22.05.2024 - 26.05.2024

31. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni

Miejscowość: Radomin

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Konkursy

Specjalność: Fortepian

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego

Cykl: Rokrocznie

www: https://szafarnia.art.pl/konkurs-pianistyczny-2024/

Patronat MKiDN

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni to wiele lat muzycznych zmagań i prawie tysiąc uczestników z ponad 52 państw. Konkurs posiadający 30-letnią tradycję nieprzerwanej działalności jest najważniejszym wydarzeniem kulturalnym organizowanym przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni od 1992 r. Wówczas odbyła się jego pierwsza edycja o zasięgu krajowym, natomiast kolejne miały już charakter międzynarodowy.

Konkurs skierowany jest do uzdolnionych pianistycznie dzieci i młodzieży w kraju i za granicą, którzy są uczniami Szkół Muzycznych. Uczestnicy występują w Konkursie w trzech kategoriach wiekowych (pierwsza – do lat 10, druga – do lat 13, trzecia – do lat 16):

a) grupa I –dla urodzonych w latach 2014, 2015, 2016 lub młodsi

b) grupa II –dla urodzonych w latach 2011, 2012, 2013.

c) grupa III –dla urodzonych w latach 2008, 2009, 2010.

Założeniem Konkursu jest wczesne odkrycie młodych talentów, a także propagowanie twórczości Fryderyka Chopina oraz polskiej kultury wśród dzieci i młodzieży w Polsce i poza jej granicami. Szafarnia jako miejsce pobytu i muzycznych inspiracji nastoletniego Fryderyka Chopina stanowi dla uczestników klucz do zrozumienia jego muzyki. Konkurs zachęca również atrakcyjnymi nagrodami, którymi są, oprócz nagród finansowych, recitale na europejskich estradach muzycznych. Wielu zwycięzców szafarskich konfrontacji zdobywa laury w prestiżowych konkursach, jest oklaskiwanych w najważniejszych salach koncertowych całego świata.

ORGANIZATOR

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Adres: Szafarnia 1

87-404 Radomin

Tel.: +48.56.6827930

e-mail: osrodek@szafarnia.art.pl

www: www.szafarnia.art.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Głównym założeniem Konkursu jest podniesienie poziomu wykonawstwa muzyki klasycznej oraz wczesne odkrycie młodych talentów pianistycznych, a także propagowanie twórczości najwybitniejszego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina oraz polskiej kultury wśród dzieci i młodzieży w Polsce i poza jej granicami. Jednym z najważniejszych zamierzeń Konkursu jest popularyzacja muzyki w środowiskach adeptów sztuki muzycznej z całego świata, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat, będących uczniami Szkół Muzycznych. Zadaniem Konkursu jest stworzenie młodym początkującym pianistom z Polski i zagranicy możliwości praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności pianistycznych oraz ich publicznego zaprezentowania przed wybitnymi autorytetami muzycznymi – pianistami i pedagogami oraz szeroką publicznością, a tym samym promowanie ich artystycznych dokonań. Podczas Konkursu mogą oni rozwinąć swoje umiejętności pianistyczne w Szafarni, która jako miejsce wakacyjnego pobytu Fryderyka Chopina stanowi dla uczestników źródło inspiracji i klucz do zrozumienia jego muzyki. Konkurs umożliwia uczenie się od siebie nawzajem innych sposobów gry na fortepianie i interpretacji dzieł muzycznych, a także poznawanie wielu utworów pochodzących z różnych epok, krajów i prezentujących różnorodne gatunki muzyczne. Konkurs ma także na celu promocję muzyki Chopina i jego wyjątkowości na skalę światową.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

W skład jury 31 edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni wejdą:

prof. Piotr Paleczny (Polska) - przewodniczący juryprof. Anthony Adkins (Wielka Brytania)prof. Clara Biermasz (Holandia)prof. Alberto Nosè (Włochy)prof. Zbigniew Raubo (Polska)prof. Michał Szymanowski (Polska)

Konkurs zostanie zainaugurowany w dniu 22.05. koncertem na Zamku Golubskim w Golubiu-Dobrzyniu. Szerokiej publiczności zaprezetuje się kwintet fortepianowy w składzie:

Zbigniew Raubo – fortepianAdam Mokrus – skrzypceMagdalena Kling-Fender – skrzypceElżbieta Mrożek-Loska – altówkaRobert Fender – wiolonczela

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Uczestnicy poszczególnych grup wiekowych wykonają repertuar zgodny z regulaminem:

I grupa wiekowa:1. J. S. Bach – jeden utwór do wyboru*2. F. Chopin – jeden utwór do wyboru3. Utwór o charakterze wirtuozowskim* W przypadku wybrania suity lub partity należy wykonać jedną część utworu.* W przypadku wyboru preludium i fugi ze zbioru Das Wohltemperierte Klavieroba utwory należy wykonać łącznie.Maksymalny czas wykonania do 12 minut.

II grupa wiekowa:1. J. S. Bach – jeden utwór do wyboru*2. F. Chopin – dowolnie wybrany mazurek3. F. Chopin – jeden utwór do wyboru4. Utwór o charakterze wirtuozowskim* W przypadku wybrania suity lub partity należy wykonać jedną część utworu.* W przypadku wyboru preludium i fugi ze zbioru Das Wohltemperierte Klavieroba utwory należy wykonać łącznie.Maksymalny czas wykonania do 20 minut.

III grupa wiekowa:1. J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven – dowolnie wybrane allegro sonatowe.2. F. Chopin – Mazurek a-moll op. 17 nr 4 (utwór obowiązkowy)3. F. Chopin – dowolnie wybrany walc4. F. Chopin – dowolnie wybrany nokturn5. Utwór lub utwory o charakterze wirtuozowskimMaksymalny czas wykonania do 35 minut.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie i przesłanie za pośrednictwemstrony internetowej, w podanym niżej terminie kompletnego formularza zgłoszeniowego.

2. Formularz należy wypełnić w języku polskim lub angielskim.

3. Formularz dostępny jest na stronie https://szafarnia.art.pl/formularz-zgloszeniowy-31-mkp/. Do jego wypełnienia niezbędne są:• dokładny repertuar konkursowy;• jedna aktualna fotografia portretowa w formie elektronicznej 300-1200 dpi (dowykorzystania w publikacjach konkursowych);• fotokopie dyplomów potwierdzających zdobyte nagrody;• krótki życiorys artystyczny (doświadczenie koncertowe, zdobyte nagrody);• rekomendacja od nauczyciela;• link do nagrania video, zamieszczonego w serwisie YouTube, zawierającego jeden utwór z programu konkursowego w wykonaniu kandydata (na obrazie muszą byćwidoczne ręce i cała sylwetka kandydata, ujęte jedną kamerą bez cięć w trakcieutworu);

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.