01.06.2021 - 28.02.2022

11. Triennale Grafiki Polskiej

Miejscowość Wydarzenia: Katowice

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Grafika

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych, Uczniowie szkół animatorów kultury i bibliotekarzy, Studenci uczelni plastycznych, Nauczyciele szkolnictwa plastycznego, Inni

Cykl: Co 3 lata

www Wydarzenia: https://tgp.asp.katowice.pl/

Triennale Grafiki Polskiej (TGP) – najstarszy, najbardziej prestiżowy i najważniejszy przegląd grafiki polskiej o zasięgu międzynarodowym. Jest to przedsięwzięcie o charakterze konkursowym, którego ambicją jest uwzględnienie wszelkich postaw i tendencji twórczych oraz poszukiwań poszerzających obszar tej dyscypliny.

ORGANIZATOR

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Adres: ul. Raciborska 37

40-074 Katowice

Tel.: +48.32.7587702

e-mail: rektorat@asp.katowice.pl

www: http://www.asp.katowice.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem ogólnym konkursu 11. Triennale Grafiki Polskiej jest rozwijanie inwencji twórczej kreatywności i aktywności absolwentów wyższych uczelni artystycznych oraz profesjonalnych twórców wykorzystujących graficzny warsztat w swojej twórczości artystycznej poprzez stworzenie płaszczyzny do konfrontacji postaw twórczych oraz zbadania aktualnych nurtów i tendencji w tej dyscyplinie w roku 2021.

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie stopnia integracji i współpracy instytucji kultury, artystycznych uczelni wyższych w skali kraju w celu doskonalenia procesu edukacji młodych adeptów i promowania innowacyjnych metod działania przygotowujących ich do aktywnego funkcjonowania w okresie dynamicznych przemian jakim podlega współczesna kultura.

2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji w zakresie rozpoznawania i rozumienia współczesnej grafiki artystycznej poprzez umożliwienie studentom i absolwentom uczelni artystycznych bezpośrednich kontaktów z najwyższej klasy międzynarodowymi autorytetami w tej dziedzinie.

3. Przegląd i promocja współczesnej grafiki polskiej oraz podjęcie próby definicji złożoności współczesnego medium graficznego w procesach aktualnych dynamicznych przemian.

4. Promowanie dokonań młodych artystów zarówno w środowiskach branżowych jak i szerokiej publiczności oraz pogłębianie ich poczucia tożsamości kulturowej.

5. Formuła konkursu skierowana jest do absolwentów wyższych uczelni artystycznych oraz profesjonalnych twórców wykorzystujących graficzny warsztat w swojej twórczości artystycznej i ma na celu konfrontację postaw twórczych. Celem konkursu jest z jednej strony stworzenie możliwości zbadania współczesnych nurtów oraz mediów w obszarze klasycznej grafiki artystycznej, jak również dyscyplin pokrewnych, wyrastających z graficznego myślenia. Analiza pełnego spektrum artykulacji oraz promocja nowych zjawisk i ewolucji w tym zakresie.Z drugiej strony, jest nim także prezentacja i promocja różnorodnych technik warsztatowej sztuki graficznej, poczynając od tradycyjnych technik: metalowych, litografię, linoryt, serigrafię, techniki mieszane, aż po techniki cyfrowe, a także intermedia idziałania interdyscyplinarne. W każdej odsłonie projektu prezentowane są prace z zakresu trzech lat kalendarzowych.

6. Podjęcie próby definicji złożoności współczesnego medium graficznego.

7. Przegląd i promocja współczesnej grafiki polskiej. Wystawie Głównej TGP towarzyszy szereg wydarzeń odwołujących się do historii polskiej grafiki i jej ewolucji w kontekście zmieniających się uwarunkowań technologicznych i artystycznych.

8. Integracja polityki kulturalnej regionu - projekt ma charakter unikatowy i wieloskładnikowy, integrujący wiele instytucji kultury w regionie. Głównym partnerem jest Muzeum Śląskie w Katowicach, w którym odbywa się gala otwarcia Wystawy Głównej, pozostałe instytucje które programowo włączają się w realizację TGP to m.in.: Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki, BWA w Katowicach, Galeria Szara, Galeria Ateneum, Centrum Kultury Katowice (Galeria Engram), Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

ORGANIZATORZY

Komisarz konkursu - Marcin Białas

Kurator Wystawy Głównej - Bogdan Topor

Komitet Organizacyjny:

Anna Cichoń

Marcin Hajewski

Grzegorz Hańderek

Artur Masternak

Marta Pogorzelec

Michalina Wawrzyczek-Klasik

JURY SELEKCYJNE

Dorota Folga-Januszewska (ASP Warszawa)

Agata Gertchen (ASP Wrocław)

Kamil Kocurek (ASP Gdańsk)

Paweł Kwiatkowski (ASP Łódź)

Piotr Szurek (UAP Poznań)

Bogdan Topor (ASP Katowice)

Jakub Woynarowski (ASP Kraków)

JURY NAGRÓD

Peter Bosteels (Belgia)

Tomasz Daniec (Polska)

Koji Kamoji (Japonia/Polska)

Guy Langevin (Kanada)

Joanna Przybyła (Niemcy)

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Konkurs ma charakter dwustopniowy. W pierwszym etapie uczestnicy (artyści, absolwenci wyższych uczelni artystycznych oraz studenci 5. roku studiów w/w uczelni) zgłaszają swoje prace poprzez formularz rejestracyjny. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace, powstałe w trzech latach pomiędzy edycjami, w dowolnej technice graficznej. Format nie jest ograniczony. Organizator powołuje Jury Selekcyjne, w osobach uznanych grafików polskich, które na podstawie zapisanych cyfrowo reprodukcji, spośród wszystkich prawidłowo dokonanych zgłoszeń, wybiera prace na Wystawę Główną. W czasie drugiego etapu konkursu międzynarodowe Jury Nagród przyznaje nagrody i wyróżnienia. Nazwiska laureatów ogłaszane są w trakcie gali otwarcia Wystawy Głównej, zaplanowanej na 10 grudnia 2021 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Uczestnicy wnoszą opłatę wpisową w wysokości 100 PLN.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.