06.04.2022 - 09.04.2022

XVI Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola i Antoniego Szafranków - Rybnik 2022

Miejscowość Wydarzenia: Rybnik

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Fortepian, Kameralistyka, Skrzypce

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: https://psmrybnik.pl/index.php/konkursy/ogolnopolskie-forum-mlodych-instrumentalistow/

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola i Antoniego Szafranków jest konkursem o 16-letniej tradycji, od początku cieszącym się renomą i niezwykle dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli szkół muzycznych całego kraju, o czym świadczy wysoka liczba uczestników poszczególnych edycji i znakomite recenzje, jak również udział w pracach Jury najwybitniejszych polskich artystów.

Pierwsze Forum odbyło się w 2005 r. i obejęło swym zasięgiem uczniów publicznych szkół muzycznych. Do 2018 roku konkurs realizowany był w trybie rocznym (13 edycji). Od XIV edycji, w związku z wpisaniem konkursu w Kalendarz Imprez Centrum Edukacji Artystycznej, odbywa się on co dwa lata. W 2020 r., w związku z pandemią zrealizowany został w trybie on-line, jako pierwszy konkurs w tej formule z Kalendarza. Forum dziewięciokrotnie było objęte honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i dwukrotnie opatrzone znakami tj. CHOPIN2010 i 100/100 LUTOSŁAWSKI. Ponadto, kolejne edycje konkursów objęte były również honorowym patronatem Rektora Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach i Prezydenta Miasta Rybnika. W ramach wszystkich edycji Forum odbywały się koncerty inauguracyjne, których wykonawcami lub współwykonawcami byli jurorzy danej edycji m.in. Konstanty Andrzej Kulka, Wiesław Szlachta, Tomasz Strahl, Andrzej Tatarski, Adam Mokrus.

Tegoroczne przesłuchania będą obejmować 4 grupy wiekowe w ramach 2 kategorii: skrzypce i fortepian oraz 2 grupy wiekowe w ramach kategorii zespoły kameralne.

ORGANIZATOR

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku

Adres: ul. Powstańców Śląskich 27

44-200 Rybnik

Tel.: +48.32.7558894

e-mail: sekretariat@psmrybnik.pl

www: http://www.psmrybnik.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem Forum jest:

 • rozwijanie uzdolnień i promowanie osiągnięć artystycznych młodych pianistów, skrzypków i kameralistów – uczniów publicznych szkół artystycznych,

a także:

 • lepsze przygotowanie uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia oraz do wykonywania zawodu,
 • upowszechnianie i promocja twórczości m.in. polskich kompozytorów w szerokim gronie muzyków,
 • promocja zespołowego muzykowania na etapie szkoły muzycznej I i II stopnia,
 • wymiana doświadczeń pedagogicznych.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

JURY KONKURSU:

Komisja – kategoria FORTEPIAN:

 • prof. Piotr Paleczny - przewodniczący
 • prof. Andrzej Jasiński
 • prof. Andrzej Tatarski
 • prof. Mirosław Herbowski

Komisja – kategoria SKRZYPCE:

 • prof. Konstanty Andrzej Kulka - przewodniczący
 • prof. Bartosz Bryła
 • adt dr hab. Adam Mokrus
 • dr hab. Karina Gidaszewska prof. AM

Komisja – kategoria ZESPOŁY KAMERALNE:

 • prof. Andrzej Tatarski - przewodniczący
 • prof. Bartosz Bryła
 • prof. Mirosław Herbowski
 • adt dr hab. Adam Mokrus
 • dr hab. Karina Gidaszewska prof. AM

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Obowiązujący PROGRAM konkursu:

Kategoria: FORTEPIAN

I grupa: klasa III i IV C6 SM I ST., II C4 SM I ST. i młodsi

 • Dowolnie wybrana etiuda
 • Utwór epoki klasycznej
 • Utwór dowolny kompozytora polskiego

Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci

II grupa: kl. V i VI C6 SM I ST., III i IV C4 SM I ST.

 • Utwór z epoki baroku
 • Dowolnie wybrana etiuda
 • Allegro sonatowe z sonaty lub sonatiny
 • Utwór kompozytora polskiego

Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci

III grupa: kl. I-III SM II ST.

 • J. S. Bach – Preludium i Fuga albo 2 kontrastowe części suity lub partity.
 • Dowolnie wybrana etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim
 • Allegro sonatowe z sonaty: L. van Beethovena, M. Clementiego, J. Haydna, W. A. Mozarta
 • Utwór dowolny kompozytora polskiego

Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci

IV grupa: kl. IV-VI SM II ST.

