10.09.2021 - 19.09.2021

XXIX Międzynarodowe Warsztaty Filmu Animowanego

Miejscowość Wydarzenia: Kraków

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Film

Rodzaj: Warsztaty

Specjalność: Film

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych, Studenci uczelni plastycznych, Nauczyciele szkolnictwa plastycznego, Nauczyciele szkolnictwa teatralnego i filmowego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: workshopkrakow.pl

Międzynarodowe Warsztaty Filmu Animowanego w Krakowie/Lanckoronie to wydarzenie odpowiadające na potrzeby i oczekiwania współczesnej sztuki oraz twórców, szczególnie artystów młodego pokolenia. Pod okiem krajowych i zagranicznych autorytetów uczestnicy Warsztatów przygotowują koncepcje filmów i je realizują. Konsultują swoje artystyczne koncepcje, a także zdobywają nowe praktyczne umiejętności. Są to bardziej warsztaty mistrzowskie niż zwykła szkoła. Zajęcia warsztatowe to działania twórcze oraz wymiana doświadczeń i myśli w międzynarodowym gronie uznanych twórców i młodych adeptów sztuki filmu animowanego. Warsztaty i ich formuła zostały zainicjowane w roku 1996 przez prof. Jerzego Kucię, twórcę i pedagoga, kierującego nimi od początku i corocznie zapraszający do współpracy wybitnych krajowych i międzynarodowych twórców oraz pedagogów.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem Warsztatów jest uzupełnianie profesjonalnych umiejętności i doświadczeń twórców zajmujących się filmem animowanym, praktyczna pomoc w precyzowaniu artystycznych założeń filmów, przygotowanie filmów do realizacji i produkcji. Warsztaty koncentrują się na rozwoju indywidualności artystycznej uczestników, szukaniu indywidualnej formuły filmowej. Istotną cechą funkcjonowania Warsztatów jest poszerzanie doświadczeń w kontekście filmowych działań międzynarodowych. Warsztaty to międzynarodowe spotkanie różnych szkół, metod realizacji filmu animowanego i różnych tradycji kulturowych. Jest to także możliwość nawiązania profesjonalnych kontaktów, procentujących w przyszłości dalszą zawodową współpracą.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Prof. Jerzy Kucia, kierujący warsztatami. Prof. Jacek Adamczak, reżyser i pedagog uniwersytecki -Uniwersytet Artystyczny, Poznań. Robi Engler, twórca filmów animowanych oraz pedagog, Tajwan, Szwajcaria. Michael Krajczok, realizator dżwięku, Berlin. Anzhelika Dementyeva, dyrektorka DIAF DEUTSCHES INSTITUT FÜR ANIMATIONSFIIM, Jan Kanty Pawluśkiewicz, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej Przemysław Świda, twórca i ekspert w zakresie animacji komputerowej. Zespół wspomagający realizacje w technikach komputerowych i manualnych.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Uczestnicy pod okiem mistrzów doskonalą umiejętności, rozwijają idee artystyczne i koncepcje filmów, pracują nad techniką, przygotowują i realizują filmy na różnych etapach ich zaawansowania. Uczestnicy dopracowują koncepcje filmów oraz indywidualne formuły artystycznych wypowiedzi. Precyzują dramaturgię filmu. Poprzez realizowane testy sprawdzają i wprowadzają do swoich działań nowe umiejętności technologiczne. Uczestnicy mają do dyspozycji sprzęt komputerowy i zdjęciowy oraz materiały służące do przygotowania i realizacji wszystkich etapów filmu a także korzystają z pomocy merytorycznej i technicznej. Podczas Warsztatów uczestnicy pracują w technologiach stosowanych obecnie szeroko w produkcji filmów animowanych. Jednym z celów Warsztatów jest wprowadzenie najnowszych technologii, wyprzedzających nawet te stosowane obecnie w produkcji. Służą temu wykłady i ćwiczenia towarzyszące Warsztatom. Istotnym założeniem projektu jest dostosowanie działań do indywidualnych planów artystycznych i potrzeb uczestników. Dlatego też pod tym kątem używane są techniki i technologie. XXIX edycja Międzynarodowych Warsztatów Filmu Animowanego planowana jest w okresie od 10 do 19.09.2021 roku. Zajęcia praktyczne odbywać się będą w ramach sesji wyjazdowej w Lanckoronie (ok. 30 km od Krakowa). Program zawiera również pokazy filmów, spotkania autorskie i wykłady prezentowane przez zaproszonych gości. W tym roku, ze względu na zagrożenie wynikające z pandemii, będą on dostępne wszystkim zainteresowanym online.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w Warsztatach proszeni są o zgłoszenie swojej kandydatury na adres mailowy: workshopkrakow2018@interia.pl. Zainteresowani otrzymają wtedy szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy zawierający następujące pozycje: dane osobowe, dotychczasowe doświadczenie w dziedzinie filmu animowanego oraz zamierzenia dotyczące pracy podczas Warsztatów itd...Uzupełnione formularze należy odesłać do 21 czerwca 2021 roku. Adresatami Warsztatów są młodzi artyści przygotowujący się do startu zawodowego, twórcy przygotowujący swoje kolejne filmy, artyści z innych dyscyplin sztuki planujący posługiwać się animacją, studenci i uczniowie. O zakwalifikowaniu się do udziału w warsztatach decydują następujące czynniki: - zainteresowanie filmem animowanym jako dyscypliną służącą autorowi do artystycznej kreacji - zamierzenia artystyczne zgłoszone przez kandydatów do realizacji w trakcie warsztatów - dotychczasowy dorobek i umiejętności w dziedzinie filmu animowanego Z powodu dużej ilości zgłoszeń, kwalifikacja uczestników odbywa się w drodze konkursu. Udział w warsztatach, korzystanie z merytorycznej i technicznej pomocy oraz sprzętu i materiałów jest bezpłatne. Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów zakwaterowania i podróży. Warsztaty współfinansowane są przez: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.