07.12.2021 - 13.12.2021

XII Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów "Arthur Rubinstein in memoriam"

Miejscowość Wydarzenia: Bydgoszcz

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Fortepian

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego, Inni

Cykl: Co 3 lata

www Wydarzenia: www.szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl, www.facebook.com/pzsmbydgoszcz, www.facebook.com/ArthurRubinsteinInMemoriamBydgoszcz, www.konkurs-rubinstein.bydgoszcz.pl,

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKDNiS

Konkurs rekomendowany przez Ministra KDNiS

Patronat MKDNiS

Posiada on niesłychanie wysoki poziom i wypełnia ważną przestrzeń w dzisiejszym świecie muzycznym, lukę jaka istnieje między dwoma dużymi konkursami, tzn. Konkursem Chopinowskim w Warszawie a Konkursem im. Czajkowskiego w Moskwie”. J. Kański, krytyk muzyczny

Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in Memoriam” to unikatowy projekt o zasięgu międzynarodowym, który od ponad 25 lat organizowany jest w Bydgoszczy. Historia udowadnia, że spełnia ogromną, znaczącą rolę w kształtowaniu młodego pokolenia wybitnych pianistów. Konkurs ma piękną tradycję, którą organizator pragnie kontynuować. Na całym świecie jest ponad 750 międzynarodowych konkursów pianistycznych, ale Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in memoriam" odbywający się w Bydgoszczy pod wieloma względami jest bezkonkurencyjny.

To jeden z najważniejszych konkursów muzyczny dla młodych pianistów, do 22 lat na świecie. Wielki prestiż światowy i rozgłos zawdzięcza nie tylko sławie wielkiego Artura Rubinsteina, ale przede wszystkim młodym pianistom, którzy – podążając śladami wielkiego mistrza – właśnie tu w Bydgoszczy rozpoczynają swoje wielkie artystyczne kariery. Honorowym przewodniczącym Konkursu jest Ewa Rubinstein – córka wielkiego pianisty.Organizatorem Konkursu jest Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy.

W przeszłości objawiały się tu niesamowite talenty – pianiści, którzy przez wiele lat nagrywali dla znaczących wytwórni płytowych, zdobywali najwyższe lokaty na Konkursie Chopinowskim w Warszawie chociażby wspomnieć RAFAŁA BLECHACZA czy JULIANĘ AVDEEVA. W 2014 roku X Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in memoriam" wygrał 19-letni SZYMON NEHRING, który następnie został finalistą XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a w roku 2017 zwyciężył – jako pierwszy Polak w historii – niezwykle trudny i prestiżowy XV Międzynarodowy Mistrzowski Konkurs im. Artura Rubinsteina w Tel-Avivie. XIII Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in memoriam” odbędzie się w dniach od 25 listopada do 2 grudnia 2020 roku w Bydgoszczy – w mieście zwanym „Miastem Muzyki”, o wielkich tradycjach kulturalnych i artystycznych.

Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów „Artur Rubinstein in memoriam” organizowany jest od 1993 roku przez Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy przy współudziale: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Bydgoszczy, Towarzystwa Mozartowskiego w Bydgoszczy. Pomysł wyszukiwania talentów i ułatwiania im startu w dorosłe życie zrodził się pod wpływem słów samego Artura Rubinsteina, który koncertując w nowo zbudowanej Sali Filharmonii Pomorskiej w 1960 roku powiedział: „Macie wspaniałą salę koncertową, należałoby tu organizować konkursy międzynarodowe”. Realizując myśl wielkiego pianisty, dyrektor Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy, Ewa Stąporek-Pospiech zainicjowała międzynarodowy konkurs i od tamtej pory jest jego dyrektorem. Jan Popis – muzykolog i krytyk muzyczny, stworzył jego formułę programowo-artystyczną i pełni funkcję dyrektora artystycznego od pierwszej edycji. W 2000 roku konkurs wpisano do Europejskiego Stowarzyszenia Konkursów Muzycznych dla Młodych w Monachium (EMCY). To jedyny międzynarodowy konkurs pianistyczny w Polsce, który jest członkiem tego stowarzyszenia.

