25.07.2021 - 14.08.2021

VI Międzynarodowy Kurs im. Tadeusza Wrońskiego

Miejscowość Wydarzenia: Puławy

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Festiwale, Konkursy, Kursy

Specjalność: Altówka, Fortepian, Kameralistyka, Skrzypce, Wiolonczela

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: https://fundacjaskrzypce.pl/kurspulawy/

VI Międzynarodowy Kurs im. Tadeusza Wrońskiego oraz połączone z nim VI Międzynarodowy Konkurs "Puławy i Skrzypce", jak również VI Festiwal "Spotkanie z Mistrzem" jest adresowany do skrzypków wszystkich narodowości w każdym wieku. Kurs to codzienna dydaktyka instrumentalna oraz koncerty, a na zakończenie imprezy - międzynarodowy konkurs. Ze względu na duże zainteresowanie i coraz większy zasięg imprezy obecny organizator - Fundacja SKRZYPCE im. Tadeusza Wrońskiego (do poprzedniej edycji organizatorem była Fundacja Agli Artisti) zdecydowała o przeniesieniu jej do Puław. Tak więc VI Kurs odbywał się będzie w dn. 25.07-14.08.2021 w Puławach. Koncerty oraz wykłady odbywały się będą w Pałacu oraz Liceum im. Czartoryskich, jak również w PSM w Puławach oraz w Domu "Chemika". Zajęcia będą prowadzone codziennie w godz. 8.30 -14, 15-18.30 przez wybitnych artystów i pedagogów z Polski, Izraela, Japonii, Niemiec. Zaplanowano codzienne koncerty w tym koncerty festiwalowe z cyklu "Spotkanie z Mistrzem".

ORGANIZATOR

Fundacja SKRZYPCE im. Tadeusza Wronskiego

Adres: Promyka 41

01-604 Warszawa

Tel.: +48.22.6152652

e-mail: wronski.fundacja.skrzypce@gmail.com

www: fundacjaskrzypce.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Aleja Partyzantów 16

