22.10.2024 - 28.10.2024

XIII Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów "Arthur Rubinstein in memoriam"

Miejscowość: Bydgoszcz

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Fortepian

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych

Cykl: Co 3 lata

www: www.gov.pl/web/pzsmbydgoszcz, www.facebook.com/ArthurRubinsteinInMemoriamBydgoszcz

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Konkurs Centrum Edukacji Artystycznej

XIII Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów "Arthur Rubinstein in memoriam" odbędzie się w październiku 2024. Udziałpianistów w wieku do 22 lat. Laureaci oprócz atrakcyjnych nagród finansowych otrzymują nagrody w formie koncertów.Zwycięstwo pianistów w naszym Konkursie jest początkiem dynamicznego rozwoju ich osobowości oraz wielkim nośnikiemreklamy wydarzenia poprzez koncerty z orkiestrami i działalność koncertową w kraju izagranicą. W 2000 roku Konkurs wpisano do Europejskiego Stowarzyszenia Konkursów Muzycznych dla Młodych w Monachium(EMCY).To jedyny międzynarodowy konkurs pianistyczny w Polsce, który jest aktywnym członkiem tego stowarzyszenia. W przeszłości objawiły się tu niesamowite talenty – pianiści, którzy nagrywają dla znaczących wytwórni płytowych, zdobywająnajwyższe lokaty w Konkursie Chopinowskim w Warszawie: RAFAŁ BLECHACZ, JULIANNA AVDEEVA, Konkursie Pianistycznym wTel-Avivie: SZYMON NEHRING, Konkursie Paderewskiego - MATEUSZ KRZYŻOWSKI.

ORGANIZATOR

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina

Adres: ul. Andrzeja Szwalbego 1

85-080 Bydgoszcz

Tel.: +48.52.3229718

e-mail: dyrektor@szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl

www: www.gov.pl/web/pzsmbydgoszcz

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

1. Podstawowym i głównym celem Konkursu jest promocja młodych talentów.2. Konkurs skierowany jest do bardzo młodej i utalentowanej młodzieży. Stwarza możliwość zaprezentowania się poprzeznagrody i oferty koncertowe młodym artystom. Ich zwycięstwo jest początkiem wielkiego rozwoju osobowości oraz wielkimnośnikiem reklamy wydarzenia poprzez koncerty z orkiestrami i działalność koncertową w kraju i zagranicą.3. Poprzez międzynarodowy charakter konkurs popularyzuje twórczość Fryderyka Chopina oraz Karola Szymanowskiego nietylko w Polsce ale i za granicą.4. Poprzez ciągłe poszerzanie kręgu odbiorców powiększa świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego.5. Wymiana doświadczeń, podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej, porównanie szkół pianistycznej: wschodniej,europejskiej i amerykańskiej.6. Stworzenie szerokiego dostępu dla wszystkich, nie tylko muzyków profesjonalistów ale także melomanów, do najwyższej kultury muzycznej w regionie, w Polsce i w Europie - przesłuchania i koncerty są bezpłatne7. Promocja konkursu.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Jury zostanie powołane spośród wybitnych polskich i zagranicznych muzyków i znawcówproblematyki pianistycznej przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawiew porozumieniu z Dyrekcją Konkursu.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

ETAP I - czas trwania 18-20 minut

1. Krótka kompozycja Jana Sebastiana Bacha.2. Dwie etiudy wirtuozowskie, które należy wykonać jedna po drugiej- Chopin- Liszt3. Jedną z następujących kompozycji Fryderyka Chopina:- Scherzo h-moll op. 20- Scherzo b-moll op. 31- Scherzo cis-moll op. 39- Scherzo E-dur op. 54- Ballada g-moll op. 23- Ballada F-dur op. 38- Ballada As-dur op. 47- Ballada f-moll op. 52- Fantazja f-moll op. 49- Barkarola Fis-dur op. 60.

ETAP II - czas trwania 35-40 minut1. Jeden z następujących utworów Karola Szymanowskiego:- 4 Mazurki z op. 50: nr 1, 2, 3, 4- Serenada Don Juana, nr 3 z cyklu "Maski" op. 345- Wariacje b-moll op. 32.

2. Jedna dowolna sonata klasyczna lub romantyczna (Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert,Chopin, Schumann, Liszt, Brahms)

3. Wybór spośród Sonat D. Scarlattiego – jedna lub więcej

ETAP III - Finał. Jeden z następujących koncertów fortepianowych z towarzyszeniem orkiestry:

- Wolfgang Amadeus Mozart:XII Koncert A-dur KV 414XX Koncert d-moll KV 466

Ludwig van Beethoven:c-moll op. 37G-dur op. 58

- Fryderyk Chopin:e-moll op. 11f-moll op. 21

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

W Konkursie mogą wziąć udział pianiści wszystkich narodowości urodzeni nie wcześniej niż 1.01.2002 roku

Zgłszenia do 10.09.2024 roku.

Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego w wysokości: 150 EURO lub równowartości tej sumy w walucie kraju kandydata, a dla pianistów krajowych 500 zł.

Udział w konkursie dla uczniów krajowych publicznych szkół i placówek artystycznych jest bezpłatny.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.