08.11.2019 - 24.11.2019

Seminarium Wokalne Muzyki Dawnej

Miejscowość Wydarzenia: Bydgoszcz

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Warsztaty

Specjalność: Chór, zespoły woklane, Instrumenty dawne, Śpiew, Teoria muzyki

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Inny

www Wydarzenia: www.amuz.bydgoszcz.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKDNiS

Seminarium Wokalne Muzyki Dawnej to przedsięwzięcie skierowane przede wszystkim do uczniów, studentów i pedagogów o specjalnościach: Wokalistyka, Edukacja Artystyczna, Muzyka Kościelna. Seminarium ukierunkowane jest na zdobywanie wiedzy i doświadczenia w zakresie wokalnej muzyki dawnej (epok: renesans, barok), czyli zagadnieniom niszowym w polskiej edukacji muzycznej.

ORGANIZATOR

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Adres: ul. Słowackiego 7

85-008 Bydgoszcz

Tel.: +48.52.3210582

e-mail: sekr@amuz.bydgoszcz.pl

www: http://www.amuz.bydgoszcz.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

eminarium Wokalne Muzyki Dawnej to przedsięwzięcie skierowane przede wszystkim do uczniów, studentów i pedagogów o specjalnościach: Wokalistyka, Edukacja Artystyczna, Muzyka Kościelna. Seminarium ukierunkowane jest na zdobywanie wiedzy i doświadczenia w zakresie wokalnej muzyki dawnej (epoki renesans, barok), czyli zagadnieniom niszowym w polskiej edukacji muzycznej. Podczas gdy w Europie spotykamy się z ośrodkami od lat rozwijającymi tę dziedzinę (Vokalensemble Repertoire des 15. bis 18 w Schola Cantorum Basiliensis, Historischer Gesang w Hochschule für Musik und Theater w Lipsku i inne), w Polsce oferta edukacyjna w tym zakresie jest wciąż niewystarczająca w stosunku do zapotrzebowania wśród śpiewaków. Akademia Muzyczna w Bydgoszczy poprzez realizacje niniejszego zadania chciałaby zapoczątkować bardziej regularną edukację w tym obszarze. Za sprawą dwuczęściowego Seminarium (kilkudniowe sesje), będziemy mogli rozwijać kompetencje naszych uczniów, studentów i pedagogów w dziedzinie Wokalnej Muzyki Dawnej, a konkretnie w tematyce związanej z operą barokową, muzyką oratoryjnokantatową, wokalną i wokalno instrumentalną muzyką renesansową. Dzięki rozwijaniu kompetencji, wiedzy i doświadczenia w tych – dotąd mało popularnych w Polsce dziedzinach sztuki muzycznej, zwiększymy jakość i zakres kształcenia śpiewu historycznego. Zapraszając znakomitych pedagogów specjalizujących się w powyższych zagadnieniach, mamy nadzieję na zbudowanie stałych relacji z bardziej doświadczonymi ośrodkami wokalistyki historycznej, których reprezentantami są zaproszeni pedagodzy. Wyżej wspomniani specjaliści w dziedzinie wokalnej muzyki dawnej poprowadzą zajęcia z uczestnikami oraz przygotują wykłady teoretyczne, dotyczące omawianych na zajęciach zagadnień. Dodatkowym atutem projektu realizowanego przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy jest prężnie działająca i wciąż rozwijająca się Katedra Muzyki Dawnej pod kierownictwem prof. Urszuli Bartkiewicz, która to Katedra swoim doświadczeniem i instrumentarium będzie wspierać i asystować w realizacji projektu. Będzie brać aktywny udział w podejmowanych w ramach Seminarium prezentacjach muzyki wokalno- instrumentalnej, dzięki czemu uczestnicy zajęć, będą mogli współpracować z muzykami grającymi na instrumentach historycznych. Cenne dla pedagogów i studentów AM w Bydgoszczy, będzie także podjęcie współpracy Katedry Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej z Wydziałem Wokalno Aktorskim. Przewidujemy przeprowadzić zgłoszenia uczestnictwa czynnego w zajęciach w ramach Seminarium odpowiednio wcześniej ogłoszony zostanie nabór zgłoszeń. Uczestnicy będą mogli skorzystać z możliwości wyboru utworów do pracy na zajęciach spośród zasugerowanych przez organizatora. Uczestnicy Seminarium będą mieli możliwość wystąpienia podczas koncertów kończących każdą sesję tematyczną.