01.01.2021 - 31.12.2021

Międzynarodowy Festiwal im. Michała Spisaka 2021

Miejscowość Wydarzenia: Dąbrowa Górnicza

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Festiwale

Specjalność: Fagot, Klarnet, Obój

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Inni

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: spisakkonkurs.pl

Realizowany corocznie (w latach 2006-2018), w współpracy merytorycznej z Akademią Muzyczną w Katowicach konkurs, reaktywowany w 2021 roku w formule festiwalowej, obecnie w trybie biennale. Festiwal to: 1) konkurs muzyczny dla uczniów szkół muzycznych II stopnia, studentów uczelni muzycznych i absolwentów przed ukończeniem 30. roku życia, z całego świata. Charakteryzuje go zmienność specjalności instrumentów w każdej edycji, w sumie tworzących skład orkiestry symfonicznej (w 2021 obój, klarnet, fagot). W trzech etapach zakwalifikowanych uczestników ocenia 12-osobowe międzynarodowe jury wybitnych specjalistów – instrumentalistów. 2) cykl koncertów kameralnych z udziałem polskich studentów i absolwentów uczelni; 3) kameralny koncert mistrzowski 4) regionalny konkurs dla uczelni plastycznych; 5) 2 wystawy. Szczególny nacisk w całości wydarzeń jest położony na promocję młodych artystów, dorobku artystycznego i postaci patrona – Michała Spisaka oraz promocji dzieł szkoły polskich kompozytorów. 6) 4 wydarzenia towarzyszące.

ORGANIZATOR

Pałac Kultury Zagłębia

Adres: Plac Wolności 1

41-300 Dąbrowa Górnicza

Tel.: +48.32.7338799

e-mail: agnieszka.mlynarczyk@palac.art.pl

www: palac.art.pl; spisakkonkurs.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

CELE EDUKACYJNE I ARTYSTYCZNE:

 • Praktyczne wykorzystanie i publiczna prezentacja nabytych umiejętności uczniów, studentów i absolwentów szkół muzycznych poprzez rywalizację konkursową i wykonanie koncertowe.
 • Wyłonienie drogą konkursu spośród grona zakwalifikowanych uczniów szkół muzycznych II stopnia, studentów i absolwentów uczelni muzycznych – polskich i zagranicznych, z klas instrumentów dętych drewnianych: obój, klarnet, fagot, najbardziej utalentowanych muzyków młodego pokolenia z kraju i ze świata.
 • Umożliwienie laureatom konkursu muzycznego wejścia na sceny muzyczne instytucji krajowych i zagranicznych, poprzez możliwość wykonania koncertów w charakterze solisty (nagrody rzeczowe instytucji współpracujących).
 • Budowa relacji uczeń-mistrz poprzez organizację konsultacji indywidualnych uczestników konkursu muzycznego i plastycznego z jury – wybitnymi specjalistami w swoich dziedzinach.
 • Budowa forum wymiany doświadczeń poprzez nawiązywanie kontaktów i obserwację prezentacji artystycznych uczestników pochodzących z różnych kręgów kulturowych, tradycji i metodyki kształcenia.
 • Utrwalenie i popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego, u uczestników i publiczności festiwalu poprzez wprowadzenie twórczości polskich kompozytorów do programu konkursu i koncertów.
 • Wprowadzenie innowacyjnych metod: udostępnienie przez organizatorów uczestnikowi nagrania jego wykonania w celach autoedukacyjnych, po zakończeniu przebiegu konkursu.
 • Stworzenie godnej, artystycznej oprawy dla promocji i przywrócenie do zbiorowej świadomości Polaków i społeczności międzynarodowej wybitnego polskiego kompozytora muzyki współczesnej, pochodzącego z Dąbrowy Górniczej, tworzącego i odnoszącego międzynarodowe sukcesy artystyczne w Paryżu.
 • Edukacja podopiecznych szkół muzycznych, uczelni i społeczności muzycznej w zakresie twórczości polskiej na tle dokonań twórczości europejskiej poprzez ich uczestnictwo w festiwalu w charakterze publiczności.
 • Zaprezentowanie publiczności repertuaru patrona konkursu, niefunkcjonującego w jej obiegowym życiu koncertowym, oraz polskiego i zagranicznego repertuaru klasycznego w interpretacji dokonanej przez uczniów, studentów i absolwentów oraz znakomitych polskich i zagranicznych artystów.
 • Zaangażowanie studentów trzech najważniejszych plastycznych uczelni wyższych z województwa śląskiego do działań w ramach konkursu plastycznego; umożliwienie im zastosowania nabywanych w trakcie edukacji umiejętności z zakresu projektowania graficznego plakatów do wykonania projektów do wydarzenia z innej dziedziny muzyki.
 • Prezentacja dokonań studentów sztuk plastycznych uczestnikom i publiczności wydarzeń festiwalowych, gościom i uczestnikom zajęć i wydarzeń realizowanych w Pałacu Kultury Zagłębia, oraz w siedzibach partnerskich uczelni plastycznych.
 • Upowszechnianie festiwalu i przebiegu konkursu pośród społeczności internautów – w kraju i za granicą.

