01.11.2019 - 30.11.2020

VI MIĘDZYNARODOWE BIENNALE MINIATUR „OPOWIEDZ MI O POLSCE 1920 ROKU”

Miejscowość Wydarzenia: Włocławek

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Formy użytkowe, Grafika, Malarstwo, Rysunek, Rzeźba

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.possp.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKDNiS

Konkurs rekomendowany przez Ministra KDNiS

w przygotowaniu

ORGANIZATOR

Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku

Adres: ul. Zapiecek 4

97-800 Włocławek

Tel.: +48.54.2323667

e-mail: possp@possp.pl; sekretariat@possp.pl

www: http://www.possp.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

-poznanie historii Polski i wzbogacenie wiedzy o wydarzeniach związanych z wojną polsko-bolszewicką 1920 roku;

-promowanie idei wolności oraz suwerenności narodów i państw;

-ukazanie bohaterów, którzy wpłynęli na losy Polski i Europy;

-promowanie wśród uczniów poszukiwania źródeł informacji o dziejach Polski, w tym bezpośrednich relacji uczestników.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

w przygotowaniu

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Biennale ma charakter konkursu rozstrzyganego na podstawie przesłanych prac. Jury dokona oceny nadesłanych prac w kwietniu 2020 roku i wyłoni zestaw prac do ekspozycji na wystawie pokonkursowej oraz przyzna przewidziane nagrody.

Organizatorzy konkursu zakładają, że Biennale stanowi doskonałą okazję prezentacji prac młodych twórców inspirowanych wydarzeniami historycznym.

Program:

Wrzesień 2019 - informacja o Biennale do potencjalnych uczestników;

Marzec 2020 – przyjmowanie prac do 31.03.2020 (decyduje data stempla pocztowego)

Kwiecień 2020 – obrady Jury Maj 2020 przygotowanie wystawy i katalogu;

Czerwiec 2020 uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie nagród.

Lipiec- listopad wystawy w kraju i poza jego granicami.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Adresatami są uczniowie szkół artystycznych 14-20 lat.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.