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Paweł Pawłowicz, absolwent wydziału instrumentalnego bydgoskiej Akademii Muzycznej, w specjalności organy w klasie Profesorów Radosława Marca i Piotra Grajtera, oraz klawesyn w klasie Pani Profesor Urszuli Bartkiewicz (dyplom z wyróżnieniem). Jest również absolwentem Instytutu Muzycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w specjalności dyrygentura chóralna w klasie profesorów Mariusza Kończala i Bernarda Mendlika. Od 2012 roku jest pracownikiem dydaktycznym Katedry Muzyki Dawnej macierzystej uczelni. Odnosi sukcesy również na polu muzyki wokalnej, będąc członkiem, oraz współprowadzącym Męskiego Zespołu Chorałowego wraz z prof. Mariuszem Kończalem. Zespół wykonuje repertuar od średniowiecza do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem okresu średniowiecza i renesansu. Paweł Pawłowicz jest także menadżerem zespołu. Brał udział w licznych kursach mistrzowskich w swoich specjalnościach. Współpracuje z światowej klasy ekspertami w dziedzinie muzyki dawnej, których skupia Katedra Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Udziela się czynnie podczas Letnich Kursów Metodycznych Muzyki Dawnej odbywających się od 2007 roku w Bydgoszczy i Warszawie pomagając w ich organizacji i realizacji. W 2013 r. był koordynatorem Seminarium improwizacji barokowej poprowadzonej przez renomowaną grupę The Scroll Ensemble w AM w Bydgoszczy. Był pomysłodawcą i organizatorem oraz dyrektorem artystycznym festiwalu Letnie Koncerty Organowe i Kameralne w Dobrodzieniu w latach 2010-2015. W latach 2017-2018 brał udział w projektach konkursowych ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w PO WER 2014-2020 w działaniu 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty - nr naboru: POWR.02.10.00-IP.02-00-004/16: E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie historii sztuki i historii muzyki, języka łacińskiego i kultury antycznej - zakres rozszerzony, wiedzy o kulturze - zakres podstawowy - Grupa 1; oraz: w projektach konkursowych ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w PO WER 2014-2020 w działaniu 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty - nr naboru: POWR.02.10.00-IP.02-00-004/16: E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji artystycznej: muzyki i plastyki - Grupa 2 (koordynacja nagrań z zakresu muzyki dawnej i udział w nagraniach: śpiew, klawesyn, organy). Współpracuje z Sanktuarium Jasnogórskim. Brał udział w przygotowaniu do druku mszy F-dur Józefa Elsnera, jej prawykonaniu po śmierci kompozytora i nagraniu na płytę, która ukazała się jako kolejna z serii Jasnogórska Muzyka Dawna. Od roku 2013 jest organistą i dyrygentem w parafii pw. św. Antoniego w Bydgoszczy. Anna Kocent, absolwentka studiów II stopnia Wydziału Wokalno-Aktorskiego i Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej o specjalności Prowadzenie Zespołów Wokalnych i Wokalno-Instrumentalnych Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (dyplom