CELE SPOŁECZNE:

 • Integracja artystów polskich i zagranicznych poprzez wspólną działalność koncertową i edukacyjną.
 • Integracja środowiska szkolnictwa muzycznego i artystycznego poprzez czynny i bierny udział w wydarzeniach festiwalowych.
 • Integracja środowiska plastycznego poprzez uczestnictwo w międzyuczelnianym konkursie plastycznym, wernisażu i wystawie pokonkursowej. Prezentacja laureatów i prac laureatów konkursu plastycznego uczestnikom konkursu muzycznego.
 • Wzmocnienie i utrwalanie związków sprzyjających pogłębieniu współpracy krajowej i międzynarodowej (nowe stałe partnerstwa ze szkołami i instytucjami muzycznymi i artystycznymi) oraz stworzenie warunków do realizacji kolejnych, wspólnych projektów w kooperacji.
 • Zwiększenie aktywności obywateli różnych krajów w kulturze polskiej poprzez aktywną obecność w konkursie.
 • Budowanie tożsamości mieszkańców Dąbrowy Górniczej i regionu, poprzez pogłębienie ich wiedzy na temat wybitnego obywatela miasta, jego działalności artystycznej i międzynarodowych osiągnięć patrona konkursu Michała Spisaka.

CELE PROMOCYJNE:

 • Promocja laureatów konkursu w kraju i za granicą.
 • Promocja byłych laureatów konkursu, konkursów muzycznych oraz młodych muzyków poprzez ich uczestnictwo w konkursie lub koncertach festiwalowych.
 • Promocja twórczości młodych plastyków z trzech najważniejszych uczelni plastycznych w województwie śląskim przed publicznością szkolnictwa artystycznego, ogólnego i społecznością regionu.
 • Promocja postaci i twórczości pochodzącego z Dąbrowy Górniczej kompozytora Michała Spisaka pośród środowiska muzycznego, społeczności krajowej i zagranicznej, również za pośrednictwem mediów i Internetu.
 • Promocja dziedzictwa polskiej kultury muzycznej i sztuk plastycznych pośród podopiecznych szkół muzycznych, artystycznych, kształcenia ogólnego, szerokiej publiczności.
 • Pozyskanie partnerów w celu budowania promocji polskiej kultury w kraju i za granicą.
 • Prezentacja i promocja polskiego dziedzictwa kulturowego w nowych miejscach i przestrzeniach.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

1) GALA OTWARCIA I UROCZYSTY KONCERT INAUGURACYJNY.