24-100 Puławy

CELE WYDARZENIA

Międzynarodowe Kursy im. Tadeusza Wrońskiego są imprezami corocznymi. Głównym celem imprezy jest edukacja dzieci, młodzieży, studentów oraz absolwentów muzycznych uczelni z Polski i z zagranicy w zakresie techniki gry skrzypcowej, altówkowej, wiolonczelowej, fortepianowej i kameralnej, a w szczególności wykonawstwo oraz popularyzacja muzyki polskiej. Patronem Kursu jest osoba legendarna w polskiej i światowej wiolinistyce. Wybitny skrzypek, kameralista, autor wielu cennych podręczników z zakresu dydaktyki gry na skrzypcach. Edytor najważniejszych pozycji literatury skrzypcowej, wieloletni wykładowca, Rektor PWSM (UMFC) oraz Doktor Honoris Causa tej Uczelni. Profesor Indiana University Jacobs School of Music w Bloomington (USA). Pomysłodawca jedynego, jak dotąd Konkursu na Skrzypce Solo, który co 5 lat organizowany jest w Warszawie. Ideą organizatora - Fundacji SKRZYPCE jest, aby o wielkich luminarzach polskiej i światowej wiolinistyki pamięć nigdy nie wygasła, aby ich zasługi były doceniane przez następne generacje polskich i zagranicznych muzyków. Innym celem kursu jest promocją muzyki polskiej. Podczas pięciu poprzednich edycji (nałęczowskich) odbyło się 48 koncertów, na których wykonano 379 kompozycji. Najczęściej wykonywana była skrzypcowa muzyka polska. Utwory rodzimych twórców zabrzmiały aż 169 razy. Słuchać mogliśmy dzieła J. Elsnera, I.J. Paderewskiego, F. Chopina, Z. Noskowskiego, A. Zarzyckiego, K. Szymanowskiego, M. Popławskiego, A. Andrzejowskiego, E. Młynarskiego, G. Bacewicz, K. Pendereckiego, B. Kowalskiego (prawykonanie) A. Tansmana, W. Lutosławskiego, M. Weinberga, H. Wieniawskiego, J. Zarębskiego. Cel następny to promocja kultury regionu. Kurs ten jest jedynym międzynarodowy kursem na tzw. ścianie wschodniej (białostockie, olsztyńskie, lubelskie), który odbywa się w czasie wakacji. Skierowany jest on do uzdolnionej skrzypcowej młodzieży z całego świata. W poprzednich pięciu edycjach Kursu uczestniczyło łącznie 509 uczestników z 17 krajów (Polska, Armenia, Białoruś, Chiny, Gruzja, Hiszpania, Hong-Kong, Iran, Japonia, Korea Płd., Niemcy, Rosja, Tajwan, Ukraina, Węgry, Włochy). Wykładowcami byli wybitni pedagodzy z 7 krajów: Anglia, Belgia, Francja, Izrael, Japonia, Niemcy, Polska, Ukraina, USA. Corocznie na zakończenie kursu odbywa się Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy. Jest to także novum na kursach w Polsce, albowiem jak do tej pory żaden skrzypcowy kurs nie zapewnia takiej możliwości, aby uczestnicy w trakcie jego trwania mogli zaprezentować swoje umiejętności podczas międzynarodowego konkursu. Jest to cenna inicjatywa z punktu widzenia dydaktyki skrzypcowej. Młody adept może pod okiem wybitnego wirtuoza przygotować program konkursowy i zaprezentować go międzynarodowemu jury. Uczestnicy młodszej grupy zobligowani są do wykonania w finale utworu kompozytora polskiego. Każdy z uczestników kursu pracował będzie z wybranym przez siebie pedagogiem podczas 5 indywidualnych lekcji. Będzie również miał możliwość wziąć udział w zajęciach dowolnych uczestników, wizytując lekcje prowadzone przez innych pedagogów kursu (oczywiście jeśli warunki sanitarno-epidemiologiczne na to pozwolą). Ideą organizatora jest to, aby kursant mógł w sposób przekrojowy dowiedzieć się czego wymagają poszczególni pedagodzy od jego kolegów, jak również pogłębić swoją wiedzę ogólną z zakresu techniki gry skrzypcowej. Sugestie „naprawy gry” przekazywane podczas takich ogólnie dostępnych lekcji pokazowych mogą przydać się każdemu wizytującemu uczniowi w myśl znanej maksymy: „jeśli nie zauważasz błędów w swojej grze – najłatwiej zauważysz je u innych”. Uczestnicy będą mieli także możliwość współpracy z profesjonalnymi akompaniatorami, którzy będą czuwali nad przygotowaniem danego kursanta do występu publicznego od strony kameralnej. Do grona uczestników biernych zaliczeni zostali opiekunowie i pedagodzy, którzy przybędą, aby uczestniczyć w Kursie. Założeniem merytorycznym takiego udziału nauczycieli i innych uczestników biernych w wykładach otwartych jest to, aby nauczany przez swojego mistrza kursant służył także jako „model” i, aby słuchacz mógł swoją wiedzę porównać z wiedzą wykładającego mistrza kursu. Na takiej współpracy korzystają wszyscy.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Kurs odbędzie się w dwóch dziesięciodniowych turnusach, I turnus 25.07.