z wyróżnieniem), a także studentka Dyrygentury Symfoniczno-Operowej na tej uczelni. Od 2017 pełni funkcję II dyrygenta oraz specjalisty od emisji głosu w Akademickim Chórze Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od roku 2018 jest nauczycielem akademickim Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jako dyrygent współpracowała z Chórami Akademii Muzycznej w Bydgoszczy: Chórem Kameralnym, Chórem Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej. Ponadto także z Akademickim Chórem Politechniki Gdańskiej, Chórem Żeńskim „Primo”, z orkiestrą muzyków Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy oraz Orkiestrą Wojskową w Bydgoszczy. Przygotowała także zespół wokalny studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego do spektaklu „Demony z Edinrath” Pawła Grajnerta w ramach X Międzynarodowego Operowego Forum Młodych w Operze Nova w Bydgoszczy w 2017 r. Brała udział w licznych dyrygenckich kursach mistrzowskich prowadzonych m. in. przez Philipa Lawsona (The King’s Singers), Michele Peguri (Konserwatorium Muzyczne w Rovigo), Roberta Sunda (Szwecja), Tatianę Malyshevą (Akademia Muzyczna w Moskwie), Rogera Treece (USA). Uczestniczyła także w warsztatach wokalnych m. in. z: Hubertem Noé (Austria), czy Piotrem Bednarskim (Niemcy). W roku 2015 została wyróżniona w XI Wydziałowym Konkursie dla Dyrygentów Chóralnych w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Współpracowała także z Filharmonią Pomorską jako konferansjer muzyczny oraz z Operą Nova w Bydgoszczy w roli chórzystki. Brała czynny udział w projektach konkursowych ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty przygotowując e-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji artystycznej: muzyki i plastyki. Prowadziła warsztaty emisji głosu w zespołach chóralnych, np. z chórem kameralnym Powidoki. Akademicki Chór Collegium Medicum w Bydgoszczy, który od roku współprowadzi wraz z prof.zw. Januszem Staneckim obecnie osiągnął największy sukces w swej historii, zdobywając Grand Prix oraz pierwsze miejsca we wszystkich trzech kategoriach, w których brał udział podczas konkursu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „Singing World” w Sankt Petersburgu (Rosja) z początkiem sierpnia 2018 roku. Muzyka dawna znajduje się w kręgu jej zainteresowań. Prowadzi zajęcia zespołowe ze studentami wokalistyki, między innymi dotyczące praktyki wykonawczej muzyki dawnej. Agnieszka Budzińska-Bennett - wokalistka, harfistka, muzykolog. Dwukrotnie nominowana do prestiżowych Paszportów Polityki (2012 i 2013), m.in. za „za promowanie polskiej muzyki dawnej na najwyższym poziomie wykonawczym” (A. Suprynowicz, Polskie Radio) i „za konsekwencję w odkrywaniu muzyki średniowiecznej, rzetelność w docieraniu do jej artystycznej istoty, wnikliwość w poznawaniu jej historyczno-kulturowych kontekstów i radość w dzieleniu się jej pięknem” (D. Cichy, Radio Kraków). Nazwana „jednym z najlepszych ambasadorów naszego kraju” (W. Paprocki, Ruch Muzyczny). Dyplomowana pianistka, absolwentka muzykologii Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (mgr w 1999 r.; doktorat w 2010 r.) oraz klasy śpiewu Schola Cantorum Basiliensis w Szwajcarii (Wydział Średniowiecza i Renesansu 2001 w klasie D. Vellarda i R. Levitta, MAS in Vocal Ensemble Music 2011 z E. Tubb i A. Rooleyem). Śpiewu i interpretacji ponadto uczyła się pod kierunkiem takich artystów