14.09.2021r. g. 19.00 SALA TEATRALNA PAŁACU KULTURY ZAGŁĘBIA

Wykonawcy:

Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa:

 • Marek Wroniszewski – dyrygent
 • Paweł Cal – róg (laureat I nagrody w 12. Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Michała Spisaka)
 • Phillippe Cuper – klarnet (juror konkursu w kategorii klarnet)

Program koncertu:

 • M. Spisak – Concerto giocoso
 • W. A. Mozart – Koncert na róg i orkiestrę Es-dur KV 495
 • K. Kurpiński- Koncert klarnetowy B-durPrzerwa
 • W. Lutosławski – Preludia Taneczne
 • N. Rimski-Korsakow – Szeherezada (Suita symfoniczna) op. 35

2) JURY

SPECJALNOŚĆ OBÓJ:

 • z-ca przewodniczącego jury: prof. Tomasz Miczka (Polska)
 • członek jury: prof. Marek Mleczko (Polska)
 • członek jury: prof. David Walter z Narodowego Konserwatorium Paryskiego (Francja)
 • członek jury: prof. Paulus van der Merwe Wyższej Szkoły Muzycznej w Hamburgu (Niemcy)

SPECJALNOŚĆ KLARNET:

 • zastępca przewodniczącego: dr prof. Arkadiusz Adamski prof. AM – Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, NOSPR (Polska)
 • członek jury: prof. dr prof. Bogdan Ocieszak – Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku, Polska Filharmonia Bałtycka (Polska)
 • członek jury: prof. dr prof. Bogdan Ocieszak – Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku, Polska Filharmonia Bałtycka (Polska)
 • członek jury: Philippe Cuper – National Conservatory of Versailles, Opera National de Paris (Francja)
 • członek jury: Gabor Varga – Royal Northern College of Music, Hungarian Radio Symphony Orchestra (Węgry)

SPECJALNOŚĆ FAGOT:

 • przewodniczący jury: prof. dr hab. Marek Barański – Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, NOSPR(Polska)
 • członek jury: prof. Zbigniew Płużek - UMFC w Warszawie (Polska)
 • członek jury: prof. György Lakatos – Franz Liszt Academy of Music in Budapest (Węgry)
 • członek jury: Jaroslav Kubita - Janacek Academy of Music in Brno, Czech Philharmonic (Czechy)
 • SEKRETARZ JURY: dr hab. Damian Walentek
 • Z-CA SEKRETARZA JURY: Zofia Pielgrzym

AKOMPANIATORZY:

 • Magdalena Duś – fortepian
 • Joanna Krupa - fortepian
 • Dagmara Niedziela – fortepian

Prowadzący przesłuchania I etapu:

 • Regina Gowarzewska
 • Małgorzata Jeruzal-Kupczak
 • Wiesław Kupczak

3) I ETAP KONKURSU –15-16. 09.2021r. Sale prób Pałacu Kultury Zagłębia.

PROGRAMY I ETAPU:

SPECJALNOŚĆ OBÓJ (około 15-20 min., 3 utwory wykonywane z nut):

 • W. Lutosławski – „Epitafium”

Jeden z utworów do wyboru:

 • G. Ph. Telemann - jedna spośród Fantazji na flet solo,
 • J. S. Bach – Partita g-moll cz. I i II na obój solo

Jeden z utworów do wyboru:

 • R. Schumann – dwa spośród trzech romansów op. 94,
 • R. Schumann - Adagio i Allegro op. 70,
 • C. Schumann – dwa spośród trzech romansów op. 22

SPECJALNOŚĆ KLARNET (około 22 min., 2 utwory wykonywane z nut):

 • C. Debussy – Première Rhapsodie (wersja z fortepianem)
 • M. Spisak – Concertino (wersja z fortepianem)

SPECJALNOŚĆ FAGOT (około 20 min, 2 utwory wykonywane z nut):

Jeden utwór do wyboru:

 • G.P. Telemann – Fantazja nr. 2 w opracowaniu na fagot solo. Z powtórkami.
 • J.S. Bach - Suite Nr. II in d, BWV 1008 : Prelude, Sarabande, Gigue. Z pierwszymi powtórkami.
 • J.S. Bach – Partita BWV 1013 : Corrente, Sarabande, Bourree Angiaise. Z pierwszymi powtórkami.

