08.01.2024 - 15.11.2024

5. Ogólnopolskie Biennale Wklęsłodruku Łomża 2024

Miejscowość: Łomża

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Grafika

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych

Cykl: Co 2 lata

www: www.gov.pl/plastyklomza

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Konkurs Centrum Edukacji Artystycznej

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży jest szkołą od początków swojego istnienia związaną z technikami graficznymi. Specjalizujemy się w technikach wklęsłodrukowych, od lat mierzymy się z warsztatem związanym z tą dziedziną twórczości artystycznej. Nasz dorobek, doświadczenie i ciekawość graficzna nakazuje nam realizować misję pielęgnowania i szerzenia tradycji graficznych. Jedną z form upowszechniania twórczości uzdolnionej młodzieży średnich szkół plastycznych z całej Polski oraz wzbogacania o nowe doświadczenia związane ze szlachetnymi technikami graficznymi jest Ogólnopolskie Biennale Wklęsłodruku, które udało nam się zorganizować już cztery edycje na przestrzeni ostatnich lat. Chcemy w dalszym ciągu rozwijać wśród młodych twórców pasję rytowania, trawienia i odbijania graficznej matrycy, dlatego przygotowujemy kolejną - 5. edycję naszego Biennale.

ORGANIZATOR

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży

Adres: ul. Marii Skłodowskiej Curie 1

18-400 Łomża

Tel.: +48.86.2188419

e-mail: sekretariat@lplomza.pl

www: https://www.gov.pl/web/plastyklomza

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Żyjemy w czasach ścierania się dwóch epok technologicznych. Niech będzie to dla nas moment refleksji, zadbania o tradycję ręcznie odbijanej matrycy i sygnowanej odbitki. Klasyczne techniki metalowe, które obejmują szeroki wachlarz technik trawionych i ciętych, oferują młodym twórcom specyficzny charakter ekspresji oraz bogactwo graficznych środków wyrazu. W dzisiejszych czasach, gdy klasyczny warsztat graficzny spotyka się w praktyce z nowoczesnymi technologiami, chcielibyśmy zatrzymać się na chwilę, przyjrzeć tradycji graficznych technik metalowych, zobaczyć jak się rozwijają. Zawrócić na chwilę z cyfrowej drogi.

Nasze cele to:

  • wspieranie, szerzenie i pielęgnowanie tradycji grafiki warsztatowej, ze szczególnym uwzględnieniem technik wklęsłodrukowych,
  • wymiana doświadczeń – konfrontacja środowisk z różnych szkół plastycznych jako działanie motywujące do podejmowania wyzwań artystycznych i realizowania autorskich pomysłów,
  • promocja uzdolnionej młodzieży,
  • integracja ze środowiskiem lokalnym,
  • inspirowanie młodych artystów do poszukiwań twórczych i warsztatowych,
  • odkrywanie Łomży i regionu północno-wschodniej Polski jako miejsca przyjaznego, twórczego, gościnnego i otwartego.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Proponowani członkowie Jury to przedstawiciele uczelni artystycznych w Polsce – profesorowie wydziałów grafiki, artyści związani z dziedziną grafiki warsztatowej, reprezentujący różne ośrodki artystyczne.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów oraz absolwentów LSP z roku szkolnego 2023/2024. Wyklucza się udział w konkursie absolwentów z lat wcześniejszych.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:Kategoria klas młodszych (I-III klasa LSP)Kategoria klas starszych (IV-V klasa LSP)

Prace powinny być wykonane w technikach wklęsłodrukowych (akwaforta, akwatinta, mezzotinta, miękki werniks, odprysk, miedzioryt, staloryt, sucha igła). Dopuszcza się uzupełnienie prac innymi, nie wklęsłodrukowymi technikami graficznymi, związanymi z opracowywaniem matrycy powielanej (linoryt, gipsoryt, litografia, serigrafia itp.), z wyłączeniem monotypii i ze wskazaniem na dominację wklęsłodruku.

Maksymalny format pracy to 100 x 70 cm. Prace powinny być nieoprawione i podpisane, z dołączoną na odwrocie metryczką, wypełnioną pismem drukowanym i opatrzoną podpisem autora. Prace tworzące cykl oceniane będą jako odrębne.

Każdy uczestnik może nadesłać nieograniczoną liczbę prac powstałych w ostatnich dwóch latach i nienagradzanych w innych konkursach. Brak wypełnionej i podpisanej metryczki z pieczęcią szkoły oraz oświadczeń wyklucza pracę z udziału w konkursie. Każdy uczestnik konkursu podpisuje deklarację dotyczącą praw autorskich. Nadesłanie prac wiąże się z akceptacją warunków regulaminu.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

TERMINY: Nadsyłanie prac: 31 maja 2024 (decyduje data stempla pocztowego). Ogłoszenie wyników: czerwiec 2024 r. Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród – druga połowa października 2024 r.

Prace prosimy wysłać na adres: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1, 18-400 Łomża, z dopiskiem „5. Biennale Wklęsłodruku”

Do wysyłanych prac, szkoły dołączają listę zbiorczą prac z opisem: imię i nazwisko autora, szkoła i klasa, kategoria, tytuł i format pracy, rok szkolny, w którym praca została wykonana, opiekun artystyczny. Tę samą listę prosimy przesłać na adres mailowy: gabriela.horosz@lplomza.pl lub dołączyć nagraną na płycie CD do przesyłki z pracami. Do przesyłki należy także dołączyć nagrane na nośniku elektronicznym reprodukcje fotograficzne prac. Pliki powinny być zapisane w formacie tiff (kompresja LZW, bez warstw) rozdzielczość 300 dpi, CMYK i nazwane wg wzoru: miasto_imię-nazwisko_01.tiff.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.