- 03.08, II turnus od 3-do 12.08. Planowani wykładowcy Kursu:Dr. hab. Katarzyna Budnik - WarszawaProf. Reiko Otani – Osaka / Kyoto, Japonia, Prof. Magdalena Rezler - Freiburg, Niemcy Prof. Magdalena Szczepanowska - Warszawa, dr. hab. Agata Szymczewska - Warszawa, Prof. Dina Yoffe - Aachen, Barcelona Prof. Łukasz Błaszczyk - Łódź, Prof. Bartosz Bryła - Poznań, dr. hab. Jakub Jakowicz - Warszawa, Prof. DHC Konstanty A. Kulka - Warszawa, Prof. Jan Stanienda – Warszawa, wykł. Krzysztof Stanienda - Warszawa, Prof. Tomasz Strahl - Warszawa, Prof. Piotr Tarcholik - Kraków, Prof. Sławomir Tomasik - Warszawa, Prof. Janusz Wawrowski - Warszawa, Prof. Michael Vaiman - Kolonia, Niemcy – Tel Awiw – Izrael. W tej, jak i w poprzedniej edycji Kursu planowane są wykłady i indywidualne lekcje dla pianistów kameralistów oraz pianistów-solistów, które prowadzić będzie legendarna pianistka - Dina Yoffe, laureatka X Konkursu Chopinowskiego w Warszawie w 1975 roku. Zwycięzcą był wówczas Krystian Zimerman.Element II: Koncerty Kursu i Festiwalu "Spotkanie z Mistrzem".Planujemy koncerty 11-12 koncertów festiwalowych następujących mistrzów: Katarzyna Budnik, Agata Szymczewska, Reiko Otani (Japonia), Dina Yoffe (Niemcy-Izrael), Jakub Jakowicz, Konstanty A. Kulka, Tomasz Strahl, Sławomir Tomasik, Michael Vaiman (Niemcy/ Izrael), Janusz Wawrowski, Marcin Zdunik. Każdy z uczestników będzie miał możliwość zaprezentować umiejętności zdobyte podczas kursu występując na koncertach, które odbywały się będą niemal codziennie w trakcie trwania imprezy. Oprócz koncertów z cyklu "Spotkania z Mistrzem" odbywać się będą dodatkowe koncerty w Puławskim Domu Kultury, miejscowym Kościele w Puławskim Ośrodku Kultury "Chemik" oraz w PSM Puławach. Dodatkową atrakcją kursu jest VI Międzynarodowy Konkurs "Puławy i Skrzypce", który odbędzie się na zakończenie kursu. Jurorzy:Magdalena Rezler - Freiburg, Jakub Jakowicz - Warszawa, Adam Korniszewski - Bruksela, Jan Stanienda - Warszawa, Konstanty A. Kulka- Warszawa, Piotr Tarcholik - Kraków, Sławomir Tomasik - Warszawa (przewodniczący jury). Każdy z uczestników Kursu będzie miał możliwość bezpłatnego uczestnictwa w VI Międzynarodowym Konkursie "Puławy i Skrzypce". Do Konkursu mogą przystąpić również kandydaci spoza kursu. Konkurs odbędzie się w dn. 12-14 sierpnia 2020 r. Jest to impreza trzy-etapowa w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do 14 roku życia. Młodzież do 19 roku życiaoraz studenci i absolwenci uczelni muzycznych. Grand Prix Konkursu – to mistrzowskie skrzypce zamówione i zbudowane specjalnie przez polskiego lutnika pana Michała Różaka na bieżący Konkurs. Przewidywana pula nagród to 20 tys. złotych. We wszystkich dotychczasowych, nałęczowskich Konkursach wystąpiło ponad 200 młodych skrzypków z Polski, Białorusi, Chin, Hong-Kongu, Hiszpanii, Japonii, Korei Płd., Rosji, Ukrainy i Niemiec. Jak w poprzedniej edycji konkursu będzie można także wysłuchać na żywo oraz przez Internet (streaming). Jak dotąd w 5 edycjach Festiwalu i Konkursu koncertów oraz przesłuchań konkursowych wysłuchało łącznie ponad ok. 6000 słuchaczy. Ostatnie koncerty poprzez Internet oglądało ponad 5 tys. słuchaczy.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Program wykonywany na kursie jest dowolny. Program Konkursu można znaleźć na stronie https://fundacjaskrzypce.pl/konkurspulawy/wp-content/uploads/sites/6/2021/04/VI-Konkursu-Pu%C5%82awy-Skrzypce-regulamin-polski-1.pdf

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

A. Uczestnik czynny: 5 lekcji z pedagogiem z możliwością wzięcia udziału w dn. 12-14.08. w VI Międzynarodowym Konkursie Puławy i Skrzypce z zakwaterowaniem (11 dób) oraz z wyżywieniem — 1630 zł;

B. Uczestnik czynny: 5 lekcji z pedagogiem bez udziału w VI Międzynarodowym Konkursie Puławy i Skrzypce z zakwaterowaniem (9 dób) i wyżywieniem — 1490 zł;

C. Uczestnik czynny: 5 lekcji z pedagogiem z możliwością wzięcia udziału w VI Konkursie Międzynarodowym Puławy i skrzypce bez wyżywienia i zakwaterowania — 900 zł.

D. Uczestnik bierny z zakwaterowaniem (9 lub 11 dób) i wyżywieniem — 780 /910 zł.

E. Uczestnik bierny3 bez zakwaterowania i wyżywienia — 180 zł F. Skrzypkowie, którzy nie biorą udziału w Kursie, ale chcą uczestniczyć w VI Międzynarodowym Konkursie Puławy i Skrzypce - wpisowe - 200 zł

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.