09.08.2021 - 15.08.2021

Letnia Akademia Doskonałości

Miejscowość Wydarzenia: Kąśna Dolna

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Warsztaty

Specjalność: Śpiew

Adresaci: Studenci uczelni muzycznych

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.paprocki.org

Letnia Akademia Doskonałości to nowatorski projekt kompleksowych warszatatów woklanych. Tym co wyróżnia LAD spośród innych podobnych projektów jest wielowymiarowe przygotowanie uczestników do świadomego występu na scenie, nie tylko od strony wokalnej i interpretacyjnej dzieła, ale i prezencji, stylowego poruszania się w zależności od epoki, kreowania postaci i własnego wizerunku scenicznego.

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie im. Bogdana Paprockiego

Adres: Szaserów 27

04-306 Warszawa

Tel.:

e-mail: azdunikowski@wp.pl

www: www.paprocki.org

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Kąśna Dolna 17

33-190 Kąśna Dolna

CELE WYDARZENIA

Innowacyjna formuła Wasztatów ma służyć podniesieniu świadomości artystycznej uczestników i przygotować ich do dynamicznych zmian jakie zachodzą we współczesnym świecie kultury. Mają dopełnić edukację młodych adeptów śpiewu z jednej strony oferując zajęcia, których nie ma już od lat na uczelniach artystycznych, z drugiej zaś, stworzyć możliwość bezpośredniej pracy mistrz - uczeń, z artystami będącymi wieloletnimi praktykami w swoim zawodzie. Walor dydaktyczny wiedzy przekazywanej w ten sposób jest nieoceniony.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Wykładowcami będą uznani pedagodzy śpiewu, śpiewacy z wieloletnim doświadczeniem scenicznym i artystycznym - dr hab. Iwona Hossa - sopran, dr Ewa Wolak - kontralt, prof. Adam Zdunikowski - tenor, Mariusz Kwiecień - baryton.

Ponadto Emil Wesołowski - tancerz, choreograf, Joanna Klimas - projektantka mody, stylistka, Darek Kubiak - charakteryzator, szef zespołu perukarsko - charakteryzatorskiego Teatru Wielkiego w Poznaniu.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Poza zajęciami indywidualnymi z prawidłowej emisji głosu oraz interpretacji utworów w zależności od epoki, w którym powstawały, Warsztaty będą wzbogacone o zajęcia z choreografem, ze stylowego poruszania się na scenie, nie tylko podczas przedstawienia czy koncertów, ale także jak właściwie dysponować gestem podczas śpiewania, w różnej przestrzeni scenicznej. Uczestnicy będą mieli również zajęcia z profesjonalną stylistką, z wizerunku scenicznego oraz z charakteryzacji.

Uczestnicy Watsztatów sami dokonują wyboru utworów, nad którymi będą pracować w trakcie trwania Akademii a ich zakres będzie obejmował twórczość kompozytorów baroku, klasycyzmu, romantyzmu, początku XX wieku, aż po dzieła współczesne, zarówno z dziedziny operowej, oratoryjno-kantatowej, jak i liryki wokalnej.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

W Warsztatach mogą wziąć udział studenci wydziałów wokalnych polskich uczelni muzycznych oraz absolwenci (do trzech lat po ukończeniu studiów). Cena LAD to 950 zł.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.