jak E. Kirkby, A. Boothroyd (Londyn), B. Thornton, B. Bagby (Kolonia) oraz S. Haselhoff (Bazylea), w SCB studiowała również grę na harfach średniowiecznych z H. Rosenzweig. W latach 2001- 2004 odbyła pomagisterskie studia muzykologiczne i skandynawistyczne na uniwersytecie w Bazylei, gdzie piastowała rownież stanowisko archiwistki zbiorów mikrofilmów Instytutu Muzykologii. Jest założycielką i kierowniczką artystyczną międzynarodowego ensemble Peregrina specjalizującego się w wykonawstwie muzyki wczesnego średniowiecza, z którym nagrała już siedem wysoko ocenianych przez międzynarodową krytykę płyt: Filia praeclara (Divox 2008) uhonorowana została prestiżowym ECHO-KLASSIK 2009 w kategorii najlepszego nagrania roku a capella, a płyta Veiled Desires (Raumklang 2012) została nominowana do International Classical Music Awards 2013 oraz Fryderyka 2013 w kategorii „Najlepszy Polski Album Zagranicą”. Troska i dbałość o propagowanie repertuaru polskiego w świecie przejawiła się w produkcji Sacer Nidus z muzyką z początków państwa polskiego (Raumklang 2011) z premierowymi koncertami w Nowym Jorku oraz brukselskim Bozarze. Dwie kolejne płyty ensemble Peregrina to nagrodzona luksemburskim Supersonic Pizzicato Cantrix z muzyką szpitalniczek hiszpańskich (Raumklang 2013) oraz album Miracula z muzyką średniowieczną poświęconą postaci św. Mikołaja (Tacet 2014), zaliczony do najlepszych nagrań roku przez magazyn High Fidelity. W roku 2017 ukazały się dwa kolejne albumy ensemble Peregrina: płyta Codex 457 zawierająca najstarsze zabytki muzyczne Tyrolu dla Tiroler Landesmuseum w Innsbrucku (Musik Museum 2017) oraz pierwsza część cyklu Mare Balticum (Muzyka w średniowiecznej Danii) dla niemieckiej wytwórni Tacet. Do roku 2020 nakładem tejże wytwórni ukażą się trzy kolejne odsłony projektu Mare Balticum, prezentujące średniowieczne dziedzictwo muzyczne poszczególnych regionów Morza Bałtyckiego. W roku 2019 ponadto pojawią się dwie kolejne płyty ensemble Peregrina: Ex Silesie lux, poświęcona zabytkom muzycznym średniowiecznego Śląska (Muzeum Śląskie 2018) oraz Nova Gaudia - premierowe nagranie najnowszych odkryć z rękopisów akwitańskich XII wieku, wieńczące projekt badawczy Schweizer Nationalfond w Schola Cantorum Basiliensis, wydane jako podwójny album wraz z najnowszym nagranie tego repertuaru Ensemble Gilles Binchois/Dominique Vellard (Glossa 2018). Agnieszka Budzińska-Bennett stale współpracuje z licznymi uznanymi zespołami muzyki dawnej (ensemble Perlaro, Dragma, Ferrara Ensemble, La Cetra, Accademia dell’Arcadia), prowadzi również gościnnie takie zespoły jak Chór Polskiego Radia, Capella Cracoviensis, Cracow Singers czy Flores Rosarum, prezentując zarówno repertuar średniowieczny jak i muzykę XVII-XVIII wieku na najważniejszych festiwalach muzyki dawnej w całej Europie, Azji oraz USA. Nagrywa regularnie dla wytwórni Raumklang, Glossa, Ramée, Divox, Tacet, Brilliant Classics, L’Empreinte Digitale, Pan Classics (nagrała dotychczas 19 albumów) oraz współpracuje ze stacjami radiowymi i telewizyjnymi (m.in. WDR, Bayerischer Rundfunk, DRS2, BBC3, PR Dwójka, TVP Kultura). Od roku 2016 prowadzi 10-płytowy projekt nagraniowy „Mikołaj Gomółka – Opera Omnia” (150 psalmów do przekładów Jana Kochanowskiego), kierując Chórem Polskiego Radia. Pierwszy podwójny album tego cyklu (vol. 1 - Psalmy pielgrzymów oraz vol. 2 - Psalmy poranne i wieczorne) wydany został przez Polskei Radio w