01.05.2024 - 30.09.2024

III Biennale Fotografii Użytkowej "MIASTO"

Miejscowość: Poznań

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Fotografia

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych

Cykl: Co 2 lata

www: www.gov.pl/web/plastykpoznan

Konkurs Centrum Edukacji Artystycznej

Organizatorem Ogólnopolskiego Biennale Fotografii Użytkowej jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu. Konkurs został wpisany do Kalendarza Ogólnopolskich Imprez Szkolnictwa Artystycznego.

Konkurs skierowany jest do uczniów średnich szkół plastycznych w Polsce.

Współorganizatorem imprezy jest "KRESKA" Stowarzyszenie przy PLSP Poznań.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Celem konkursu jest pobudzenie refleksji nad zjawiskami towarzyszącymi nam w codziennym życiu, rozbudzenie kreatywności oraz doskonalenie warsztatu twórczego. Intencją tegorocznego Biennale jest zbudowanie świadomości miejsca, poprzez proces badawczy oparty o analizę wizualną. Podczas tej edycji Biennale chcemy zwrócić uwagę na przestrzeń, w jakiej funkcjonujemy. Na jej koloryt, rytmy, grę świateł i cieni, formy i tekstury. Na architekturę i dialog między historią a teraźniejszością. A także na ludzi, którzy w mieście żyją. Konkurs jest okazją do reinterpretacji, do sformułowania nowego, kreatywnego spojrzenia na klasyczny temat. Do poszukiwania i wypracowania nowego języka obrazów. Prace powinny charakteryzować się: - trafnością odpowiedzi na bieżący temat, komunikatywnością w przekazie

- nowatorskim rozwiązaniem formy (w zakresie skojarzeń i przekazu treści)

- kreatywnością w obszarze medium fotografii

Realizacje konkursowe powinny posiadać cechy umożliwiające adaptację do różnego rodzaju projektowania - graficznego, architektonicznego, wystawienniczego, dizajnerskiego bądź działań reklamowych.

Liczymy na prace śmiałe, odważne, czasem na nowo definiujące tradycyjne tematy. Prace, które są egzemplifikacją własnych doświadczeń, szczerze odpowiadające na temat.

Konkurs jest jednoetapowy. Prace konkursowe nie mogą zawierać lokowania produktu.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

prof. Andrzej Florkowski - Uniwersytet Artystyczny Poznań

Adrian Wykrota - fotograf/kurator - Galeria PIX House

dr Janusz Oleksa - Uniwersytet Artystyczny Poznań

dr Agnieszka Rayss - School of Form, SWPS Warszawa

Anna Jabłońskla - sekretarz, PLSP Poznań

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Na konkurs przyjmowane będą:

- fotografie (odbitki lub wydruki) w formacie minimum A4, maksymalny B1, prace powinny być naklejone na podkład umożliwiający ekspozycję;

- jeżeli prace tworzą cykl, ich kolejność powinna być oznaczona, maksymalna ilość prac w cyklu - 5 sztuk;

- prace należy opatrzyć na odwrocie czytelnie wypełnioną kartą zgłoszeniową;

- wymagana jest wersja elektroniczna prac o parametrach: TIFF, RGB, 300 dpi, format nie powinien przekraczać 3500 pikseli na dłuższym boku;

- plik powinien być opisany według następującego schematu: miasto_szkoła_nazwisko_imię_rok

- wersje elektroniczne prac powinny być wysłane na adres e-mail: miasto.plsp@gmail.com

- każdy uczestnik może przesłać maksimum 5 prac wykonanych w ciągu dwóch ostatnich lat.

Jury przy ocenie prac będzie brało pod uwagę trafność interpretacji, koncepcję, adekwatność środków artystycznego przekazu oraz jakość wykonania.

Prace niezgodne z regulaminem nie będą podlegać ocenianie jury.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Prace należy przesłać do 26 kwietnia 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Prace nadesłane po tym terminie oraz prace niezgodne z regulaminem, nie będą oceniane przez Jury i zostaną odesłane na koszt nadawcy. W przypadku niemożności identyfikacji autora, prace nie będą zwracane.

Prace zostaną odesłane zgodnie z deklaracją na karcie zgłoszeniowej. Prace zabezpieczone na czas przesyłki nadsyłać należy na adres:

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra Potworowskiego ul. Junikowska 35, 60-163 Poznań

z dopiskiem: "III BIENNALE FOTOGRAFII UŻYTKOWEJ 2024"

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.