01.08.2021 - 10.08.2021

X Międzynarodowe Warsztaty Perkusyjne, Warszawa 2021

Miejscowość Wydarzenia: Warszawa

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Warsztaty

Specjalność: Perkusja

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: www.muzykatalentpasja.pl

Projekt X Jubileuszowych Międzynarodowych Warsztatów Perkusyjnych jest kontynuacją programu edukacyjnego i artystycznego dziewięciu edycji warsztatów organizowanych w Lublinie w latach 2008-2016 i w Warszawie w latach 2017-2019. W programie warsztatów zaplanowane są lekcje indywidualne prowadzone na instrumentach perkusyjnych zapisanych w podstawach programowych szkolnictwa artystycznego, lekcje zespołowe, nauka stylu marszowego (marchingu), body percussion, samby batucady, improwizacji swobodnej ijazzowej, stylów etnicznych brazylijskiego i kubańskiego oraz teatru instrumentalnego. Warsztaty są okazją do prezentacji i kontynuacji myśli oraz dorobku polskiej szkoły perkusyjnej wypracowanej na przestrzeni kilkudziesięciu lat przez wybitnych polskich perkusistów, profesorów Uniwersytetów i Akademii Muzycznych, a także zaproszonych profesorów z Białorusi i Niemiec.

ORGANIZATOR

Fundacja Muzyka-Talent-Pasja

Adres: Krasińskiego 1

01-530 Warszawa

Tel.: +48.22.8391878

e-mail: biuro@muzykatalentpasja.pl

www: www.muzykatalentpasja.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Zygmunta Krasińskiego 1