Utwór obowiązkowy:

 • Michał Spisak - Koncert na fagot i orkiestrę. (wersja z fortepianem).

4) II ETAP KONKURSU 17-19.09.2021r. Sale prób Pałacu Kultury Zagłębia

Do etapu przystępuje nie więcej niż 12 uczestników w każdej kategorii instrumentu. W szczególnych przypadkach jury może zwiększyć liczbę zakwalifikowanych uczestników o jedną osobę w każdej kategorii instrumentu.

SPECJALNOŚĆ OBÓJ: program II etapu (20-25 min., 3 utwory wykonywane z nut):

Jeden z utworów do wyboru:

 • A. Szałowski – Sonatina
 • G. Bacewicz – Sonatina
 • M. Zieliński – „Lutosławski in memoriam”

Jeden z utworów do wyboru:

 • I. Yun – „Piri”N. Castiglioni – „Aleph”
 • L. Berio – „Sequenza VII”
 • E. Carter – „Inner Song”
 • W. Szalonek – „Quattro Monologhi”

Jeden z utworów do wyboru:

 • B. Britten - „Temporal Variations”
 • F. Poulenc – Sonata
 • A. Dorati – „Duo Concertante”
 • N. Skalkottas – Concertino
 • H. Dutilleux – Sonata

SPECJALNOŚĆ KLARNET: Program II etapu: (3 utwory, około 25 - 30 min, wykonywane z nut):

Jeden z utworów do wyboru:

 • C. M. Widor - Introduction at Rondo op. 73
 • E. Chausson - Andante at Allegro

Jeden z utworów do wyboru:

 • R. Schumann - Fantasiestücke, Op. 73
 • R. Schumann - 3 Romanzen op. 94

Jeden z utworów do wyboru:

 • J. Widmann – Fantasie
 • E. Denisov – Sonata
 • T. Olah – Sonata
 • B. Mantovani – Bug

SPECJALNOŚĆ FAGOT: program II etapu: 3 utwory (około 25 - 30 min., wykonywane z nut):

Jeden z utworów do wyboru:

 • P. Petit – Theme et Variations pour basson
 • G. Jacob – Partita
 • Z. Sestak – Five virtuoso inventions for solo bassoon. (Części: I Recitatativo, molto rubato; II Sostenuto; IV Molto allegro, quasi adriatamente)

Jeden z utworów do wyboru:

 • A. Tansman – Suite pour basson et piano
 • E. Bozza – Nocturne – Danse
 • H. Dutilleux – Sarabande et Cortege

Utwór obowiązkowy:

 • G. Schreck - Sonata op.9

5) III ETAP KONKURSU – KONCERTY FINAŁOWE 20-22.09.2021r. - Sala Teatralna Pałacu Kultury Zagłębia

Do etapu przystępuje maksymalnie 4 uczestników z każdej kategorii instrumentów. W szczególnych przypadkach jury możezwiększyć liczbę zakwalifikowanych uczestników o jedną osobę w każdej kategorii instrumentu.

PROWADZENIE: Regina Gowarzewska

ARTYŚCI TOWARZYSZĄCY:

 • Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej
 • Sławomir Chrzanowski - dyrygent

SPECJALNOŚĆ OBÓJ - program III etapu 1 utwór z orkiestrą (około 15 min., grany z pamięci):

 • W. A. Mozart – Koncert obojowy C-dur KV 314 (z kadencjami)

SPECJALNOŚĆ KLARNET - program III etapu: 1 utwór z orkiestrą (około 25 min., grany z pamięci)

Jeden utwór do wyboru:

 • W. A. Mozart – Koncert klarnetowy A-dur KV 622
 • C. M. von Weber – Koncert klarnetowy Es-dur nr 2 op. 74

