19.05.2024 - 21.05.2024

XXVIII Ogólnopolskie Konfrontacje Wiolonczelowe im. Zdzisławy Wojciechowskiej

Miejscowość: Bydgoszcz

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Wiolonczela

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Co 2 lata

www: www.gov.pl/web/pzsmbydgoszcz

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Konkurs Centrum Edukacji Artystycznej

XXXVIII Ogólnopolskie Konfrontacje im. Zdzisławy Wojciechowskiej odbędą się w dniach 19 –21 maja 2024 roku w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Organizatorami Konfrontacji są: Centrum Edukacji Artystycznej i Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Konkurs jest rekomendowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konfrontacje wiolonczelowe to niezwykle wartościowe artystyczne wydarzenie organizowane od kilkudziesięciu lat. Konkurs młodych wiolonczelistów przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. Celem Konfrontacji jest podniesienie poziomu nauczania przez stworzenie płaszczyzny wzajemnych artystycznych kontaktów uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, stworzenie możliwości współzawodnictwa wśród uczniów klas wiolonczeli i zachęcenie ich do dalszego kształcenia muzycznego, popularyzacja wiolonczeli wśród uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, promocja młodych utalentowanych wiolonczelistów, a także wymiana doświadczeń pedagogicznych.

ORGANIZATOR

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina

Adres: ul. Andrzeja Szwalbego 1

85-080 Bydgoszcz

Tel.: +48.52.3229718

e-mail: dyrektor@szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl

www: www.gov.pl/web/pzsmbydgoszcz

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

CELE KONFRONTACJI:

 • Podniesienie poziomu nauczania przez stworzenie płaszczyzny wzajemnych kontaktów uczniów szkół muzycznych I i II stopnia.
 • Stworzenie możliwości współzawodnictwa wśród uczniów klas wiolonczeli i zachęcenie ich do dalszego kształcenia muzycznego.
 • Popularyzacja wiolonczeli wśród uczniów szkół muzycznych I i II stopnia.
 • Promocja młodych utalentowanych wiolonczelistów.
 • Wymiana doświadczeń pedagogicznych.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Występy uczniów oceniać będzie jury składające się z wybitnych polskich muzyków i pedagogów, powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.

Jury:

prof. dr hab. Tomasz Strahl - przewodniczący

prof. dr hab. Tadeusz Samerek - członek jury

prof. dr hab. Urszula Marciniec-Mazur - członek jury

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Program musi być wykonany z pamięci; kolejność wykonywanych utworów jest dowolna.

PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY UCZESTNIKÓW:

I grupa – uczniowie klas I-II OSM I st. lub PSM I st. i klasy I cyklu 4-letniego ( do lat10)

 • Dowolna etiuda lub ćwiczenie na wiolonczelę solo.
 • Utwór dowolny z akompaniamentem fortepianu (może być to jedna część sonaty lub koncertu).

II grupa wiekowa – uczniowie klas III-IV OSM I st. lub PSM I st. i klasy II cyklu 4-letniego (do lat 12)

 • Dowolna etiuda na wiolonczelę solo.
 • Utwór z fortepianem (może to być jedna część koncertu, sonaty lub cykl wariacji).
 • Utwór dowolny o charakterze kantylenowym z akompaniamentem fortepianu.

III grupa wiekowa – uczniowie klas V-VI OSM I st. lub PSM I st. i klasy III-IV cyklu 4-letniego( do lat 14)

 • Dowolna etiuda dwudźwiękowa lub z elementami gry dwudźwiękowej.
 • Do wyboru:

Pierwsza część koncertu z towarzyszeniem fortepianu lub dwie kontrastujące części sonaty

3. Utwór dowolny o charakterze wirtuozowskim z akompaniamentem fortepianu.

IV grupa wiekowa – uczniowie klas VII-VIII OSM I st., III OSM II st. cyklu 6-letniego, I-III PSM II st. oraz I OSM II st. cyklu 4-letniego

 • Dowolna etiuda lub kaprys dwudźwiękowy.
 • Do wyboru:

Pierwsza część koncertu z towarzyszeniem fortepianu

3. Utwór dowolny o charakterze wirtuozowskim z akompaniamentem fortepianu.

V grupa wiekowa - uczniowie klasa IV-VI OSM II st. i PSM II st., II OSM II st. cyklu 4-letniego)

 • Dowolna etiuda lub kaprys dwudźwiękowy.
 • Do wyboru:

Pierwsza część koncertu z towarzyszeniem fortepianu lub dwie kontrastujące części sonaty

3. Utwór dowolny o charakterze wirtuozowskim z akompaniamentem fortepianu.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

nieodpłatne, uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia w Polsce.

Termin nadysylania zgłoszeń - do 24 kwietnia 2024r.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.