ORGANIZATOR

Państwowy Zespół Szkół Muzycznychim. Artura Rubinsteina

Adres: ul. Andrzeja Szwalbego 1

85-080 Bydgoszcz

Tel.: +48.52.3229718

e-mail: dyrektor@szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl

www: szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Konkurs przeznaczony jest dla młodych pianistów w wieku od 14 do 22 lat. Jest to szczególny wymóg, bowiem większość międzynarodowych konkursów z tak wymagającym programem jest otwarta również dla starszych kandydatów do lat 30. W związku z tym, nasz konkurs promuje młode talenty, wspiera ich w zdobywaniu nowych kontaktów oraz doświadczenia, proponuje im ciekawe i rozwojowe nagrody w postaci recitali oraz koncertów w znaczących ośrodkach kulturalnych w Polsce i na świecie. Jednocześnie konkurs popularyzuje twórczość Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego oraz osobę patrona – Artura Rubinsteina. Laureaci pierwszych nagród otrzymują także wyjątkową opiekę artystyczną Europejskiego Stowarzyszenia Konkursów Muzycznych dla Młodych w Monachium (EMCY) – po występach konkursowych zapraszani są do dalszych koncertów solowych oraz z orkiestrą w Europie.

Podstawowym i głównym celem Konkursu jest promocja młodych talentów takich jak laureat VI edycji Rafał Blechacz.2. Konkurs skierowany jest do bardzo młodej i utalentowanej młodzieży. Stwarza możliwość zaprezentowania się poprzez nagrody i oferty koncertowe młodym artystom. Grupa zwycięzców oprócz nagród finałowych otrzymuje nagrody w formie koncertów w Polsce i za granicą. Ich zwycięstwo jest początkiem wielkiego rozwoju osobowości oraz wielkim nośnikiem reklamy poprzez koncerty z orkiestrami i działalność koncertową w kraju i zagranicą.3. Poprzez międzynarodowy charakter konkursu popularyzuje twórczość Fryderyka Chopina oraz Karola Szymanowskiego nie tylko w Polsce ale i za granicą.4. Poprzez ciągłe poszerzanie kręgu odbiorców chce powiększać świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego.5. Porównanie szkoły: pianistycznej, wschodniej, europejskiej i amerykańskiej.6. Spełnienie priorytetowych zadań ambasadora kultury.7. Stworzenie szerokiego dostępu dla wszystkich, nie tylko muzyków profesjonalistów ale także melomanów, do najwyższej kultury muzycznej w regionie, w Polsce i w Europie - przesłuchania i koncerty są bezpłatne, oraz poprzez zastosowanie streamingu live na kanale youtube upowszechnionym linkiem na stronach znaczących instytucji kultury, Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stronie poza granicami kraju na EMCY, stronie fb, stronie konkursu i szkoły.8. Realizacja wyjątkowego nagrania – wydanie materiału z muzyką konkursową w najlepszym wykonaniu młodych pianistów.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

W jury XII Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów "Arthur Rubinstein In Memoriam" w Bydgoszczy zasiądą wybitni polscy izagraniczni pianiści - laureaci konkursów międzynarodowych oraz krytycy muzyczni:

Ewa Osińska (POLSKA, FRANCJA) – przewodnicząca Jury, pianistka wykształcona w Warszawskiej Akademii Muzycznej, doskonaliłaswoje umiejętności u wybitnych pedagogów i artystów – u prof. Zbigniewa Drzewieckiego oraz prof. Ryszarda Baksta, uzyskującdoktorat w rodzimej Uczelni. Ewa Osińska bierze udział w prestiżowych, międzynarodowych festiwalach muzycznych w Europie: wAustrii, Niemczech, Polsce, Włoszech, na Cyprze oraz w Andorze, Francji i kilkakrotnie w Luxemburgu, gdzie wystąpiła jako solistkaz Polish Chamber Orchestra. Pianistka wystąpiła również w Chinach, Rosji, Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Artystkawspółpracuje z wieloma renomowanymi orkiestrami jak: Filharmonia Narodowa, Filharmonia Krakowska, Filharmonia Pomorska,Suisse Romande, Orchestre Lamoureux, Leipzig Rudfunk, Capitol de Toulouse, Sinfonia Varsovia, Orkiestra Kameralna FilharmoniiNarodowej, Ensemble Orchestral de Paris, Orchestra Nacional de Mexico, Kremlin Chamber Orchestra, Rochester SymfoniOrchestra, Rudfunk Gewandhaus, kwartet Prima Vista grając pod batutą J. Semkowa, M. Plasson, J. Maksymiuka, K. Akiyamy, J.Kaspszyka, W. Michniewskiego, H. Kuroiwa, B. Aprea, J. Błaszczyka, B. Woodsworth, A. Gerecz, H. Neumana, P. Kuenz, St.Gałońskiego, Ph. Bender, J. Swobody, K. Teucha, W. Stefanowa, W. Kazandjewa, M. Rachlewskiego i innych. Pianistka od wielu latzasiada w jury konkursów krajowych i międzynarodowych, Chopinowskich: w Pekinie, Moskwie, Palma Majorka; w konkursie im. Marii Canals w Barcelonie oraz Bydgoszczy, Brest, Porto, Jaén i innych oraz w Doniecku w konkursie poświęconym muzyceProkofiewa. Za całokształt działalności artystycznej artystka otrzymała odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta.