SPECJALNOŚĆ FAGOT - program III etapu: jeden utwór z orkiestrą (około 20 min., grany z pamięci):

 • W. A. Mozart - Koncert B-dur na fagot i orkiestrę KV 191
 • C. M. von Weber – Koncert na fagot i orkiestrę op.75

KONCERT LAUREATÓW 23.09.2021r., g. 17.00, Sala teatralna Pałacu Kultury Zagłębia

WYKONAWCY:

 • Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej
 • Sławomir Chrzanowski - dyrygent
 • Laureaci konkursu

PROGRAM KONCERTU: uzależniony od ustaleń organizatora z laureatami i orkiestrą

4) KONCERT MISTRZOWSKI: 15.09.2021R., godz. 19.00 – Sala teatralna Pałacu Kultury Zagłębia

KWINTET DREWNIANY CARION QUINTET (DANIA):

 • Dóra Seres – flet
 • Egils Upatkienks – obój
 • Egils Šefers – klarnet
 • David M.A.P. Palmquist - róg
 • Niels Anders Vedsten Larsen - fagot

Program koncertu:

 • N. Paganini – „Karnawał w Wenecji”
 • G. B. Buonamente - Sonata
 • A. Vivaldi - Koncert nr 2 d-moll
 • G. Briccialdi - Kwintet dęty op.124 D-Dur
 • Allegro marziale – Andante - Allegro

G. Rossini (1792-1868) Uwertura do opery „Włoszka w Algierze”

 • D.M.A.P. Palmquist (1979) “Opera Suite” na kwintet dęty
 • Epizody z oper Verdiego, Pucciniego i Cavalli
 • I. Strawiński (1882-1971) Suita No. 2
 • Marche – Valse- Polka - Galop

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

GŁÓWNE WYDARZENIA FESTIWALOWE:

1) 13. MIĘDZYNARODOWY KONKURS MUZYCZNY IM. MICHAŁA SPISAKA

▪ 2.01–14.06.2021 – nabór

▪ 8.07.2021 – ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do konkursu

▪ 14.09.2021, g. 18.00 – gala otwarcia i koncert inauguracyjny

Wykonawcy:

 • Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
 • Marek Wroniszewski – dyrygent
 • Paweł Cal – róg (laureat I nagrody 12. MKM im. Michała Spisaka)
 • Phillippe Cuper – klarnet (juror 13. MKM im. Michała Spisaka w kategorii klarnet)

▪ 15–16.09.2021 – I etap konkursu

▪ 17–19.09.2021 – II etap konkursu

▪ 20–22.09.2021 – III etap konkursu: koncerty finałowe z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego

▪ 23.09.2021, g. 17.00 – gala wręczenia nagród i koncert laureatów

Wykonawcy:

 • Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej
 • Sławomir Chrzanowski – dyrygent
 • laureaci konkursu

2) MIĘDZYUCZELNIANY KONKURS NA PROJEKT PLAKATU 14. MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU MUZYCZNEGO IM. MICHAŁA SPISAKA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Konkurs ma charakter zamknięty i jest skierowany do studentów trzech najważniejszych uczelni artystycznych w województwie śląskim.

Partnerzy konkursu:

 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie, Wydział Sztuki
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, oddział w Cieszynie, Wydział Sztuki i Nauki o Edukacji

Harmonogram:

▪ marzec–maj 2021 – nabór prac

▪ czerwiec 2021 – obrady jury konkursu i selekcja prac do wystawy pokonkursowej

▪ czerwiec 2021 – ogłoszenie wyników

▪ 14.09–15.10.2021 – wernisaż i prezentacja wystawy pokonkursowej oraz katalogu

▪ listopad 2021 – marzec 2022 – prezentacja wystawy u Partnerów wydarzenia

3) "SMAK ZWYCIĘSTWA. SYLWETKI LAUREATÓW 12 EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU MUZYCZNEGO IM. MICHAŁA SPISAKA W LATACH 2006–2018" – WYSTAWA W GALERII "ZA SZYBĄ" PAŁACU KULTURY ZAGŁĘBIA

Wystawa prezentująca osiągnięcia artystyczne 116 laureatów konkursu.

