanych prac konkursowych dokona jury, które wyłoni zestaw prac do ekspozycji na wystawie pokonkursowej oraz przyzna przewidziane regulaminem nagrody. Organizatorzy przygotują wystawę i ilustrowany katalog.

ORGANIZATOR

Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni

Adres: ul. Orłowska 39

81-522 Gdynia

Tel.: +48.58.6248213

e-mail: sekretariat@zsplast.gdynia.pl

www: http://www.zsplast.gdynia.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem wydarzenia jest stworzenie płaszczyzny ewaluacji osiagnięć uczniów i nauczycieli fotografii w Polsce i zagranicą. Liczny udział młodzieży szkół artystycznych służy kolejnemu założeniu, jakim jest popularyzacja fotografii rozumianej jako dyscyplina sztuk plastycznych. Nagrody i wyróżnienia wskazują na najwartościowsze kierunki rozwoju w edukacji fotograficznej na poziomie średnich szkół artystycznych w Polsce.Wystawie pokonkursowej towarzyszy katalog na wysokim poziomie edytorskim rozsyłany do wszystkich szkół uczestniczących w Biennale, jego opracowanie i dystrybucja służy utrwaleniu istotnych osiągnięć artystycznych oraz promocji najzdolniejszych uczestników Biennale.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Do udziału w pracach Jury zaproszeni zostali: prof. Grzegorz Przyborek - ASP w Łodzi oraz PWSFTviT w Łodzi; dr Janusz Oleksa - UA w Poznaniu; Maria Kapajeva – artystka wizualna, Wielka Brytania/Estonia; art. fot. Krzysztof Jakubowski - inicjator i wieloletni kurator Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego“Twórczość Młodych” ZSP w Gdyni; mgr Michał Szlaga - ASP w Gdańsku.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

V Międzynarodowe Biennale Fotografii Szkół Plastycznych. W dniu 19 maja 2017 r. roku oceniło 302 prace (699 zdjęć) 302 autorów nadesłanych z 29 szkół z Polski oraz 1 szkoła z zagranicy. Jury postanowiło zakwalifikować do wystawy pokonkursowej 196 fotografii 72 autorów oraz przyznało nagrody: Grand Prix: nie przyznano; Złoty Medal : „Zwyczajni”, Konrad Kiersnowski, LP Supraśl; Złoty Medal (ex aequo) :„Nocne mary”, Mateusz Dzieciuch, ZSP Lublin; Srebrny Medal : „Z rodzinnego albumu”, Wiktor Ratajkowski, ZSP Koło; Brązowy Medal : „xxx”, Oliwia Markowska, ZSP Gdynia; Nagroda Specjalna za pracę w technice klasycznej : nie przyznano; I Wyróżnienie : „Granice umysłu”, Joanna Jasiewicz, ZSP Bielsko-Biała; II Wyróżnienie : „Lake Klinger”, Vladimira Mullnerowa, Sukromna stredna umelecka skola, Zvolen, Słowacja; III Wyróżnienie : „Prześwity”, Aleksandra Płonka, ZSP Bielsko-Biała; Oraz, zgodnie z punktem 14 Regulaminu, wyróżnienia: „Adaptacje”, Angelika Iżykowska, ZSP Wrocław; „Kwiaty polskie”, Izabela Nadolna, ZSP Koło; „Widzialne niewidzialne”, Maria Kulpińska, LP Jelenia Góra.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Zapraszamy uczniów szkół plastycznych w przedziale wiekowym od 16 do 21 lat do wzięcia udziału w V Międzynarodowym Biennale Fotografii Szkół Plastycznych pod hasłem „Widzieć więcej”. Zgodnie z Regulaminem Biennale oczekujemy na prace do 12 maja 2017r. Konkurs jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie www.zsplast.gdynia.pl lub http://www.zsplast.gdynia.pl/nowa_strona/biennale_fotografii/5_biennale/index_PL.html

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.