18.11.2022

II Międzynarodowe Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”

Miejscowość: Płock

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konkursy, Wystawy

Specjalność: Grafika, Malarstwo, Rysunek, Techniki komputerowe

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych, Nauczyciele szkolnictwa plastycznego

Cykl: Co 2 lata

www: https://plastyk-plock.pl/index.php/remember-the-gardens/

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Patronat MKiDN

II Międzynarodowe Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” obejmuje swym zasięgiem szkoły sztuk plastycznych Europy Środkowej. Odbywa się pod patronatem honorowym szefów misji dyplomatycznych akredytowanych przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej: JE Ambasadora Republiki Czeskiej, JE Ambasadora Republiki Litewskiej, JE Ambasadora Republiki Słowackiej i JE Ambasadora Węgier.

Biennale po raz kolejny otrzymało patronat honorowy Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Działająca w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury instytucja przyznaje patronat honorowy tylko takim przedsięwzięciom, które charakteryzuje „wysoka ranga edukacyjna, naukowa, kulturalna, społeczna, polityczna projektu, doniosłość i aktualność tematyki, której projekt dotyczy, wkład projektu w rozwój współpracy międzynarodowej, zwłaszcza regionalnej lub transgranicznej”.

Biennale jest kontynuacją i rozwinięciem corocznych edycji ogólnopolskich (2008-2011), a następnie corocznych międzynarodowych (2012-2018), których wysoka ranga artystyczna i logistyczna miała wpływ na uzyskanie wyróżnienia w postaci rekomendacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Nad II Międzynarodowym Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” krajowy patronat honorowy objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Powiatu Płockiego, Prezydent Miasta Płocka oraz JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Wydarzenie organizowane jest przez I Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku – średnią szkołę artystyczną z uprawnieniami szkoły publicznej, założoną przez Małgorzatę i Marka Mroczkowskich w 1993 roku, odznaczoną Medalem „Pro Masovia” przez Sejmik Województwa Mazowieckiego (2018) i Medalem „Zasłużony dla Powiatu Płockiego” przez Radę Powiatu Płockiego (2022). Współorganizatorem biennale jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, partnerem Płocka Galeria Sztuki.

Inspiracją muzyczną i poetycką dla utalentowanych plastycznie młodych artystów jest legendarny utwór „Pamiętajcie o ogrodach” z muzyką Jana Pietrzaka (1937) – znakomitego kompozytora, poety, aktora, satyryka, kierownika Studenckiego Teatru Hybrydy i założyciela ,,Kabaretu pod Egidą” i słowami Jonasza Kofty (1942-1988) – poety, dramaturga, satyryka i śpiewaka.

Biennale przeznaczone jest dla utalentowanej i ambitnej młodzieży średnich szkół plastycznych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Węgier, Republiki Litewskiej i Ukrainy. Inspiruje młodych twórców do doskonalenia umiejętności malarskich, rysunkowych i graficznych w określonym temacie. Konkurs służy również wymianie doświadczeń uczniów i nauczycieli szkół plastycznych. Uczestniczy w nim młodzież zafascynowana ważną dziś tematyką ogrodów. Pejzaż wsi i miast, barwność krajobrazu stanowi ciekawą inspirację dla młodych twórców, zarówno w kraju jak i za granicą.

Wydarzenie podkreśla rolę Płocka w promowaniu na skalę krajową i międzynarodową najbardziej uzdolnionej młodzieży szkół plastycznych w Europie Środkowej. Współpraca z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie daje również możliwość lepszego poznania i zwiększonego zainteresowania studiami na polskich uczelniach, także młodych artystów z Europy Środkowej.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Henryka Sienkiewicza 36

09-402 Płock

CELE WYDARZENIA

Inspirowanie młodych twórców do doskonalenia umiejętności malarskich, rysunkowych i graficznych. Prezentacja prac malarskich, rysunkowych lub graficznych uczniów szkół plastycznych państw Grupy V4 oraz Litwy i Ukrainy. Wymiana doświadczeń uczniów szkół artystycznych i prezentacja dokonań w zakresie sztuk plastycznych. Wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie metod pracy w ramach przedmiotów artystycznych w obszarze szkolnictwa plastycznego Europy Środkowej. Promocja utalentowanej młodzieży, wrażliwej estetycznie i twórczo aktywnej.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Prof. dr hab. Jan Rylke – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Tomasz Milanowski – Dziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prof. dr hab. Artur Winiarski – Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prof. dr hab. Axel Schwerk – Katedra Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Dmytro Tkanko – Lwowska Narodowa Akademia Sztuk, dr Katarzyna Bąkowska-Roszkowska – Towarzystwo Naukowe Płockie.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Wykonanie prac malarskich, rysunkowych lub graficznych, których motywem przewodnim będzie ogród w różnorodnych aspektach. Każdy uczestnik biennale nadsyła maksymalnie cztery prace, po jednej w kategorii: malarstwa, rysunku (min. 70 x 50 cm, maks. 100 x 70 cm), grafiki warsztatowej (min. 30 x 20 cm, maks. 70 x 50 cm) lub grafiki komputerowej (min. 70 x 50 cm, maks. 100 x 70 cm), wykonane w technice dowolnej.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Uczestnicy konkursu nie ponoszą kosztów udziału. Adresatami są uczniowie liceów sztuk plastycznych z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej oraz uczniowie ze średnich szkół plastycznych Republiki Czeskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Słowackiej, Węgier i Ukrainy. Konkurs adresowany jest też do nauczycieli artystów – opiekunów młodych twórców, którzy mogą konfrontować swe doświadczenia pedagogiczne i plastyczne w skali międzynarodowej celem wymiany doświadczeń i doskonalenia warsztatu zawodowego.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.