tym roku. W tym roku również ukaże się wydanie wszystkich dzieł Wacława z Szamotuł przez wydawnictwo Raumklang z prowadzonym przez Agnieszka Budzińską Bennett zespołem Cracow Singers (Raumklang 2018). Artystka zadebiutowała na scenie w L’incoronazione di Poppea C. Monteverdiego pod dyr. K. Junghänela w Theater Basel w podwójnej roli Amore i Valletto w sezonie 2003/2004, interesuje ją również opera i muzyka współczesna (prapremiera opery Mord im St. Johann A. Pflügera, Bazylea 2009; prapremiera dedykowanego jej utworu na głos i taśmę Columba nitens G. Bennetta na jubileuszu ICST w Züricher Hochschule der Künste 2015 oraz w Zentrum für Kunst und Medientechnologie w Karlsruhe). Agnieszka Budzińska-Bennett w latach 2002-2003 wykładała muzykę liturgiczną XII wieku w Schola Cantorum Basiliensis i należała do kadry badawczej tej instytucji w latach 2011-2013. W latach 2013 – 2015 wykładała również chorał gregoriański i historię muzyki średniowiecznej w Musikhochschule Trossingen w Niemczech, a następnie historię muzyki średniowiecznej w Schola Cantorum Basiliensis (2016-2017). Jej dalsza działalność pedagogiczna i akademicka obejmuje szereg wykładów gościnnych i kursów mistrzowskich muzyki średniowiecznej (UAM w Poznaniu, University of Madison-Wisconsin, Universität Würzburg, Handschriftenzentrum Biblioteki Uniwersyteckiej w Lipsku, Akademia Muzyczna w Gdańsku, Uniwersytet Papieski w Krakowie, Burg Fürsteneck, Uniwersytet w Tartu oraz Hochschule für Musik und Theater w Lipsku). Agnieszka Budzińska-Bennett jest autorką szeregu artykułów o muzyce dawnej (publikacje UAM, UJ oraz zagraniczne, jak Basler Jahrbuch für Historische Musikpraxis czy Scripta w wydawnictwie Schwabe) oraz książki Subtilitas w motecie ars antiqua. Tekst – kontekst – intertekst wydanej w Poznaniu przez PTPN (2012). Project Vocal Ensemble Zespół projektowy o umownej nazwie Project Vocal Ensemble, to doświadczeni śpiewacy; studenci, absolwenci i pedagodzy AM w Bydgoszczy. Zespół powstał na potrzeby uczestnictwa w projektach konkursowych ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w PO WER 2014-2020 w działaniu 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty - nr naboru: POWR.02.10.00-IP.02-00-004/16: E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie historii sztuki i historii muzyki, języka łacińskiego i kultury antycznej - zakres rozszerzony, wiedzy o kulturze - zakres podstawowy - Grupa 1; oraz: w projektach konkursowych ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w PO WER 2014-2020 w działaniu 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty - nr naboru: POWR.02.10.00-IP.02-00-004/16: E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji artystycznej: muzyki i plastyki - Grupa 2. Nagrywając dziesiątki przykładów z zakresu wokalnej muzyki dawnej na potrzeby powyższego projektu, zespół osiągnął doskonałą spójność brzmienia w wykonawstwie muzyki renesansowej. Dodatkową zaletą zespołu, wysoce pożądaną w realizacji Seminarium Wokalnym Muzyki Dawnej jest bardzo szybkie rozczytywanie i przygotowywanie utworów, w czym również mieli okazję sprawdzić się podczas nagrań E-materiałów w ww. projekcie. Marek Rzepka (Niemcy, Polska) rozpoczął studia wokalne w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie Profesora Adama Szybowskiego. Dalsze studia kontynuował w Musikhochschule "Carl Maria von Weber" w Dreźnie w klasie Profesora Christiana Elßnera. Uczył się