10.07.2021 - 20.07.2021

Warsztaty Wiolonczelowe Cello Masterclass w Augustowie

Miejscowość Wydarzenia: Toruń

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Festiwale, Warsztaty, Kursy

Specjalność: Kameralistyka, Orkiestra, Wiolonczela, Kompozycja

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: http://warsztaty-wiolonczelowe.pl/

Augustowskie Warsztaty Wiolonczelowe odbywają się od 9 lat. Kształcą młodych wiolonczelistów (uczniów szkół I i II stopnia oraz studentów) w dziecinie gry solowej, kameralnej i orkiestrowej, ale także w zakresie improwizacji klasycznej i jazzowej. Trzy podstawowe nurty edukacji podczas Warsztatów to 1. gra solowa-zajęcia indywidualne, 2. gra kameralna w zespołach wiolonczelowych, 3. improwizacja- lekcje improwizacji. Każdy z tych nurtów ukoronowany zostanie koncertem finałowym.

ORGANIZATOR

Fundacja ''Dzięki Muzyce"

Adres: Brylantowa 7

87-100 Toruń

Tel.:

e-mail: dorota.koral@gmail.com

www: Brylantowa 7,

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Projekt zakłada realizacje następujących celów:

CEL GŁÓWNY Wykreowanie oryginalnych warsztatów wiolonczelowych dla 35 młodych adeptów szkół i akademii muzycznych, którzy pod okiem wybitnych wirtuozów-pedagogów: Juliusa Bergera, Marcina Zdunika, Adama Krzeszowca, którzy pokażą młodzieży nowe języki muzycznej wypowiedzi

CELE SZCZEGÓŁOWE • Dla 35 młodych muzyków stworzymy unikalny kurs wiolonczelowy skupiony m.in. na muzycznej improwizacji, która w szkołach i na uczelniach spychana jest na plan dalszy. Podczas naszych warsztatów pod kierunkiem prowadzącego Aleksandra Dębicza - pianisty i kompozytora uczestnicy będą mogli się dokształcać w tym kierunku.

• rozwiniemy unikatową markę edukacyjną - Warsztaty Wiolonczelowe z lekcjami indywidualnymi, kameralnymi, improwizacją wiolonczelową, a także kurs kompozycji;

CELE JAKOŚCIOWE • stworzymy zintegrowaną wiolonczelową rodzinę profesorów, pedagogów i uczestników, wzajemnie występujących w orkiestrze wiolonczelowej i wzajemnie siebie inspirujących • zrealizujemy koncert profesorów i uczniów na Rynku Zygmunta Augusta, podczas obchodów rocznicy "Obławy Augustowskiej" - wpisując tym samym Warsztaty Wiolonczelowe w ważny kontekst społeczny • podtrzymamy i upowszechnimy tradycje narodową, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; poprzez udział w obchodach upamiętniających rocznicę Obławy Augustowskiej; popularyzacja muzyki polskich kompozytorów; • poszerzymy wakacyjną ofertę wydarzeń w kalendarzu Augustowskich Placówek Kultury o organizację unikalnego w skali naszego kraju wydarzenia na wysokim poziomie artystycznym- koncertu orkiestry wiolonczelowej; • dotrzemy do odbiorców - poprzez próbę plenerową w Amfiteatrze nad jez. Necko. Pokażemy w ten sposób kulisy orkiestry docierając do szerokiego grona odbiorców

- zmotywujemy młodych artystów do rozwoju poprzez żywy kontakt Mistrz-Uczeń ze znakomitymi wiolonczelistami, uznanymi autorytetami z Polski i z Europy.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

prof. Julius Berger - Leopold Mozart Zentrum, Universitaet Augsuburg - wiolonczela, zespół kameralny

prof. dr hab. Marcin Zdunik - Uniwersytet Muzyczny Fr. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku - wiolonczela, zespół kameralny, improwizacja wiolonczelowa

Adam Krzeszowiec - Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, koncertmistrz NOSPR - wiolonczela, zespół kameralny, orkiestra wiolonczelowa

Dorota Bojarczuk - ZSM w Toruniu, Toruńska Orkiestra Symfoniczna - wiolonczela, zespół kameralny

