01.11.2019 - 09.05.2021

Europejski Festiwal Akademii Muzycznych (EFAM)

Miejscowość Wydarzenia: Warszawa

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Festiwale, Warsztaty, Kursy, Spotkania

Specjalność: Akordeon, Altówka, Chór, zespoły woklane, Flet, Fortepian, Gitara, Jazz i muzyka rozrywkowa, Kameralistyka, Klarnet, Klawesyn, Kontrabas, Orkiestra, Perkusja, Saksofon, Skrzypce, Trąbka, Wiolonczela

Adresaci: Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: https://efam.interpiano.pl/pol

Zadanie obejmuje realizację trzech edycji Europejskiego Festiwalu Akademii Muzycznych (EFAM) - jest to trzyletni projekt, którego realizacja trwa od listopada 2019 do maja 2021. Projekt dotyka problemu słabej międzynarodowej współpracy kulturalnej, artystycznej i dydaktycznej pomiędzy europejskimi uczelniami, studentami, pedagogami i artystami, a także kierującymi ich jednostkami, stając się tym samym pretekstem do wzajemnego poznania, czerpania ze źródeł i inspiracji muzycznych, odkrywania nowych form i środków wyrazu artystycznego oraz współdziałania osób wywodzących się z odmiennych kręgów kulturowych. Akademie Muzyczne są miejscem edukacji przyszłych wybitnych artystów. Do udziału w Festiwalu zostaną zaproszeni najlepsi muzycy-studenci oraz rekomendujący ich profesorowie wyższych uczelni oraz europejscy studenci studiujący w polskich uczelniach muzycznych. Każdy koncert poprzedzony zostanie krótką prezentacją video na telebimach promującą i zachęcającą do studiowania w uczelni. Zakłada się od 5 do 28- osobowych delegacji wykonawców.

ORGANIZATOR

PODKARPACKA FUNDACJA ROZWOJU KULTURY

Adres: 3 Maja 15/3

38-500 Sanok

Tel.: +48.13.4640344

e-mail: fundacja@interpiano.pl

www: interpiano.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Żwanowiecka 20

04-849 Warszawa

CELE WYDARZENIA

Głównym celem EFAM jest umożliwienie młodym artystom kontaktów z innymi ośrodkami muzycznymi, porównanie sposobów kształcenia, wymiany doświadczeń i poszerzenie wiedzy muzycznej. Zrozumienie wzajemne i tolerancja jest możliwa tylko wtedy, gdy młodzież będzie miała szansę wyjścia „na zewnątrz” ze swoich zamkniętych środowisk akademickich.

EFAM nastawiony jest również na promocję zagranicznych uczelni. Ukazanie potencjału polskich Akademii Muzycznych jako realnej alternatywy do studiowania dla młodzieży z Europy i świata. Ważnym elementem jest zwiększenie aktywności publiczności. Wszystkie koncerty będą oceniane przez warszawska publiczność w drodze wypełnionej ankiety. Warszawska publiczność przyzna maksymalnie trzy „Ordery Sympatii”.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

W Festiwalu EFAM udział wezmą przedstawiciele zaproszonych uczelni.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Projekt jest unikatową i nowatorską odpowiedzią na współczesne potrzeby międzynarodowego dialogu środowiska międzyuczelnianego, na potrzebę wspierania potencjału młodych muzyków, promowania dorobku muzyki klasycznej oraz wyrównania poziomu szkolnictwa muzycznego. Realizacja wydarzeń w Centrum Promocji Kultury Praga Południe ma na celu rozbudzenia poczucia wspólnoty i konsolidacji lokalnej społeczności wokół projektu oraz poprzez możliwość udziału w procesie oceniania zmotywowanie jej do aktywności. Festiwal przewiduje występy studentów i ich pedagogów przyczyniając się do łączenia różnych grup pokoleniowych. EFAM to regularne przybliżanie widowni postaci doskonałych światowych kompozytorów i uwrażliwianie społeczeństwa na piękno muzyki. Wszechstronna formuła tematyczna sprawia, że jest to nowoczesne i innowacyjne wydarzenie, które wspiera potencjał młodych muzyków. Organizowane koncerty poprzez swój wysoki poziom wykonawczy i interesujące programy dostarczą nie tylko artystycznych przeżyć, lecz poszerzą znajomość literatury muzycznej różnych epok i krajów. Atrybutem Festiwalu jest jego dwukierunkowość. Z jednej strony uzdolnieni, chłonni wiedzy stojący u progu rozpoczęcia swoich karier studenci akademii muzycznych, a z drugiej zaś znani i cenieni pedagodzy-profesorowie tych uczelni.

PROGRAM „IV EUROPEJSKI FESTIWAL AKADEMII MUZYCZNYCH „The European Festival of Music Academies” Europejscy Studenci w polskich Akademiach muzycznych EFAM 2020 „CLASSICA & JAZZ” 04-06.01.2020

  • Sala Koncertowa Centrum Promocji Kultury w Warszawie – Praga Południe, ul. Podskarbińska 2
  • “Wawer Jazz Club” w Hotelu Boss w Warszawie – Wawrze, ul. Żwanowiecka 20

04.01.2020 Centrum Promocji Kultury, „W południe na Pradze Południe”

12:00 - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

13:00 - Akademia Muzyczna w Krakowie

14:00 - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

„Wawer Jazz Club” w Hotelu BOSS 1

7:30 - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

18:30 - Akademia Muzyczna w Krakowie

19:30 - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

05.01.2020 Centrum Promocji Kultury, „W południe na Pradze Południe”

12:00 - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

13:00 - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

14:00 - Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

„Wawer Jazz Club” w Hotelu BOSS

17:30 - Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

18:30 - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

19:30 - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

06.01.2020 Centrum Promocji Kultury, „W południe na Pradze Południe”

12:00 - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

13:00 - Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Wawer Jazz Club” w Hotelu BOSS

17:30 - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

18:30 - Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Do uczestnictwa w festiwalu zaproszeni zostaną profesorowie i rekomendowani przez nich najlepsi studenci reprezentujący polskie uczelnie muzyczne. Motywem przewodnim EFAM 2020 planowo zostanie fortepian, instrumenty dęte i jazz. Dźwięki drgania powietrza przechodzące przez instrumenty dęte w połączeniu z przeplatającym się subtelnym brzmieniem, wrażliwego instrumentu jakim jest fortepian stworzy niecodzienny efekt muzyczny. Organizatorzy pragną zaprosić do współpracy światowej klasy muzyka jazzowego Garego Guthmana, który nie tylko podniesie rangę projektu, ale będzie dodatkową wartością edukacyjną wydarzenia. Każdy koncert poprzedzony zostanie prezentacją video na telebimie o uczelni ze szczególnym podkreśleniem uczestnictwa studentów z różnych krajów Europy. Uczestnicy koncertu rekomendowani będą przez swoich profesorów. Zakłada się udział od 5 do 15 osobowych grupy (studenci + profesorowie) z każdej z Akademii Muzycznej w Poznaniu ,Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Bydgoszczy, Gdańsku. Laureata EFAM 2020 może zostać jedna prezentacja muzyczna z każdej uczelni np. solo, duet, trio lub kwartet lub inny zespół uzyskuje tytuł laureata IV EFAM 2020.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.