 • J. S. Bach – Preludium i fuga lub J. S. Bach – Allemande i Gique z Suity francuskiej, Suity angielskiej lub Partity
 • Allegro sonatowe z sonaty: L. van Beethovena, M. Clementiego, J. Haydna, W. A. Mozarta
 • Dowolnie wybrana etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim
 • Gabriel Fauré – Kołysanka na skrzypce i fortepian op. 56 – realizacja partii fortepianu z udziałem solisty (skrzypka)

Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci za wyjątkiem utworu Gabriel Fauré.

Kategoria: SKRZYPCE

II grupa: kl. V i VI C6 SM I ST., III i IV C4 SM I ST.

 • Etiuda
 • Utwór dowolny kompozytora polskiego na skrzypce solo lub skrzypce z fortepianem
 • Koncert część I lub III lub utwór o charakterze wirtuozowskim

Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci.

II grupa: kl. V i VI C6 SM I ST., III i IV C4 SM I ST.

 • Etiuda
 • Utwór dowolny kompozytora polskiego na skrzypce solo lub skrzypce z fortepianem
 • Koncert część I lub III lub utwór o charakterze wirtuozowskim

Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci.

III grupa: kl. I-III SM II ST.

 • Etiuda lub kaprys
 • Dwie kontrastujące części ze zbioru 12 Fantazji na skrzypce solo G. Ph. Telemanna (zaleca się korzystanie z wydawnictwa Bärenreiter Kassel)
 • Utwór dowolny kompozytora polskiego na skrzypce solo lub skrzypce z fortepianem
 • Koncert część I lub III lub utwór o charakterze wirtuozowskim

Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci.

IV grupa: kl. IV-VI SM II ST.

 • Etiuda lub kaprys
 • Dwie kontrastujące części ze zbioru Sonaty i partity na skrzypce solo J. S. Bacha
 • Utwór dowolny kompozytora polskiego na skrzypce solo lub skrzypce z fortepianem
 • Koncert część I lub III lub utwór o charakterze wirtuozowskim

Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci.

Kategoria: ZESPOŁY KAMERALNE

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA:

 • Program dowolny, zróżnicowany stylistycznie – utwory oryginalne lub transkrypcje (z podaniem autora opracowania) z wyłączeniem koncertów oraz utworów wykonywanych unisono.
 • Czas trwania programu: 7 – 15 minut.

SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA:

 • Program dowolny – utwory oryginalne lub transkrypcje (z podaniem autora opracowania) z wyłączeniem koncertów.
 • Czas trwania programu: 15 – 20 minut.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Warunkiem uczestnictwa w XVI Forum jest spełnienie wytycznych regulaminu m.in. dotyczących kategorii, grup wiekowych i obowiązującego programu oraz dotrzymanie terminu zgłoszenia tj. 14 marca 2022 r.

Przypominamy, że przesłuchania przebiegać będą w następujących kategoriach:

 • FORTEPIAN
 • SKRZYPCE
 • ZESPOŁY KAMERALNE

Dla kategorii skrzypce i fortepian będą obowiązywać następujące grupy wiekowe:

 • grupa I: klasy III i IV C6 szkoły muzyczne I st., II C4 szkoły muzyczne I st. oraz młodsi
 • grupa II: klasy V i VI C6 szkoły muzyczne I st., III i IV C4 szkoły muzyczne I st.
 • grupa III: klasy I-III szkoły muzyczne II st.
 • grupa IV: klasy IV-VI szkoły muzyczne II st.

natomiast dla kategorii zespoły kameralne:

 • grupa I: szkoły muzyczne I stopnia
 • grupa II: szkoły muzyczne II stopnia

Rodzaje zespołów kameralnych – zespoły liczące od 2 do 5 osób, z udziałem skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, fortepianu w dowolnym układzie instrumentów:

 • w zespołach kameralnych I stopnia nie mogą uczestniczyć nauczyciele oraz uczniowie szkół muzycznych II st.,
 • w zespołach II stopnia nie mogą uczestniczyć nauczyciele.

W konkursie dopuszcza się udział uczestnika w grupie starszej wiekowo z programem obowiązującym w tej grupie.

Laureaci I miejsc poprzednich edycji Forum nie mogą brać udziału w kolejnych edycjach w tej samej grupie wiekowej.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.