Valentina Igoshina (ROSJA)– rosyjska wybitna pianistka klasyczna, uczyła się w Moskiewskiej Centralnej Szkole Muzycznej oraz wMoskiewskim Konserwatorium Narodowym. Jej nauczycielami byli Siergiej Dorenski i Łarisa Diedowa. W 1993, w wieku zaledwie 14lat, zdobyła pierwszą nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów "Arthur Rubinstein in memoriam" w Bydgoszczy. W1997 zdobyła pierwszą nagrodę w Konkursie Pianistycznym im. Siergieja Rachmaninowa w Moskwie. Jako solistka występowała zesłynnymi orkiestrami, m.in. London Philharmonic Orchestra, Melbourne Symphony Orchestra oraz BBC Scottish SymphonyOrchestra oraz prowadzi kursy mistrzowskie.

Beata Bilińska(POLSKA)– koncertująca pianistka, kameralistka, pedagog. Doktor habilitowana sztuk muzycznych,profesornadzwyczajny Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Należy do czołówki polskich pianistów.Od ponaddwudziestu lat prowadzi intensywną działalność artystyczną, występując z koncertami symfonicznymi, recitalami solowymi ikameralnymi w Polsce oraz za granicą. Prowadzi również liczne kursy mistrzowskie w kraju i za granicą oraz zasiada w juryogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych (m.in. XVII International Chopin Piano Competition in Asia). W 1996roku ukończyła Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu prof.Andrzeja Jasińskiego,uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Po studiach przez 6 lat pełniła funkcję asystenta prof. Jasińskiego. Obecnie pracuje nastanowisku profesora nadzwyczajnego w macierzystej uczelni. Jest laureatką wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursówpianistycznych i stypendiów, m.in.Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie, Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz UrzęduMarszałkowskiego Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Występowała na wielu prestiżowychfestiwalach i koncertowała m.in. w Austrii, Argentynie, Bułgarii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji,Irlandii, Japonii, Litwie, Łotwie,Mołdawii, Niemczech, Norwegii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii,Szwecji, Ukrainie, Ukrainie, USA i we Włoszech.

Alexey Botvinov (UKRAINA) – Należy do najznakomitszych pianistów naszych czasów. Jest on nie tylko jednym z najbardziej uznanych interpretatorów utworówRachmaninowa, ale także wielu innych kompozytorów różnych epok stylistycznych. W repertuarze ma ponad 30 koncertówfortepianowych. Pianista koncertował w ponad 40 krajach, w programach recitalowych oraz ze znakomitymi orkiestrami wprestiżowych salach: w berlińskiej Filharmonii, londyńskiej Wigmore Hall, Tonhalle – Zurich, w Moskiewskim Domu Muzyki i wieluinnych miastach Europy i Azji. Jego koncert w Filharmonii Kijowskiej w roku 2006 został uznany na artystyczne wydarzenie roku.

Jan Popis (POLSKA) – dyrektor artystyczny Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in memoriam”. Muzykolog, krytyk muzyczny, producent oraz wydawca płyt CD z muzyką klasyczną, popularyzator muzyki. Jeden znajwybitniejszych znawców muzyki Fryderyka Chopina. Ukończył studia muzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w muzyce fortepianowej. Od 1974 pracował w Polskim Radiu, w redakcjach bądź działach muzyki klasycznej, gdzieprowadził autorskie programy, w tym słynne „Środy chopinowskie”. Od roku 1975 komentuje w Polskim Radiu oraz w TVP siedemkolejnych Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. F. Chopina. Stworzył wydawnictwo płytowe, którego kilkadziesiąt płytCD było nominowanych, a kilkanaście otrzymało statuetkę FRYDERYK oraz nagrodę Totus Tuus. W 1998 roku podjął współpracę zKrystianem Zimermanem i z utworzoną przez niego Polish Festival Orchestra. Od ponad 10 lat współpracuje jako doradca z RafałemBlechaczem. Jest dyrektorem artystyczno-programowym wydawnictwa fonograficznego MUZA Polskie Nagrania. Za swoją działalność otrzymał m.in. nagrodę medal Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków dla Krytyka Muzycznego Roku, medal GloriaArtis, medal Pro Sinfoniki, medal Pro Arte im. Ignacego Jana Paderewskiego.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Program konkursowy jest zróżnicowany i obejmuje utwory, które miał w swoim pianistycznym repertuarze Artur Rubinstein. Wśród nich znajdują się kompozycje Karola Szymanowskiego dedykowane przyjacielowi Arturowi Rubinsteinowi, między innymi Mazurki z op.50, Wariacje b-moll op.3, Serenada Don Juana z cyklu Maski op.34.

