01.04.2022 - 02.04.2022

V Ogólnopolski Konkurs z Zasad Muzyki im. Franciszka Wesołowskiego

Miejscowość Wydarzenia: Łomża

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Teoria muzyki

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Co 2 lata

www Wydarzenia: www.psmlomza.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Początkowo konkurs miał odbyć się w roku 2020, ale ze względów pandemicznych zostal odwołany. Obecna edycja wpisuje się w dwuletni cykl organizacji konkursu.

Konkurs jest dwuetapowy.

Przed rozpoczęciem konkursu każdy z uczestników wybiera swoje godło, które zostaje zamknięte w zapieczętowanej kopercie. Ma to na celu anonimizację uczestników w celu otrzymania obiektywnych wyników.

W I etapie uczestnicy rozwiązują zawarte w arkuszach zadania oparte głównie o teksty nutowe zaczerpnięte z literatury muzycznej. Po zakończonym etapie jury sprawdza prace i kwalifikuje najlepszych uszestników do II etapu. O ilości uczestników przechodzących do II etapu decyduje jury.

W II etapie uczestnicy dostają nowy zestaw zadań do rozwiązania. Zestaw ten jest bardziej zaawansowany pod względem trudności i szczegółowości zadań od I etapu i również oparty jest o przykłady z literatury muzycznej. O kolejności miejsc decyduje suma punktów z I i II etapu.

ORGANIZATOR

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Łomży

Adres: Al. Legionów 36

18-400 Łomża

Tel.: +48.86.2150161

e-mail: psmlomza@poczta.internetdsl.pl

www: http://www.psm.lomza.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Cele konkursu:

- pogłębienie wiedzy uczniów z zasad muzyki,

- poprawa umiejętności pracy z tekstem nutowym,

- wymiana doświadczeń metodycznych między pedagogami

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

- dr hab. Elżbieta Szczurko – przewodnicząca (AM Bydgoszcz)

- dr hab. Maria Pokrzywińska (UMFC Warszawa)

- mgr Wiesław Mieczkowski (PSM I i II st. Olsztyn)

- mgr Anna Kurowska – sekretarz (PSM I i II st. w Łomży)

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Obowiązuje zakres materiału wyszczególniony w regulaminie - www.psm.lomza.pl

Bibliografia: F. Wesołowski, Zasady muzyki; K. Sikorski, Harmonia, cz. I

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Organizator nie pobiera opłat za uczestnictwo w Konkursie.

Adresatami Konkursu są uczniowie Szkół Muzycznych II stopnia, Ogólnokształcących Szkół Muzycznych II stopnia oraz Liceów Muzycznych, a także uczniowie ostatnich klas OSM I st.

RELACJA Z ODBYTEGO WYDARZENIA

Łączna liczba uczestników Wydarzenia (bez publiczności): 27

Łączna liczba pedagogów, jurorów, artystów, prelegentów: 4

Przebieg Wydarzenia

V Ogólnopolski Konkurs z Zasad Muzyki im. Franciszka Wesołowskiego odbył się wg następującego harmonogramu:

1 kwietnia (piątek)

godz. 1500 – powitanie, losowanie godła

godz. 1530 – 1630 – rozwiązywanie testu – etap I

godz. 1900 – ogłoszenie wyników etapu I

2 kwietnia (sobota)

godz. 900 – 1000 – rozwiązywanie testu – etap II

godz. 1330 – ogłoszenie wyników

Do konkursu zgłosiło się 27 osób. Część nie dojechała bez podania przyczyn. Ostatecznie w konkursie wzięło udział 25 uczniów z 17 szkół muzycznych I i II stopnia oraz liceów muzycznych z terenu całego kraju, m.in. z: Cieszyna, Częstochowy, Gdyni, Krakowa, Krosna, Łomży, Nadarzyna, Pabianic, Sanoka, Suwałk i Warszawy.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury zatwierdzone przez CEA w składzie:

- dr hab. Elżbieta Szczurko, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy – przewodnicząca jury

- dr hab. Maria Pokrzywińska, Uniwersytet Muzyczny F. Chopina w Warszawie – członek jury

- mgr Wiesław Mieczkowski – PSM I i II st w Olsztynie – członek jury

- mgr Anna Kurowska – PSM I i II stopnia w Łomży – sekretarz jury

Konkurs był dwudniowy, miał formę pisemną i przebiegał w dwóch etapach, w których uczestnicy otrzymali arkusze z zadaniami konkursowymi. Na rozwiązanie każdego z arkuszy przeznaczono godzinę zegarową. Przed przystąpieniem do zadań każda praca została zaszyfrowana wylosowanym przez uczestnika godłem. Godła na czas konkursu przechowywano w zamkniętej kopercie. Jej otwarcie nastąpiło po sprawdzeniu wszystkich prac, w obecności przedstawicieli uczestników konkursu. Po sprawdzeniu prac jury zakwalifikowało do II etapu konkursu 22 uczestników, którzy zdobyli co najmniej 30, 6 pkt. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w I etapie wynosiła 51, w II etapie - 37. Tytuł laureata otrzymali uczestnicy, którzy zdobyli minimum 80% możliwych do zdobycia punktów (70,4 pkt - suma zdobytych punktów w I i II etapie konkursu).

W protokole członkowie Jury podkreślili wysoki poziom konkursu i bardzo dobre przygotowanie uczestników, o czym świadczy duża liczba laureatów. Zwrócono również uwagę na doskonałą organizację tego wydarzenia.

Laureaci

Po sprawdzeniu prac II etapu konkursu i zsumowaniu punktów (z I i II etapu) jury przyznało następujące miejsca:

I miejsce:      Maciej Borowski (Niepubliczna Szkoła Muzyczna w Nadarzynie), 

II miejsce:     Michał Rąpała (Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Krośnie),

                    Adrianna Sroczyk (Zespół Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie),

                    Stanisław Widłak (Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina w Krakowie),

III miejsce:   Gabriela Nalepa (Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. F. Chopina w Krakowie),

 

Laureaci:

- Joanna Hebda (ZSM im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie),

- Łucja Rusin (ZPSzM im. F. Chopina  w Warszawie),

- Franciszek Dąbrowski (ZPSzM im. F. Chopina w Warszawie),

- Grzegorz Chmiel (ZPSM im. M. Karłowicza w Krakowie),

- Natalia Paczosa (ZPSzM nr 1 im. E. Młynarskiego w Warszawie),

- Daria Gajos (PSM II st. w Sanoku),

- Przemysław Mrozik (ZPSzM nr 1 im. E. Młynarskiego w Warszawie),

- Kinga Chludzińska (PSM I i II st. w Łomży),

- Marianna Szelong (PSM I i II st. im. I. Paderewskiego w Cieszynie),

- Michał Dokrzewski (SM I i II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni),

- Piotr Filemonowicz-Skoczek (SM I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie),

- Igor Szwej (ZSM im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie).

Galeria

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.