24.03.2022 - 26.03.2022

VIII Ogólnopolski Konkurs Duetów Fortepianowych „Grajmy Razem”

Miejscowość Wydarzenia: Zamość

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy, Warsztaty

Specjalność: Fortepian, Kameralistyka

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.psmzam.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Patronat MKiDN

Ogólnopolski Konkurs Duetów Fortepianowych "Grajmy razem" to przedsięwzięcie cieszące się rosnącym zainteresowaniem w środowisku młodych pianistów i zdobywające coraz wyższą rangę. Uczestnicy konkursu prezentują bardzo wysoki poziom pianistyczny, co każdorazowo potwierdzane jest na koncercie laureatów. Zdobywcy przyznawanej od trzech lat nagrody GRNAD PRIX konkursu oraz laureaci potwierdzają swój poziom również, jako laureaci innych konkursów oraz Ogólnopolskich Przesłuchań Duetów Fortepianowych CEA czy Ogólnopolskiego Konkursu Centrum Edukacji Artystycznej. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody finansowe i rzeczowe oraz możliwość występu na Międzynarodowym Festiwalu Duetów Fortepianowych Duetissimo w Krakowie i na Międzynarodowym Festiwalu Duetów Fortepianowych w Gdańsku. Impreza przeprowadzana jest w formule festiwalowej. Konkursowi towarzyszą koncerty profesjonalnych duetów fortepianowych. W ubiegłych latach gościliśmy już Lutosławski Piano Duo, Ravel Piano Duo, Chopin Piano Duo, Piano Duo Appassionato. Wysłuchaliśmy również wszystkich koncertów Jana Sebastiana Bacha na dwa fortepiany, Koncertu Es W.A. Mozarta z towarzyszeniem Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu oraz wykonania Święta wiosny Igora Strawińskiego w wersji na dwa fortepiany. Na zakończenie imprezy, uczestniczące w konkursie duety biorą udział, w warsztatach specjalnie dla nich prowadzonych przez znakomitych jurorów - wykładowców akademickich i czynnych pianistów. Nawet laureaci nagród zyskują nowe doświadczenia. Wykłady dotyczące szeroko pojętej pianistyki cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno młodych pianistów, jak i pedagogów oraz publiczności. Dopełnieniem dotychczasowych konkursów były imprezy towarzyszące min.: wystawy i prezentacje instrumentów muzycznych, wystawy prac uczniów zamojskiego Liceum Plastycznego, kiermasze wydawnictw muzycznych. Również na najbliższy konkurs organizatorzy przygotowują liczne atrakcje. Całość imprezy odbywa się w pięknym, odrestaurowanym, zabytkowym gmachu PSM w Zamościu usytuowanym w obrębie starówki (wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO) otoczonej niedawno odrestaurowanymi fortyfikacjami. Do dyspozycji uczestników oddajemy dobrze przygotowane, nowe fortepiany Kawai i Kawai Shigeru oraz dobre warunki pracy w salach ćwiczeniowych.

ORGANIZATOR

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Zamościu

Adres: ul. Kościuszki 5

22-400 Zamość

Tel.: +48.84.6392520

e-mail: sekretariat@psmzam.pl

www: http://www.psmzam.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem Konkursu jest popularyzacja duetu jako formy muzykowania zespołowego, konfrontacja osiągnięć artystycznych uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, wymiana doświadczeń pedagogów oraz poszerzanie znajomości literatury fortepianowej.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Członkowie jury konkursu

prof. Bartłomiej Kominek– AM Kraków- przewodniczący

st. wykł. Maria Serafin – AM Katowice

prof. Bogna Czerwińska- Szymula- AM Gdańsk

Artyści- wykonawcy Koncertu Inauguracyjnego

Novi Piano Duo w składzie: Anna Wielgus i Grzegorz Nowak

Wykład :

st. wykł. Maria Serafin

mgr Anna Boczar

Warsztaty dla wybranych duetów fortepianowych:

prof. Bogna Czerwińska- Szymula

prof. Bartłomiej Kominek

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

  • Konkurs jest jednoetapowy. Przesłuchania przebiegać będą w następujących grupach:

I grupa - uczniowie klas I - III c. 6-letniego i I-II c. 4-letniego

II grupa - uczniowie klas IV - VI c. 6-letniego i III - IV c. 4-letniego

III grupa – uczniowie szkół muzycznych II stopnia

W przypadku duetu złożonego z uczniów różnych grup zostanie on zakwalifikowany do grupy wyższej.

  • Program Konkursu obejmuje utwory na 4 ręce oraz na 2 fortepiany /do wyboru/. Uczestnicy prezentują dwa lub trzy utwory o zróżnicowanym charakterze, w tym minimum jedną pozycję (całość lub wybrane części cyklu) kompozytora polskiego lub francuskiego, skomponowaną oryginalnie na duet fortepianowy. Dopuszcza się wykonanie programu z nut.
  • Czas trwania programów w poszczególnych grupach:

I grupa - od 4 do 7 minut,

II grupa – od 8 do 10 minut,

III grupa – od 15 do 20 minut.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, jest przeznaczony dla uczniów klas fortepianu szkół muzycznych I i II stopnia. Zgłoszenia udziału w konkursie należy nadsyłać na załączonej KARCIE ZGŁOSZENIA (do pobrania na stronie www.psmzam.pl) wyłącznie drogą elektroniczną, w terminie od 1 stycznia do 1 marca 2022 r. na adres: grajmyrazem@psmzam.plZgłoszenia nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Nie jest wymagana opłata wpisowa.Koszty podróży oraz wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Bieżące informacje o Konkursie są dostępne na stronie internetowej: www.psmzam.pl

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.