4) "GRAMY W ZIELONE" – CYKL 4 KONCERTÓW PROMENADOWYCH W PARKU ZIELONA, 7–28.08.2021

Koncerty kameralne prezentujące muzykę klasyczną i aranżacje utworów rozrywkowych.

5) KONCERT MISTRZOWSKI – SALA TEATRALNA PKZ 15.09.2021, G. 19.00

Wykonawcy:

Kwintet Drewniany Carion Quintet (Dania)

▪ Dóra Seres – flet

▪ Egils Upatkienks – obój▪ Egils Šefers – klarnet

▪ David M.A.P. Palmquist – róg

▪ Niels Anders Vedsten Larsen – fagot

(realizacja uzależniona od możliwości budżetowych)

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

1) SPISAK NA MURALU

▪ maj–wrzesień 2021

Ogólnopolski konkurs na projekt wielkoformatowego malowidła ściennego (muralu) z wizerunkiem Michała Spisaka, zrealizowany w przestrzeni miejskiej Dąbrowy Górniczej.

W ramach konkursu odbędzie się minikoncert otwierający odsłonięcie muralu.

2) TEATRALNE CONCERTINO

▪ wrzesień–grudzień 2021

Spektakl inspirowany osobą i twórczością Michała Spisaka, będący efektem kilkumiesięcznych działań warsztatowych specjalistów w dziedzinie sztuki teatralnej i muzycznej ze środowiskiem amatorów reprezentujących różnorodne grupy społeczne i wiekowe. Spektakl zostanie wystawiony na scenie Sali Teatralnej PKZ.

3) FABRYKA DŹWIĘKU

▪ 22.06.2021

Koncert pedagogów Zespołu Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej połączony z warsztatami tworzenia eksperymentalnej instalacji muzycznej. Atmosferę wydarzenia podkreślą wyjątkowe wnętrza Fabryki Pełnej Życia.

4) CZŁOWIEK W ŚWIECIE MUZYKI

▪ 4–9.07.2021

Warsztaty wideo-artu dla dąbrowskich dzieci i młodzieży z samodzielnej realizacji krótkometrażowego filmu ukazującego człowieka w przestrzeni muzycznej, podpartego warstwą dźwiękową wykorzystującą fragmenty muzyki klasycznej, w tym również twórczość Michała Spisaka.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

KANDYDACI

1. Warunkiem przystąpienia kandydata do Konkursu jest spełnienie wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie.

2. W 2021 r. Konkurs adresowany jest do muzyków wszystkich narodowości urodzonych po 14 września 1991 r.

3. Kandydatem do uczestnictwa w Konkursie może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawych, w tym osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego.

REJESTRACJA I KWALIFIKACJA DO KONKURSU

1. Rejestracja w Konkursie jest równoznaczna ze zgodą na udział w Konkursie oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Termin rejestracji w Konkursie upływa 14 czerwca 2021 r.

Zgłoszenia dostarczone po ww. terminie, niespełniające wszystkich warunków rejestracji lub niekompletne będą przez Organizatora odrzucone.

3. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej 40 osób w poszczególnej specjalności

Organizator dopuszcza przeprowadzenie preeliminacji.

Podstawę oceny w preeliminacjach stanowi materiał audio-wideo, zawierający nagranie (bez cięć i montażu) kandydata z wykonaniem określonego repertuaru.