Aleksander Dębicz - improwizacja wiolonczelowa

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Program zajęć edukacyjnych będzie składał się z następujących modułów: 1) Zajęcia indywidualne z gry na wiolonczeli, które poprowadzą profesorowie o światowej renomie (prof. Julius Berger - Leopold Mozart Zentrum, Universitaet Augsuburg, Niemcy, prof. dr hab. Marcin Zdunik - Uniwersytet Muzyczny Fr. Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku, dr Adam Krzeszowiec - Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Dorota Bojarczuk - ZSM w Toruniu, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, pedagogiem-asystentem będzie młody zdolny wiolonczelista Jan Lewandowski; Strona 5 / 20 Wniosek nr: 179960/20/A1 złożony dnia: 2021-06-11 13:58:18 wiolonczelista Jan Lewandowski; - każdy uczestnik będzie miał możliwość pracy z różnymi wykładowcami co będzie stanowiło unikalną szansę skonfrontowania swoich umiejętności z wieloma profesorami podczas jednego kursu 2) Zajęcia z improwizacji klasycznej i jazzowej, które poprowadzą Aleksander Dębicz - pianista, kompozytor i improwizator związany z wytwórnią Warner Classics, oraz Marcin Zdunik - wiolonczelista i improwizator. W ramach tych zajęć młodzi adepci będą mogli nauczyć się improwizacji w różnych stylach muzycznych, skonfrontować swoje umiejętności z profesjonalistami i przede wszystkim nauczyć się umiejętności przydatnych w zawodowym życiu muzycznym - improwizacja basso continuo, autorskiej kadencji, ornamentacji. 3) Zajęcia z pracy w zespołach wiolonczelowych – kameralistyka - każdy uczestnik kursu będzie miał możliwość pracy w zespole kameralnym z innymi kursantami. Stworzone w ten sposób zespoły wiolonczelowe będą pracowały pod kierunkiem pedagogów kursu: prof. Juliusa Bergera, prof. dr hab. Marcina Zdunika, dr Adama Krzeszowca, mgr Doroty Bojarczuk oraz mgr Jana Lewandowskiego. W repertuarze nowo powstałych zespołów znajdzie się wiele kompozycji polskich twórców. 4) Próby i zajęcia orkiestry wiolonczelowej - nad przygotowaniem orkiestry wiolonczelowej czuwał będzie koncertmistrz wiolonczel orkiestry NOSPR Adam Krzeszowiec. W orkiestrze zagrają jednocześnie wszyscy profesorowie oraz uczestnicy kursu. Warsztatom towarzyszyć będzie bogaty program wydarzeń artystycznych. Młodzież nie tylko będzie mogła posłuchać swoich mistrzów-pedagogów ale także wspólnie z nimi ćwiczyć i współtworzyć orkiestrę wiolonczelową. W ramach tych działań odbędą się: 1) Koncert galowy w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Augustowie -wykonawcy: Julius Berger, Adam Krzeszowiec, Marcin Zdunik, Jan, Lewandowski, Dorota Bojarczuk - wiolonczele oraz uczestnicy warsztatów. W programie koncertu znajdą się między innymi utwory O. Messiaena i J.S.Bacha 2) Koncert upamiętniający rocznicę Obławy Augustowskiej - wykonawcy: Orkiestra wiolonczelowa Warsztatów Wiolonczelowych - pedagodzy i uczestnicy kursu. W programie zabrzmią utwory m.in. utwory K. Davydova i M. Karłowicza 3) Koncert finałowy kursu improwizacji – w trakcie koncertu uczestnicy kursu wraz z Aleksandrem Dębiczem wykonają improwizowane kompozycje wieńczące warsztaty- Amfiteatr nad jez. Necko w Augustowie 4) Koncert finałowy Warsztatów Wiolonczelowych – koncertem wieńczącym warsztaty wiolonczelowe będą solowe występu uczestników warsztatów w trakcie których młodzi adepci zaprezentują arcydzieła muzyki wiolonczelowej z różnych epok, a dokładny repertuar będzie zależny od przygotowanych przez uczestników kompozycji

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Oferta warsztatów

2100zł - Masterclass (5 lekcji). Możliwy układ lekcji z wybranymi pedagogami 2+3, 2+2+1.

2350zł - Masterclass + Improwizacja

1500zł - bierni (wejścia na wszystkie lekcje i możliwość grania w orkiestrze wiolonczelowej)

550eur - obcokrajowcy

Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych lekcji Płatność na konto fundacji wystawiamy faktury,

Fundacja ,,Dzięki Muzyce"Bank Pekao 28 1240 1936 1111 0010 9153 4717wpłata z dopiskiem - WW 2021 nazwisko imię uczestnika

Warunki:MASTERCLASS - przesłanie zgłoszenia (na adres warsztaty.wiolonczelowe@gmail.com) do 30.05.2021Po zawiadomieniu o przyjęciu na kurs, należy wpłacić zaliczkę w wysokości 500zł.Skrócony pobyt nie wpływa na pomniejszenie kwoty, zaliczki nie będą zwracane w przypadku rezygnacji. Ilość miejsc jest ograniczona, a ostateczną decyzję o przyjęciu podejmują wykładowcy.

Ceny zawierają:- lekcje indywidualne, zgodne z wyborem opcji

- udział w orkiestrze wiolonczelowej

- lekcje w zespołach kameralnych

- udział w koncertach organizowanych przez WW

- całodzienne wyżywienie, noclegi

- uczestnik w formie biernej może brać udział w próbach i koncertach Orkiestry WW oraz ma wstęp wolny na wszystkie lekcje, koncerty i wykłady odbywające się podczas WW.

Zapewniamy całodobową opiekę nieletnim uczestnikom.

Miejsce:Miejsce zakwaterowania: Pensjonat "Hetman" ul.Sportowa 1, 16-300 Augustów. Zajęcia odbywać się będą w pensjonacie, a także w Szkole Muzycznej w Augustowie.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.