10.05.2021 - 21.11.2021

OPUS IUVENI

Miejscowość Wydarzenia: Kraków

Zasięg: Regionalny

Dziedzina: Muzyka, Sztuki piękne, Teatr

Rodzaj: Konkursy, Warsztaty

Specjalność: Śpiew, Grafika, Malarstwo, Rysunek, Aktorstwo

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Uczniowie szkół plastycznych

Cykl: Jednorazowo

www Wydarzenia: www.artchata.pl

Zadanie zakłada edukację artystyczną z zakresu aktorstwa, plastyki, fotografi, aranżacji muzycznych, interpretacji wokalnej młodzieży uzdolnionej, która zostanie wyłoniona w wyniku zorganizowanego konkursu. Konkurs będzie skierowany do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych województwa - małopolskiego. Zrekrutowani uczestnicy zostaną objęci opieką edukacyjną w zakresie sztuk przez nich uprawianych. W pierwszym etapie realizacji projektu będą odbywały się induwidualne zajęcia, mające na celu pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności i kompetencji. W drugim etapie odbędzie się weekendowe warsztaty z udziałem wszystkich uczestników projektu. Projekt zwieńczy jednodniowa prezentacja efektów edukacji oraz spektakl "Regina Nostra", przygotowany podczas warsztatów. Udział w projekcie będzie bezpłatny.

ORGANIZATOR

Fundacja Artchata

Adres: Sodowa 10

30-376 Kraków

Tel.:

e-mail: artchata965@gmail.com

www: artchata.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Rynek Główny 27

30-376 Kraków

CELE WYDARZENIA

Projekt zakłada wyłonienie po 3 laureatów z każdej kategorii konkursowej, z zastrzeżeniem, że mogą być nominacje ex aequo w przypadkach,gdy wysoka jakość artystyczna nadesłanych materiałów w kontekście zakładanej liczby laureatów byłaby krzywdząca - w takich przypadkach laureatów może być więcej niż 3 w jednej kategorii. Laureaci, zostaną objęci opieką mistrzowską przez zawodowych artystów. Kursybędą się odbywały przez internet w kategorii muzyka (zajęcia z aranżacji nie wymagają bezpośredniego kontaktu). Natomiastkursy z interpretacji piosenk, i około teatralne, oraz plastyczne będą odbywały się w kontakcie bezpośrednim w trybie weekendowym. Łącznie odbędą się 4 kursy i 4 seminaria/webinaria. Dodatkowo odbędą się 4 warsztaty (z każdej kategoriikonkursowej), przygotowujące do prezentacji zdobytej wiedzy i umiejętności podczas wydarzenia finałowego.Finał projektu - będzie miał miejsce 21 listopada w Piwnicy pod Baranami. W ramach wydarzenia odbędą się 3 przeglądy w 3 kategoriach: etiuda teatralna, interpretacja piosenki, wykonanie utworów według autorskiej aranżacji oraz 1 wystawa prac plastycznych nagrodzonych laureatów. Całość dopełni przygotowany przez uczestników wielobarwny spektakl finałowypt.„Regina Nostra”, oparty na prezentowanych w przeglądach efektach pracy uczestników projektu. Na scenie młodzieży towarzyszyć będą zawodowi artyści. Spektakl będzie zawierał nagrodzone piosenki, aranżacje, etiudy teatralne. Dopełnieniem programu będzie 1 wykład z trendów współczesnej kultury i sztuki.Fundacja wszystkie osoby wyróżnione w konkursach obejmie opieką zawodowych artystów w trybie ciągłym, która będziepolegała na możliwości stałego kontaktu z nimi, odbywaniu wizyt studyjnych w ich pracowniach, wspólnym realizowaniuprzyszłych projektów Artchaty.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Specjaliści zaangażowani w projekt:

A) Kategoria „Teatr” - Ewa Dałkowska - aktorka Teatru Nowego w Warszawie - Beata Paluch- aktorka Narodowego Teatru Starego w Krakowie - Marta Honzatko- aktorka filmowa i teatralna- Teatr A.Mickiewicza w Częstochowie - Aldona Grochal- aktorka Narodowego Teatru Starego w Krakowie - Maciej Półtorak- aktor filmowy i teatralny- Teatr A.Mickiewicza w Częstochowie, wokalista, artysta Piwnicy Pod Baranami

B) Kategorie „Muzyka” i „Piosenka literacka” - Walentyn Dubrowskij- pianista, akordeonista, aranżer, wykładowca w Szkole Muzycznej II Stopnia w Krakowie - Tomasz Kupiec- kontrabasista, aranżer, wykładowca Krakowskiej Wyższej Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu - Michał Półtorak- skrzypek, mandolinista, aranżer, kierownik muzyczny Piwnicy Pod Baranami, wcześniej zespołu Marka Grechuty „Anawa” - Andrzej Zarycki- kompozytor znany głównie z utworów popularyzowanych przez Ewę Demarczyk, wykładowca i pedagog Szkoły Muzycznej II Stopnia w Krakowie

C) Kategoria „Plastyka”: - Elżbieta Borkowska- Dubrowska- konserwator zabytków, plastyk, tłumacz języków germańskich, wykładowca akademicki w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Sztokholmie - Joanna Monasterska- plastyk, grafik, charakteryzator i kostiumolog, wykładowca w Krakowskiej Wyższej Szkole Wizażu - Dariusz Madej - Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - kierunek malarstwo i grafika - Anna Trzaska Madej - Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - kierunek malarstwo i dekoracja wnętrz

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

1. Muzyka - zajęcia z aranżacji

zajęcia z interpretacji piosenek

2. Zajęcia okołoteatralne

3. Plastyka

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Zadanie skierowane jest do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych województwa - małopolskiego.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.