01.08.2021 - 12.08.2021

31. Międzynarodowy Kurs Muzyczny w Opolu

Miejscowość Wydarzenia: Opole

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Festiwale, Warsztaty, Kursy, Spotkania

Specjalność: Altówka, Fortepian, Instrumenty dawne, Kameralistyka, Kontrabas, Orkiestra, Skrzypce, Wiolonczela

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.kurs.opole.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKDNiS

Patronat MKDNiS

Międzynarodowy Kurs Muzyczny w Opolu to jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych imprez zajmujących się edukacją muzyczną i kulturalną w Polsce. Jego bogaty program edukacyjno-artystyczny oparty o wybitną dydaktykę uzyskał poparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej. Współorganizatorem imprezy jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fr. Chopina w Opolu, a partnerami Filharmonia Opolska, Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet Sztuki w Berlinie. Oferta Kursu zawiera lekcje mistrzowskie w klasach: fortepianu, skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu, jak również zajęcia w zespołach kameralnych i orkiestrze. Dbając o najbardziej efektywny i komplementarny proces edukacyjny organizatorzy Kursu rozszerzają jego zakres merytoryczny o wydarzenia specjalne – zajęcia z fizjologii muzyki oraz z wykonawstwa na skrzypcach barokowych. Kurs od początku swego istnienia związany jest z Opolszczyzną, a jednym z jego celów jest zapoznanie młodzieży z dziedzictwem kulturowym Śląska Opolskiego. Co roku Towarzystwo organizuje kilkanaście koncertów z udziałem uczestników i wykładowców Kursu oraz zaproszonych gości zintegrowanego z Kursem Festiwalu „Śląskie Lato Muzyczne”. Koncerty odbywają się na terenie całego województwa i przyciągają szerokie rzesze melomanów. Projekty znacząco wzbogacają ofertę kulturalną i edukacyjną Opola w sezonie wakacyjnym, stają się też elementem promocji miasta i regionu o zasięgu międzynarodowym.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Strzelców Bytomskich 18

45-084 Opole

CELE WYDARZENIA

- praca nad doskonaleniem umiejętności instrumentalnych uczestników,- bezpośrednia konfrontacja młodych muzyków z wielu krajów,- wymiana doświadczeń i poglądów,- poznawanie kultury muzycznej krajów, z których pochodzą uczestnicy Kursów,- poznanie Opolszczyzny, jej zabytków, kultury materialnej i duchowej.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Skrzypce: Tomasz Tomaszewski - Dyrektor Artystyczny Kursu, Włodzimierz Promiński, Krzysztof Polonek, Christian Danowicz, Piotr Prysiażnik, Maria Ołdak

Fortepian: Alicja Paleta-Bugaj, Andrzej Jasiński, Volker Stenzl, Hubert Rutkowski, Katarzyna Ewa Sokołowska

Altówka: Michał Micker

Wiolonczela: Bartosz Koziak, Katarzyna Polonek

Kontrabas: Leszek Sokołowski

Warsztaty towarzyszące: Jadwiga Śmieszchalska (fizjologia muzyki), Martyna Pastuszka (skrzypce historyczne)

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Mistrzowskie lekcje indywidualne z wybranym/wybranymi pedagogami,

Codzienne koncerty, w tym ok. kilkanaście koncertów uczestników,

Projekt orkiestry kameralnej wraz z koncertem plenerowym,

Warsztaty towarzyszące z fizjologii muzyki oraz wykonawstwa na skrzypcach barokowych,

Koncerty wyjazdowe w interesujących miejscowościach Opolszczyzny.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Kursie opublikowane są na stronie Organizatora - www.kurs.opole.pl.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.