01-530 Warszawa

CELE WYDARZENIA

Celem warsztatów jest zapoznanie się z nowymi technikami gry na instrumentach perkusyjnych, rozszerzenie i pogłębianie perkusyjnego repertuaru solowego i zespołowego, wyrównywanie szans dla uczniów szkół muzycznych z mniejszych ośrodków. Ważnym zadaniem warsztatów jest stałe podnoszenie poziomu gry uczniów klas perkusji szkółmuzycznych I i II stopnia, wymiana myśli dydaktycznej, aktywizacja środowiska pedagogicznego w celu zapoznania się ze zdobyczami i osiągnięciami w zakresie technik wykonawczych, interpretacji i literatury perkusyjnej, a także wymiana kulturowa z uczestnikami sąsiadujących krajów Polski. Praca w ramach zajęć warsztatowych koncentrować się będzie na realizacji tradycyjnego, współczesnego i nowego, zarówno solowego jak i zespołowego repertuaru perkusyjnego. W koncertach uczestnicy będą mogli zaprezentować utwory opracowane podczas warsztatów pod kierunkiem wybitnych profesorów z Polskii zagranicy. Rezultaty warsztatowej pracy dydaktycznej profesorów z młodzieżą obserwowane będą przez nauczycieli klas perkusji /lekcje sąotwarte/ oraz biernych uczestników warsztatów, młodych adeptów sztuki perkusyjnej, publicznych i niepublicznych uczniów szkół muzycznych. Dodatkowym zadaniem warsztatów jest edukacja dzieci w wieku 7- 10 lat, pokaz i demonstracja instrumentów perkusyjnych jak również koncerty wybitnie uzdolnionej młodzieży. Uczniowie będą prezentować utwory solowe i zespołowe przygotowane podczas warsztatów na audycjach i koncertach. Będą mieli stworzone warunki do pracy nad nowymi utworami (w szczególności zespołowymi) w różnorodnym repertuarze na instrumenty melodyczne i membranofony. Wszyscy uczestnicy warsztatów biorą udział w zajęciach orkiestry perkusyjnej w ramach których opracowywany jest program oparty na rytmach samby batucada, prezentowany w oprawie choreograficznejna wyjątkowym, pełnym ekspresji rytmicznej koncercie. Koncerty i audycje są znakomitą formą prezentacji utworów realizowanych podczas procesu dydaktycznego warsztatów, uczniowie mają okazję usłyszeć utwory grane przez wszystkich uczestników, tych najmłodszych, a także swoich rówieśników oraz starszych kolegów - studentów akademii muzycznych. Atrakcją i unikalną formą muzykowania jest uczestnictwo w orkiestrze perkusyjnej wykonującej atrakcyjny repertuar brazylijskiej samby batucada, opartej li tylko na sonorystyce instrumentów perkusyjnych. Istotnym elementem stanowiącym dopełnienie programu edukacyjnego są działania artystyczne w formie koncertów wybitnych polskich i zagranicznych perkusistów różnych specjalności, a także zespołów perkusyjnych. Pokazują one możliwości współczesnego wykonawstwa perkusyjnego i jego walory techniczno-brzmieniowe, które tworzą nieograniczoną paletę kolorystyczną.Wielorakość programowa koncertów jest ważnym czynnikiem poznania przebogatej literatury perkusyjnej wynikającej z rozległego instrumentarium oraz stosowania przez wykonawców w zindywidualizowanej formie środków interpretacyjno-wyrazowych. Uczestnicy warsztatów poprzez udział w lekcjach indywidualnych i grupowych (zespołowych w różnych konfiguracjach instrumentacyjnych)mają sposobność poznania technik i metod wykonawczych w grze na instrumentach zapisanych w podstawach programowych szkół muzycznych I i II stopnia. 10 dniowy maraton perkusyjny pozwala uczestnikom na udział w kilkunastu lekcjach indywidualnych z różnymi specjalistami, daje to podstawę do oceny poziomu gry ucznia oraz zalecenia do dalszej pracy, podparte metodyką nauczania i przykładami zliteratury. Możliwość udziału w różnych konfiguracjach zespołowych (body percussion, samba batucada, grupy marszowe, utwory nainstrumenty melodyczne) są unikalną okazją do muzykowania zespołowego, poznania zasad współpracy, interpretacji oraz logistyki estradowej. Najważniejszym zaś efektem tego działania jest prezentacja estradowa, stanowiąca największą radość pokazania rezultatów pracy na koncertach. Jest także nagrodą za dobrze przygotowany program i zachętą do dalszej pracy nad doskonaleniem gry na instrumentach perkusyjnych. Niepowtarzalnym przeżyciem jest udział w orkiestrze brazylijskiej samby batucada, której program jest pokazem eksplozji ekspresyjnego rytmu, dynamiki, kolorystyki dźwiękowej, a także swoistej choreografii. Dla uczestników warsztatów jest to jedyna okazja muzykowania orkiestrowego, w którym biorą udział wszyscy uczestnicy warsztatów. Koncert organizowany pod koniec cyklu warsztatowego jest jedną z atrakcji prezentowanych na terenie miasta Warszawy dla ich mieszkańców. Ważnym elementem cyklu dydaktycznego jest program warsztatów skoncentrowany nie tylko na realizacji tradycyjnego repertuaru, ale także na kreatywnym działaniu wykorzystującym niekonwencjonalne „instrumenty perkusyjne" typu materiały industrialne w demonstracji ciekawego koncertu z udziałem najmłodszych uczestników warsztatów.

Przewidywane rezultaty zrealizowane przez opisany projekt:

1. Zainteresowanie młodzieży w kierunku zgłębiania wiedzy i poprawy warsztatu gry.

2. Poprawa i niwelowanie braków w wiedzy muzycznej oraz warsztatu gry uczestników.

3. Sposobność i nauka umiejętności zespołowego muzykowania.

4. Możliwości zapoznania się z elementami improwizacji w grze na wibrafonie i zestawie jazzowym.

5. Nauka gry techniką czteropałkową lateralną i blokową na marimbie i wibrafonie

6. Zawieranie nowych muzycznych i ludzkich przyjaźni wśród uczestników.

7. Możliwość poznania nowych utworów oraz prezentacji wcześniej przygotowanych utworów na koncertach i audycjach.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Kadrę dydaktyczną stanowić będą wykładowcy o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, jurorzy ogólnopolskich przesłuchań i konkursów perkusyjnych, reprezentujący różne polskie i zagraniczne ośrodki akademickie:

 • Prof. Jacek Wota – AM we Wrocławiu, obok działalności artystycznej prowadzi aktywną działalność pedagogiczną; w macierzystej uczelni, gdzie obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego, pełnił funkcję Dziekana Wydziału Instrumentalnego (1996-2002) oraz Kierownika - Zakładu Muzyki Jazzowej (2000-2002).
 • Dr hab. Karol Szymanowski – AM w Bydgoszczy, czołowy polski wibrafonista, kompozytor i aranżer,wykładowca, muzyk sesyjny. Laureat wielu nagród i wyróżnień. Twórca sześciopałkowej techniki gry na wibrafonie syntetyzującej tradycyjnych sposobów gry (techniki dwu i czteropałkowej) z nowymi, odkrywczymi możliwościami techniki sześciopałkowej.
 • Dr hab. Stanisław Halat, prof. UMCS w Lublinie, kompozytor, aranżer, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Muzyki UMCS,kierunku Jazz i muzyka estradowa, nauczyciel w ZPSM nr 4 w W-wie, juror makroregionalnych przesłuchań CEA, solista, kameralista, autorponad 200 wydanych kompozycji instrumentalnych i piosenek, a także podręcznika gry na perkusję pt. ”Graj profesjonalnie”. Jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym warsztatów.
 • Prof. Stanisław Skoczyński prowadzi aktywną działalność dydaktyczną i promocyjną. Jest profesorem klasy perkusji Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie. Ponadto wykłada gościnnie na innych uczelniach muzycznych, uniwersytetach, kursach,seminariach i kongresach perkusyjnych w kraju oraz za granicą. Jest jurorem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, publikuje artykuły w prestiżowych pismach muzycznych polskich i zagranicznych. Prezes polskiego oddziału Percussive Arts Society.
 • Mgr Andrzej Kaczmarczyk – muzyk Filharmonii Krakowskiej, nauczyciel klasy perkusji w Szkole Muzycznej im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie, specjalista nauczania początkowego, odnosi sukcesy pedagogiczne, prowadzony przez niego zespół perkusyjny zdobył I nagrodę na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Perkusyjnych organizowanych przez CEA w roku2011, twórca brazylijskiej szkoły perkusyjnej Sorrir por favor.
 • Andrei Verishka /Białoruś/ muzyk Filharmonii Litewskiej, członek Grig Percussion Group, wykładowca klasy perkusji szkoły muzycznej w Mińsku. Prowadzi działalność solistyczną. Występował w Polsce na Festiwalu Crossdrumming, prowadzi kursy i warsztaty perkusyjne.
 • Dr hab. Dariusz Kaliszuk - – wykładowca klasy jazzu w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, specjalista w grze na zestawie jazzowym i tarabaningu, autor solowych i zespołowych kompozycji werblowych, członek wielu zespołów muzyki jazzowej.
 • Dr Grzegorz Daszko- nauczyciel perkusji w Herrenberg, prowadzący zespół Herrenberg Percussion Ensemble. Studiował GRE na perkusji jako major w akademii muzycznej Stuttgart (dyplomowy nauczyciel muzyki i absolwent muzyk orkiestrowy) Doktorat Artystyczno-naukowy w zakresie Nowej muzyki na wibrafonie na Uniwersytecie Muzycznym we Wrocławiu we Wrocławiu oraz szkole z mistrzowską perkusji Afrokubańskiej w Hawanie / Kuba. Od 1995 aktywny jako solista i perkusista z Orkiestrą Kameralną w Stuttgarcie i Orkiestrą Symfoniczną Daimlera w Stuttgarcie. Projekty skrzyżowane ze Scorpions, Jonem Lordem (Deep Purple) i SWR Big Band Liczne projekty muzyczne w Stadttheater Helibronn i Stage Entertainment Stuttgart

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Program warsztatów obejmuje naukę i doskonalenie gry na następujących instrumentach perkusyjnych:

 • werblu,
 • kotłach,
 • ksylofonie,
 • marimbie,
 • wibrafonie,
 • instrumentach etnicznych /brazylijskich i kubańskich/
 • zestawie jazzowym i multiperkusyjnym,

oraz w zakresie gry zespołowej:

 • uczestnictwo w różnych konfiguracjach instrumentalnych (idiofony i membranofony)
 • grupy marszowe /tarabaning/,
 • utwory etniczne - kilkudziesięcioosobowa orkiestra samby batuca oraz ensemble kubański,
 • bodypercussion,
 • teatr instrumentalny

Dzienny harmonogram warsztatów od 1 do 10 sierpnia przedstawia się następująco:

godz. 10.00 - 13.15 - zajęcia indywidualne,

godz. 15.00 - 15.45 - zajęcia indywidualne,

godz. 16.00 - 18.00 - zajęcia zespołowe.

Zajęcia grupowe są profilowane według wieku uczestników i poziomu gry, a repertuar dopasowany do ich umiejętności wykonawczych.

Planowane tematy wykładów:

 • Wzory rudymentarne jako nieodzowny element prolifikacji technicznej w grze na werblu i zestawie multiperkusyjnym.
 • Stosowanie techniki lateralnej i blokowej w grze na marimbie.

Będą również organizowane audycje uczestników - terminy zostaną ustalone w trakcie warsztatów.

Dokładniejszy plan zajęć zostanie opracowany po zakończeniu zapisów uczestników. Wtedy będzie znany wiek uczestnika i poziomumiejętności co jest podstawą do ułożenia planu poszczególnych lekcji.

Ponadto zadaniami warsztatów są:

 • zaznajomienie młodzieży ze współczesną literaturą perkusyjną
 • interpretacja utworów solowych na poszczególnych instrumentach perkusyjnych
 • praca w zespołach perkusyjnych i poznanie literatury kameralnej
 • sposoby ćwiczeń w celu podnoszenia poziomu gry na poszczególnych instrumentach
 • doskonalenie warsztatu /techniki/ gry

Planowane są następujące koncerty:

06.08 - Koncerty solowe zaproszonych perkusistów

08.08 - Koncert samby batucada

10.08 - Koncert finałowy warsztatów

Merytoryczne założenia warsztatów:

 • kompleksowa nauka gry na instrumentach perkusyjnych mających zastosowanie we współczesnym wykonawstwie
 • doskonalenie warsztatu oraz poznawanie technik wykonawczych na poszczególnych instrumentach perkusyjnych
 • interpretacja utworów na instrumentach melodycznych i membranofonowych
 • prezentacja utworów solowych przygotowanych w macierzystych szkołach i udoskonalanych na lekcjach podczas warsztatów
 • zapoznanie się z techniką gry i rytmami na instrumentach etnicznych: kubańskich i brazylijskich
 • zapoznanie się z perkusyjną literaturą kameralną
 • praca w zespołach kameralnych o różnym instrumentarium
 • praca z akompaniamentemj/ zaznajomienie się ze stylistyką jazzową w grze na wibrafonie
 • nauka gry oraz podstawy improwizacji w grze na zestawie jazzowym
 • zapoznanie się z utworami z dziedziny body percussionm/ podstawy harmonii jazzowej i improwizacji w grze na wibrafonie
 • studia orkiestrowe

Innymi zadaniami warsztatów są:

 • zaznajomienie młodzieży z solową literaturą perkusyjną
 • poznanie i prezentacja utworów literatury kameralnej
 • poznawanie utworów napisanych na perkusję i inne instrumenty
 • poznawanie elektronicznych instrumentów perkusyjnych

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Warsztaty są otwartą formułą skierowaną do wszystkich zainteresowaniem nauką gry na instrumentach perkusyjnych, zarówno dla uczniów szkół muzycznych jak również dla uczestników ruchu amatorskiego i osób z niepełnosprawnościami

Zapisy na warsztaty poprzez formularz online na stronie Fundacji Muzyka Talent Pasja: www.muzykatalentpasja.pl

Adresatami wydarzenia są uczniowie szkól muzycznych oraz uczestnicy ruchu amatorskiego.

Organizator nie zapewnia wyżywienia oraz noclegów.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.