24.11.2022 - 27.11.2022

II Mistrzowskie Kursy Instrumentów Dętych "Dydnia2022"

Miejscowość: Dydnia

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Warsztaty, Kursy, Wystawy

Specjalność: Flet, Klarnet, Saksofon, Trąbka

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego, Inni

Cykl: Co 2 lata

www: www.smdydnia.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Harmonogram II Mistrzowskich Kursów Instrumentów Dętych - "Dydnia 2022":

24.11.2022r.- Inauguracja II Mistrzowskich Kursów Instrumentów Dętych – „Dydnia 2022” –Koncert muzyki polskiej w wykonaniu Cracow Golden Quintet (flet, obój, klarnet, waltornia, fagot)

24-27. 11.2022r. - Zajęcia edukacyjne prowadzone przez zaproszonych wykładowców:

- dr Rafał Rachwał – saksofon – Akademia Muzyczna w Poznaniu

- dr hab. Wiesław Suruło – flet – Akademia Muzyczna w Krakowie

- dr Tomasz Żymła – kameralistyka – Akademia Muzyczna w Katowicach

- dr hab. Janusz Antonik – klarnet - Akademia Muzyczna w Krakowie

- prof. Roman Gryń – trąbka - Akademia Muzyczna w Poznaniu

- mgr Tomasz Sowa – kameralistyka - Akademia Muzyczna w Krakowie

- mgr Adrian Janda - klarnet- mgr Michał Preinl – fizjoterapeuta muzyków

24.11 – 27.11.2022r. Wykłady na temat technik wykorzystywanych w grze na instrumentach dętychWykłady na temat interpretacji w wykonawstwie na instrumentach dętych:

- dr hab. Wiesław Suruło – Współczesne techniki wykonawcze w grze na flecie

- dr hab. Elżbieta Przystasz – Pulsacja i oddech jako podstawa warsztatu instrumentalisty dętego

- mgr Tomasz Sowa – Kwintety dęte jako podstawa do przygotowania pracy w orkiestrze

- prof. Roman Gryń – Metodyka pracy z początkującymi uczniami sekcji dętej

- dr Rafał Rachwał – Literatura saksofonowa – współczesne nowości

24.11 – 27.11.2022 – Wystawa instrumentów i akcesoriów muzycznych

24.11.2021r. - Koncert inauguracyjny „Zagraj z mistrzem” – koncert uczestników i pedagogów, "Golden Quintet"

25.11.2022r. - Koncert „Zagraj z mistrzem” – koncert uczestników i pedagogów

26.11.2022r. - Koncert „Zagraj z mistrzem” – koncert uczestników i pedagogów

27.10.2022r.- Koncert zespołów kameralnych – uczestnicy kursów i pedagodzy, zespół "Dance of Fire Quartet". Zakończenie i podsumowanie II Mistrzowskich Kursów Instrumentów Dętych – „Dydnia 2022”

ORGANIZATOR

Gmina Dydnia

Adres: Dydnia 224

36-204 Dydnia

Tel.: +48.13.4308121

e-mail: elaprzystasz@gmail.com

www: www.gminadydnia.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Dydnia 221

36-204 Dydnia

CELE WYDARZENIA

Cele, ogólna koncepcja oraz przewidywane jakościowe rezultaty realizacji zadania:

- praca nad doskonaleniem umiejętności instrumentalnych uczestników

- uczniów szkół muzycznych I i II st. oraz studentów uczelni artystycznych,

- doskonalenie warsztatu interpretacyjnego instrumentalistów na różnym poziomie zaawansowania, poszerzanie ich horyzontów repertuarowych pod okiem wybitnych pedagogów oraz promowanie polskiej muzyki, szczególnie ostatniego stulecia,

- bezpośrednia konfrontacja młodych muzyków z wielu krajów,

- wymiana doświadczeń i poglądów,

- poznawanie kultury muzycznej krajów, z których pochodzą uczestnicy Kursów,

- poznanie gminy Dydnia, jej zabytków, kultury materialnej i duchowej,

- rozwinięcie popularności gry na instrumentach dętych w województwie podkarpackim,

- promowanie młodych artystów,

- zaznajomienie się młodych adeptów z technikami wykonawczymi, stylistycznymi i oddechem permanentnym,

- zaznajomienie się z najnowsza ofertą instrumentów i akcesoriów dętych.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Zajęcia edukacyjne prowadzone przez zaproszonych wykładowców:

- dr Rafał Rachwał – saksofon – Akademia Muzyczna w Poznaniu

- dr hab. Wiesław Suruło – flet – Akademia Muzyczna w Krakowie

- dr Tomasz Żymła – kameralistyka – Akademia Muzyczna w Katowicach

- dr hab. Janusz Antonik – klarnet - Akademia Muzyczna w Krakowie

- prof. Roman Gryń – trąbka - Akademia Muzyczna w Poznaniu

- mgr Tomasz Sowa – kameralistyka - Akademia Muzyczna w Krakowie

- mgr Adrian Janda - klarnet- mgr Michał Preinl – fizjoterapeuta muzyków

Artyści:

Cracow Golden Quintet

Dance of Fire Quartet

wykładowcy kursów, uczestnicy kursów

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Każdy uczestnik kusrów zobowiazany jest do przesłania w formie cyfrowej materiałów nutowych (wraz zakompaniamentem) repertuaru, który będzie wykonywany podczas kursów.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Uczestnik czynny pokrywa koszty opłaty wpisowej w wysokości 200 zł.

Uczestnik bierny oraz nauczyciele nie ponoszą kosztów opłaty wpisowej.

Noclegi i wyzywienieuczestnicy pokrywaja we własnym zakresie.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.