19.07.2021 - 07.08.2021

XXIV Międzynarodowy Kurs Interpretacji Muzycznej i Festiwal „Wakacje z Muzyką”

Miejscowość Wydarzenia: Nowy Sącz

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Festiwale, Kursy

Specjalność: Akordeon, Altówka, Flet, Fortepian, Gitara, Kameralistyka, Klarnet, Kontrabas, Orkiestra, Saksofon, Skrzypce, Śpiew, Trąbka, Waltornia, Wiolonczela

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.musicakurs.org

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKDNiS

Patronat MKDNiS

Przedsięwzięcie ma charakter interdyscyplinarny, obejmujący działania edukacyjno-artystyczne tj. lekcje mistrzowskie, studiaorkiestrowe i zajęcia orkiestry, naukę gry a'vista, muzykowanie w zespołach kameralnych i combo jazzowym, których efektemkońcowym jest prezentacja sceniczna i wykonanie przygotowanego repertuaru podczas koncertów, w ramach towarzyszącegokursowi Festiwalu "Wakacje z Muzyką" w wykonaniu uczestników i wykładowców kursu.Interdyscyplinarny charakter zadania to połączenie muzyki z architekturą, krajobrazem i sztukami plastycznymi przez realizacjękoncertów w galeriach sztuki, zabytkowych drewnianych cerkwiach i kościołach w miejscowościach Beskidów.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji artystycznych, tj. wiedzy i umiejętności praktycznych uczestników kursu przez przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu muzyka na poszczególnych etapach kształcenia (podstawowym, średnim i wyższym), z włączeniem małych dzieci, w grze solowej, kameralnej i orkiestrowej. Oprócz tradycyjnych lekcji otwartych (gra solowa) będą prowadzone zajęcia zespołów kameralnych, w których wykładowcy będą jednocześnie realizować jedną z partii utworu. Taka forma prowadzenia zajęć ma na celu przekazywanie wzorców współpracy w zespole kameralnym oraz nabywania przez młodzież cennych umiejętności pracy w zespole i prowadzenia prób.

Kolejnym ważnym celem kursu i festiwalu jest promocja, wspieranie i prezentacja osiągnięć artystycznych uczestników kursu. Projekt nasz ceniony jest od lat w środowiskach adeptów szkolnictwa muzycznego za wyjątkową możliwość wystąpienia w wielu koncertach (także z profesorem w jednym koncercie) w różnych warunkach akustycznych, co daje niezbędne do wykonywania zawodu muzyka obycie i doświadczenie estradowe.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Kurs - zajęcia indywidualne (masterclasses) i zespołowe w poszczególnych specjalnościach poprowadzą uznani artyści o europejskiej i światowej renomie, cenieni wykładowcy polskich i zagranicznych uczelni muzycznych, w tym nauczyciele posiadający sprawdzony dorobek, metody i efekty pracy z małymi dziećmi (fortepian, skrzypce, flet) w nauczaniu indywidualnym i muzykowaniu zespołowym.

FORTEPIAN:

• Volker Stenzl - Musikhochschule Rostock (Niemcy) – duety fortepianowe

• Ewa Skardowska (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)

• Marek Szlezer (Akademia Muzyczna w Krakowie)

• Anetta Pękala (PSM I st. im. E. Młynarskiego w Augustowie)

• Piotr Kowal (Akademia Muzyczna w Krakowie)

ŚPIEW:

• Olga Pasiecznik (Warszawska Opera Kameralna)

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Zakres merytoryczny kursu dostosowany jest indywidualnie do poziomu umiejętności uczestników.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Uczestnikami kursu mogą być uczniowie, studenci, absolwenci oraz nauczyciele szkół muzycznych wszystkich narodowości. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest obecność opiekuna. O organizacji zajęć podczas kursu decyduje profesor prowadzący.

Opłaty:

800 PLN - uczestnik czynny

400 PLN - uczestnik bierny (obserwowanie zajęć, konsultacje metodyczne)

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.