26.11.2021 - 28.11.2021

Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza 2021

Miejscowość Wydarzenia: Poznań

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Festiwale, Konkursy, Warsztaty, Kursy, Spotkania, Przesłuchania muzyczne, Wystawy

Specjalność: Chór, zespoły woklane

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Uczniowie szkół animatorów kultury i bibliotekarzy, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego, Inni

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.gppch.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKDNiS

Trzecia edycja ogólnopolskiego konkursu chóralnego Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza i towarzyszące konkursowi warsztaty z zakresu dyrygentury i emisji głosu, które odbędą się w Poznaniu w ostatni weekend listopada 2021 roku, to wydarzenie unikatowe w skali całego kraju. Po raz trzeci w konkursowe szranki staną najlepsze zespoły chóralne, wyłonione jako laureaci nagród głównych w 7 najstarszych konkursach chóralnych w Polsce. Do owych konkursów należą: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, Ogólnopolski Turniej Chórów "Legnica Cantat" w Legnicy, Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi, Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy, Łódzki Festiwal Chóralny "Cantio Lodziensis" w Łodzi oraz, od roku 2021, Międzynarodowy Festiwal Chórów "Gaude Cantem" im. Kazimierza Fobera w Bielsku-Białej.

Wydarzenie pozwoli na integrację środowiska chóralnego poprzez udostępnienie bezpłatnych wejściówek na przesłuchania uczniom szkół muzycznych, włączenie młodych chórzystów w wolontariat (opieka nad przyjezdnymi chórami) czy przygotowanie wycieczek po Poznaniu dla przyjezdnych chórzystów. Odbędą się również warsztaty, zarówno dla chórów biorących udział w samym konkursie, jak i dla wszystkich chętnych, niezależnie od ich udziału w Grand Prix. Podobnie jak w poprzednich latach planowane jest przeprowadzenie warsztatów dla poszczególnych grup wiekowych (seniorzy, dzieci i młodzież), warsztatów indywidualnych – w ramach masterclass – dla dyrygentów, które prowadzone będą przez wybranych członków Jury, oraz warsztatów z zakresu emisji głosu.

ORGANIZATOR

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Adres: ul. Święty Marcin 87

61-808 Poznań

Tel.: +48.61.8568910

e-mail: amuz@amuz.edu.pl

www: http://www.amuz.edu.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

  • Kultywowanie pamięci o Stefanie Stuligroszu jako postaci najbardziej zasłużonej dla Polskiej chóralistyki.
  • Integracja środowiska chóralnego.
  • Budowanie cyklicznej imprezy o charakterze kulturalnym, która na trwałe wpisze się w kalendarz najważniejszych krajowych wydarzeń artystycznych.
  • Rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami kultury.
  • Przywrócenie i utrzymanie pozycji Poznania jako stolicy polskiej chóralistyki.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

W skład jury wejdą najwybitniejsze postaci świata chóralistyki w Polsce, a obradom grona przewodniczyć będzie zaproszony uznany chórmistrz z zagranicy, który jest niekwestionowanych autorytetem w dziedzinie chóralistyki. O miano najlepszego z najlepszych rywalizować będą zwycięzcy nagrody głównej 7 najstarszych polskich konkursów chóralnych, którymi są: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, Ogólnopolski Turniej Chórów "Legnica Cantat" w Legnicy, Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi, Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy, Łódzki Festiwal Chóralny "Cantio Lodziensis" w Łodzi oraz, od roku 2021, Międzynarodowy Festiwal Chórów "Gaude Cantem" im. Kazimierza Fobera w Bielsku-Białej.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Zakres merytoryczny wydarzenia ujęty zostanie w regulaminie, który zostanie opublikowany na stronie internetowej wydarzenia.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Adresaci wydarzenia: uczniowie szkół muzycznych i niemuzycznych, studenci uczelni muzycznych i niemuzycznych, nauczyciele szkolnictwa muzycznego, melomani, mieszkańcy Miasta Poznania oraz Wielkopolski, chórzyści.

Warunki uczestnictwa zostaną omówione w regulaminie, który zostanie opublikowany na stronie internetowej wydarzenia.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.