18.11.2022 - 20.11.2022

12. Forum Młodej Reżyserii

Miejscowość: Kraków

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Teatr

Rodzaj: Festiwale

Specjalność: Rezyseria

Adresaci: Studenci uczelni teatralnych

Cykl: Rokrocznie

www: www.ast.krakow.pl

Forum Młodej Reżyserii to przegląd prac reżyserskich studentek i studentów reżyserii polskich publicznych uczelni teatralnych. Forum Młodej Reżyserii jest cyklicznym projektem Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, organizowanym od 2011 roku dla studentek i studentów reżyserii AT w Warszawie (WR i WSL w Białymstoku), AST w Krakowie (WRD i WL we Wrocławiu). Forum jest rodzajem giełdy pracy dla studentów, dzięki obecności osób ważnych dla życia teatralnego. W ramach przeglądu odbędą się pokazy 12 prac i spektakli, dyskusje z udziałem uczestników, widzów i zaproszonych gości, prezentacje towarzyszące.

ORGANIZATOR

Akademia Sztuk Teatralnych im Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Adres: Straszewskiego 21-22

31-109 Kraków

Tel.: +48.12.4221855

e-mail: kancelaria@ast.krakow.pl

www: http://www.ast.krakow.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem przeglądu jest podniesienie kompetencji artystycznych studentek i studentów, promocja młodych twórczyń i twórców, ułatwienie debiutów w zawodowych teatrach.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Studentki Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie: Marta Twardowska (IV r.) zaprezentuje pracę przygotowaną pod opieką pedag. dr Mai Kleczewskiej; Aleksandra Bielewicz (IV r.) zaprezentuje spektakl zrealizowany w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, pod opieką pedag. Pawła Łysaka; Emma Hütt, stypendystka programu Erasmus, zaprezentuje pracę przygotowaną pod opieką pedag. dr Mateusza Bednarkiewicza „O krok od Gomory”; Ewa Galica (IV r.) zaprezentuje pracę przygotowaną pod opieką pedag. Pawła Łysaka.

Studentka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Filii w Białymstoku, Anita Piotrowska (V r.) zaprezentuje spektakl zrealizowany w Teatrze Lalek Banialuka w Bielsku-Białej.

Studentki Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie: Zofia Gustowska (V r.) zaprezentuję spektakl dyplomowy, zrealizowany w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie, pod opieką art. Bartosza Szydłowskiego, Maria Gustowska (II r.) zaprezentuje pracę przygotowaną pod opieką pedag. prof. dr hab. Grzegorza Niziołka. Kalina Jagoda Dębska (II r.) zaprezentuje pracę przygotowaną pod opieką pedag. Marcina Wierzchowskiego; Olga Ciężkowska (IV r.) zaprezentuje spektakl zrealizowany w Teatrze Nowym im. K. Dejmka w Łodzi, pod opieką art. dr Remigiusza Brzyka; Anna Obaszańska (III r.) zaprezentuje pracę przygotowaną pod opieką pedag. dr Michała Borczucha.

Student Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu, Bartłomiej Kalinowski (II r.) zaprezentuje pracę pod opieką pedag. dr Gabriela Gietzky’ego.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Bez tytułu | reż. Marta Twardowska Viridiana | reż. Ludmiła Dziasek Kierunek zwiedzania | reż. Aleksandra Bielewicz O krok od Gomory | reż. Emma Hütt Minuta w ciemności | reż. Ewa Galica Włosy Mamy | reż. Anita Piotrowska Herstorie Różewicza | reż. Bartłomiej Kalinowski Własny pokój | reż. Zofia Gustowska Preparadise Right Now. Reality Show | reż. Maria Gustowska Ordo Mordo | reż. Kalina Jagoda Dębska Wszyscy jesteśmy dziwni | reż. Olga Ciężkowska Orfeusz | reż. Anna Obszańska

Prezentacje online: Kisielice, 32-022 Kresowo | reż. Olga Grzelak, Trylogia klimatyczna | reż. Błażej Biegasiewicz, Stanisław Chludziński, Bartłomiej Juszczak, Anna Obszańska, Marcel Osowicki, Piotr Pacześniak

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Adresaci (studetki i studenci) biorą udział w wydarzeniu bezpłatnie. Na spektakle jest prowadzona sprzedaż biletów dla widzów. Pokazy online będą dostępne bezpłatanie.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.