również u Prof. HansaJoachima Beyera (Lipsk), Profesora Rudolfa Piernaya (Londyn) oraz Carol MeyerBrütting (USA). Kursy Mistrzowskie zaprowadziły go m.in. do Thomasa Quasthofa, Brigitt Fassbaender, Petera Schreiera, Teresy ŻylisGary czy Edith Mathis. W 2006 roku otrzymał nominację do Grammy Awards za nagranie "Ariadne" Conradiego pod dyr. S. Stubbsa, a w 2010 w Londynie, nagrodę "The Gramophone Awards" za nagranie Kantaty "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen" (BWV12) J.S.Bacha pod dyr. T. Hengelbrocka. Współpracował z takimi orkiestrami, jak Detroit Symphony Orchestra, Dresdner Philharmonie, Gewandhaus Leipzig, Sinfonia Varsovia, Bachakademie Stuttgart, Akademie für Alte Musik Berlin, Arte dei Suonatori, jak również z Balthasar Neumann Ensemble, z którym od wielu lat często występuje pod dyr. Thomasa Hengelbrocka. Wykonuje szeroki repertuar, począwszy od dzieł historycznych po współczesne kompozycje z gatunku opery, oratorium i pieśni, ale przede wszystkim jest wysoce cenionym interpretatorem utworów okresu baroku. W jego centrum zainteresowań znalazła się problematyka praktyki wokalnej okresu XVI, XVII i XVIII wieku. Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1998 roku w Akademii Muzycznej w Dreźnie. Od 2001 roku wykłada śpiew w Hochschule für Musik und Theater w Lipsku, prowadził klasę również na Akademii Muzycznej w Krakowie. Od października 2013 objął stanowisko profesora w Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. a od października 2016 rozpoczął pracę jako Profesor w Hochschule für Künste in Bremen. Prowadzi wokalne kursy mistrzowskie w Polsce i Europie.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Sesja 1 Renesansowa muzyka wokalna prowadzący Seminarium: dr Agnieszka Budzińska-Bennett Wystąpnieie Zespołu Project Vocal Ensemble, który będzie wykonywał repertuar będący przedmiotem zajęć (przygotowanie i koordynacja P. Pawłowicz) 3 dniowe Seminarium – 8 – 10 listopada 2019 * praktyczne zajęcia otwarte w dwóch sesjach 9.00 – 13.00, 15.00 – 17.00 *koncert zwieńczający sesję Tematem sesji będzie renesansowa muzyka wokalna (świecka i religijna). W prowadzeniu zajęć praktycznych i prezentacjach muzycznych pomagać będzie zespół projektowy: Project Vocal Ensemble oraz dwoje lutnistów. Wprowadzeniem do sesji będzie wykład dr Agnieszki Budzińskiej-Bennett. Sesję zakończy koncert Project Vocal Ensemble wraz z uczestnikami sesji. Sesja 2 Wokalna muzyka barokowa; operowa, oratoryjno-kantatowa prowadzący Seminarium: prof. Marek Rzepka, 3 dniowe Seminarium – 21-24 listopada 2019 * praktyczne zajęcia otwarte w dwóch blokach 10.00 – 13.30, 15.30 – 18.30 * koncert finałowy zwieńczający całe Seminarium Tematem sesji będzie barokowa muzyka wokalna (świecka: operowa i religijna: oratoryjno-kantatowa). W prowadzeniu zajęć praktycznych i prezentacjach muzycznych pomagać będzie zespół instrumentalny Katedry Muzyki Dawnej AM w Bydgoszczy. Wprowadzeniem do sesji będzie wykład prof. Marka Rzepki: „Wykonawstwo wokalnej muzyki 17/18 stulecia z perspektywy dzisiejszych oczekiwań rynku muzycznego”. Sesję zakończy Koncert Finałowy seminarium, w którym wraz z Zespołem Muzyki Dawnej AM w Bydgoszczy wystąpią uczestnicy Sesji. Przygotowanie i koordynacja Pani Anna Kocent.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Warunkiem uczestnictwa jest wysłane zgłoszenie. Brak odpłatności.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.