26.10.2019 - 28.10.2019

"Dzieło" jako środek artystyczny w edukacji artystycznej

Miejscowość Wydarzenia: Wyszatyce

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konferencje

Specjalność: Ceramika, Formy rzeźbiarskie, Formy użytkowe, Fotografia, Grafika, Malarstwo, Multimedia, Rysunek, Rzeźba

Adresaci: Studenci uczelni plastycznych, Nauczyciele szkolnictwa plastycznego, Inni

Cykl: Jednorazowo

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKDNiS

"Dzieło:" jako środek dydaktyczny w edukacji artystycznej to zadanie służące podniesieniu poziomu edukacji artystycznej poprzezorganizację międzynarodowej konferencji z udziałem wybitnych naukowców -artystów-pedagogów z Polski i zagranicy. Wewspółpracy z artystycznymi ośrodkami naukowymi na całym świecie m.in. z Wilna, Lwowa, Krakowa, Łodzi i in. Konferencjazorganizowana w Arboretum w Bolestraszycach będzie miała charakter wysoce interdyscyplinarny i innowacyjny ze względu nanacisk jaki zostanie położony na rolę DZIEŁA w procesie nie twórczym lecz dydaktycznym. Międzynarodowy charakter zadania iudział uczestników z różnych środowisk twórczych jest gwarancją innowacyjności i unikatowości nie tylko realizacji zadania, ale inowego podejścia do tematu.

ORGANIZATOR

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Adres: Al. Marcinkowskiego 29

60-967 Poznań

Tel.: +48.61.8552521

e-mail: office@asp.poznan.pl

www: http://www.uap.edu.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Bolestraszyce 130

37-722 Wyszatyce

CELE WYDARZENIA

Celem projektu "Dzieło" jako środek dydaktyczny w edukacji artystycznej jest podniesienie poziomu edukacji artystycznej. RoląUniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jest nie tylko edukowanie i kształcenie studentów i doktorantów oraz rozwijanie pracytwórczej pracowników naukowych / artystycznych UAP, rolą Uczelni jest także czynne przekonywanie obywateli i kreowanieświadomości w tkance społecznej odnośnie piękna i artyzmu otaczającej nas rzeczywistości. Innowacyjne podejście do Dzieła niejako efektu końcowego pracy twórczej lecz jako narzędzia współpracy, nauki, dydaktyki oraz interdyscyplinarności pozwoli naspojrzenie w nowy sposób na omawiany temat badawczy. Zaproszenie do współpracy w konferencji artystów / pedagogów zróżnych Akademii Sztuk Pięknych w Polsce i zagranicą pozwoli nawiązać kontakty, wymienić poglądy i pogłębić wiedzę orazwspółpracę pomiędzy ośrodkami naukowymi. Miejsce organizacji konferencji w Arboretum które jest DZIEŁEM samym w sobiedodatkowo wzmocni przekaz konferencji, zwróci uwagę na aspekt wykorzystania historii ogrodu nierozerwalnie związanej zesztukami pięknymi, jednocześnie miejsce to znacznie wzbogaci edukację w uczelniach o nowe doświadczenia w aspekcie realizacjiplenerowych konferencji naukowych, czyli projektowanie i realizację dzieła w kontekście unikatowej w skali kraju kolekcji roślin imiejscu o wielkim znaczeniu dla kultury i sztuki.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Ponadto zwieńczeniem konferencji będzie wspólnie wypracowane DZIEŁO w postaci wysokojakościowej publikacji i jej druk wbardzo dobrej jakości, aby wzmocnić przekaz interdyscyplinarności dzieła w aspekcie dydaktycznym.Osoby które będą współpracowały merytorycznie zarówno podczas tworzenia założeń konferencji, jak i podczas opracowaniadzieła końcowego będą to m.in. prof. Lilla Kulka- Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie; Lwowska Akademia Sztuk Pięknych weLwowie - starszy wykładowca Andrzej Petrovski; Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie - prof. dr hab. Żivile Jasutyte i z UniwersytetuRzeszowskiego dr Narcyz Piórecki. Udział Profesorów, wykładowców z uczelni artystycznych z kraju i z zagranicy gwarantuje dużąefektywność i wysoki poziom realizacji zadania. Głównym organizatorem zadania będzie Prof. dr hab. Piotr Szwiec - ProrektorUniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, współorganizatorem, koordynatorem ds. zorganizowania konferencji ze strony Arboretumbędzie dr Narcyz Piórecki z Uniwersytetu Rzeszowskiego, ponadto współorganizatorem będzie również prof. Marek Sak AkademiaSztuk Pięknych w Łodzi.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

konferencji trwającej 3 dni, będą brali udział zarówno wykładowcy z kraju i zagranicy, ponadto zostaną zaproszeni studenci,doktoranci oraz pracownicy naukowi i naukowo-dydaktycznie z ośrodków naukowych i uczelni artystycznych zarówno w kraju jak iz zagranicy. W trakcie konferencji zostaną wygłoszone wykłady przez znakomite osobistości ze świata sztuki, wybitnychpedagogów, którzy zostaną zaproszeni do współpracy. W trakcie trwania konferencji zostaną zorganizowane wystawy praczarówno grona profesorskiego, jak i studentów, co w znacznym stopniu wzbogaci wystawy i konferencje. Wykłady będą otwarte,a więc społeczność lokalna będzie mogła wziąć udział w nich.Planuje się przeprowadzić następujące panele dyskusyjne o tematach:1. Rola dzieła w edukacji artystycznej2. Relacja mistrz uczeń- rola mistrza w obecnej dydaktyce3. Warsztaty artystyczne – możliwość współtworzenia dzieła – nowe konteksty i relacjePonadto w aspekcie tematu 3 planowane jest nawiązanie do warsztatów, które odbędą się w tygodniu poprzedzającymkonferencje na łamach Arboretum.Tematem przewodnim wszystkich wystąpień będzie przed wyrzyskim "Dzieło" oraz różne postrzeganie jego roli w procesiedydaktyki, w procesach badawczych jak i jako wyraz twórczości artystycznej. Zostaną również zaprezentowane aspekty badań iobserwacji poprzez analizę porównawczą systemu kształcenia w uczelniach artystycznych w kraju i zagranicą, zostanązaprezentowane tendencje we współczesnej dydaktyce w dziedzinach sztuki w aspekcie zmian demograficznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Bezpatny dostęp do udziału w zadaniu.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.