Repertuar nagrania audio-wideo do preeliminacji:

a) dla specjalności obój (jeden z utworów do wyboru):

 • R. Schumann – dwa spośród trzech romansów op. 94
 • R. Schumann – Adagio i Allegro op. 70
 • C. Schumann – dwa spośród trzech romansów op. 22

b) dla specjalności klarnet:

 • C. Debussy – Première Rhapsodie (wersja z fortepianem) c) dla specjalności fagot (jeden z utworów do wyboru):
 • G.P. Telemann – Fantazja nr 2 w opracowaniu na fagot solo (z powtórkami)
 • J.S. Bach – II Suita d-moll, BWV 1008: Prelude, Sarabande, Gigue (z pierwszymi powtórkami)
 • J.S. Bach – Partita BWV 1013: Corrente, Sarabande, Bourree Anglaise (z pierwszymi powtórkami)

Ostateczna decyzja o przeprowadzeniu preeliminacji należy do Organizatora.

4. Powiadomienie kandydatów o prawidłowej rejestracji oraz zakwalifikowaniu się do I etapu Konkursu nastąpi drogą elektroniczną (e-mail) do 8 lipca 2021r.

5. Organizator nie zwraca kandydatom nadesłanych dokumentów.

6. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na oficjalnej stronie Konkursu www.spisakkonkurs.pl (www.spisakcompetition.com).

Do formularza zgłoszeniowego wymagane jest dołączenie następujących załączników:

• Krótka nota biograficzna do wykorzystania w publikacjach związanych z Konkursem. Nazwy własne należy podawać w poprawnej i pełnej formie np. imiona, nazwiska, nazwy instytucji. Długość noty nie może przekroczyć 1800 znaków ze spacjami. Notę należy załączyć w formacie .doc lub .docx, w dwóch wersjach (w języku polskim oraz w tłumaczeniu na język angielski). Organizator zastrzega sobie prawo do skrótów, redakcji i edycji not.

• Dwie aktualne fotografie (w tym przynajmniej jedna fotografia portretowa) do wykorzystania w publikacjach związanych z Konkursem. Fotografie należy załączyć w formacie .jpg lub .tiff, w rozdzielczości minimum 300 dpi. W przypadku osób niepełnoletnich zgoda na udział w Konkursie podpisana przez przedstawiciela ustawowego.

• Nagranie audio-wideo, w jakości co najmniej HD, powinno zostać wykonane bez cięć i montażu, w odpowiedniej jakości wizualnej i dźwiękowej, umożliwiającej odbiór bez zniekształceń, rozmyć, wahań natężenia dźwięku. W nagraniu powinna być pokazana cała sylwetka kandydata, en face. Kandydat zamieszcza nagranie opatrzone imieniem, nazwiskiemi specjalnością na niepublicznym kanale YouTube. Następnie udostępnia je Organizatorowi zamieszczając w formularzu zgłoszeniowym link, wyłącznie w celu przeprowadzenia preeliminacji. Niedopełnienie powyższych wymogów skutkować będzie niedopuszczeniem materiału do preeliminacji.

OPŁATY

1. Opłata wpisowa wynosi 50 EURO lub równowartość tej kwoty w PLN, przeliczonej zgodnie ze średnim kursem NBP obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień dokonania wpłaty.

Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Organizatora: Pałac Kultury Zagłębia Bank PeKaO SA nr konta: 85 1240 4272 1111 0000 4835 1254 IBAN PL 85 1240 4272 1111 0000 4835 1254 Kod SWIFT: PKOPPLPW Tytuł przelewu: imię i nazwisko kandydata + (tu proszę wpisać specjalność uczestnika)/ 13. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka.

2. W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na zapewnianego przez Organizatora akompaniatora należy wpłacić dodatkowo na ww. konto kwotę 25 EURO lub równowartość tej kwoty w PLN, przeliczonej zgodnie ze średnim kursem NBP obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień dokonania wpłaty. Powyższa opłata obejmuje jedną próbę oraz występ konkursowy w pierwszym i drugim etapie.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie opłaty nie podlegają zwrotowi.

4. Koszty przelewu bankowego ponosi nadawca.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.