Trzyetapowe eliminacje obejmują następujący program:

I etap: - sonata Haydna lub Mozarta dwie etiudy: Chopina oraz do wyboru- Liszta, Skriabina bądź Rachmaninowa Chopinowska ballada, Fantazja f-moll, Barkarola lub Scherzo

II etap - jeden z opusów Szymanowskigo : 4 Mazurki op.50, Wariacje b-moll p.3, Serenada Don Juana z cyklu maski op.34 - Sonata Beethovena, Chopina, Schumanna, Liszta lub Schuberta (ew. Schubertowska Fantazja Wanderer) - Utwór dowolny

Finał: wykonanie z orkiestrą jednego z koncertów Beethovena, (c-moll, G-dur, Es-dur), Chopina (e-moll, f-moll), Saint Saënsa (g-moll), Czajkowskiego (b-moll), Rachmaninowa (c-moll). Szczególne miejsce w programie Konkursu zajmują kompozycje Karola Szymanowskiego dedykowane przyjacielowi, Arturowi Rubinsteinowi: Wariacje b- moll op. 3, Serenada Don Juana z cyklu Maski op. 34, pierwsze cztery Mazurki z op. 50, IV Symfonia koncertująca op. 60.

Obecność utworów Karola Szymanowskiego w programie Konkursu ma dodatkowy wymiar lokalny, związany z pobytem Karola Szymanowskiego w Bydgoszczy w latach dwudziestych XX wieku. Andrzej Szwalbe w liście do wiceprezydenta miasta Grzegorza Kaczmarka w 1994 roku tak pisał: „Wielką tradycję Bydgoszczy trzeba rozpatrywać łącznie z próbą osiedlenia się Szymanowskiego i jego rodziny na Bielawkach. (…) W oparciu o uporządkowane fakty rozwinie się i umocni tradycja Karola Szymanowskiego tak wielka, że porównać ją można tylko z Wyczółkowskim, niesłychanie ważna dla miasta, z której powinno ono wchłonąć jak najwięcej wartości. Pierwszym, który na tym skorzysta będzie „Arthur Rubinstein In Memoriam”, projekt znakomicie i przyszłościowo pomyślany, świetnie i profesjonalnie urzeczywistniany”. Aby podkreślić wagę tych wydarzeń oraz osobę i dzieło jednego z największych polskich kompozytorów XX wieku, przewidziana została nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

1. Wiek pianistów od 14 do 22.

2. Adresaci: pianiści szkół muzycznych II stopnia oraz uczelni muzycznych.

3. Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy złożyć najpóźniej do dnia 8.11.2021, na adres: Sekretariat Konkursu "Arthur Rubinstein in memoriam" Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina ul. Szwalbego 1 85-080 BYDGOSZCZ P o l s k a tel. + (48 52) 322 97 18 fax +(48 52) 321 97 94 e-mail: dyrektor@szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl, janpopis@wp.pl

4. Do zgłoszenia należy dołączyć: - formularz zgłoszenia udziału - 3 fotografie portretowe czarno-białe formatu 9x12 - kopię dokumentu potwierdzającego wiek kandydata - krótki życiorys artystyczny - rekomendację, wystawioną przez pianistę-pedagoga lub szkołę, z podaniem dokładnego adresu, telefonu, faxu lub e-maila osoby rekomendującej - dowód wpłaty wpisowego w wysokości: 150 EURO lub równowartości tej sumy w walucie kraju kandydata, a dla pianistów krajowych 500 zł (opłata nie obowiązuje uczniów polskich szkół artystycznych),

na konto: PAŃSTWOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH im. Artura Rubinsteina ul. Andrzeja Szwalbego 1, 85-080 Bydgoszcz

IBAN PL 10 1010 1078 0020 2013 9134 0000

SWIT-NBP LPLPW

z dopiskiem „XII Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów”

5. Nadesłane zgłoszenia będą poddane weryfikacji przez Komisję Przyjęć, która ma prawo odrzucić zgłoszenie bez podania powodu decyzji. Komisję powoła Dyrekcja Konkursu. Obradom Komisji przewodniczy Dyrektor Artystyczny Konkursu.

6. Kandydaci, których zgłoszenia nie zostaną przyjęte otrzymują zwrot wpisowego po potrąceniu kosztów transferu.

7. REGULAMIN KONKURSU w wersji polskiej i angielskiej dostępny na: www.konkurs-rubinstein.bydgoszcz.pl

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.