30.06.2024 - 06.07.2024

XX Mistrzowski Kurs Wiolonczelowy/20th Cello Masterclass

Miejscowość: Szamotuły

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Kursy

Specjalność: Wiolonczela

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych

Cykl: Rokrocznie

www: https://procello.pl/

Patronat MKiDN

Projekt stanowi wspaniałą inicjatywę na stałe wpisaną w środowisko muzycznej edukacji. Przez dwie dekady Fundacja Pro Cello stała się częścią rozwoju polskiej szkoły wiolonczelowej, a najważniejsi jej twórcy: Prof. K. Michalik, prof. T. Strahl, prof. S. Firlej, prof. P. Głąbik, prof. A. Orkisz, S. Pokorski byli związani z kursem od samego początku. Gościliśmy również wybitnych wiolonczelistów z najważniejszych europejskich ośrodków: prof. M. Nyikosa, Prof. J. Grimma, prof. R. Traininiego, prof. M. Dmochowskiego. W jubileuszowej edycji chcielibyśmy po raz kolejny zaproponować wydarzenie edukacyjno- artystyczne, skierowane do miłośników muzyki kameralnej. Bogaty program kursu przewiduje lekcje mistrzowskie światowej sławy wiolonczelistów, koncerty wybitnych artystów, a także szereg zdarzeń podnoszących kompetencje artystyczne młodych muzyków. Realizacja projektu w przestrzeniach Muzeum –Zamku Górków w Szamotułach zakłada również artystyczną aktywizację lokalnej publiczności.

ORGANIZATOR

Fundacja PRO CELLO

Adres: Brzechwy 71

60-195 Poznań

Tel.:

e-mail: procello@procello.pl

www: http://www.procello.pl/

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Wroniecka 30

64-500 Szamotuły

CELE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA:

• rozwój kompetencji związanych z praktyką wykonawczą gry na wiolonczeli

• rozwój kompetencji związanych z praktyką gry w zespołach kameralnych (zespoły wiolonczelowe) oraz przygotowujących do zawodu muzyka orkiestrowego (studia orkiestrowe)

• rozwój ogólnych kompetencji muzycznych: - wykłady z historii kultury i historii muzyki - wykłady ogólnorozwojowe: edycja utworów, praktyka wykonawcza - zajęcia z podstaw kompozycji i improwizacji

• popularyzacja wykorzystania nowych technologii w procesie podnoszenia kwalifikacji i świadomości wykonawczej wśród uczestników kursu (kurs edycji tekstu nutowego)

• integracja instytucji kulturalno-oświatowych związanych ze środowiskiem wiolonczelistów, takich jak wyższe uczelnie artystyczne, szkoły średnie i podstawowe, organizacje pozarządowe

• integracja środowiska wiolonczelistów – wzajemne inspirowanie się i budowanie wzajemnych relacji.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

KADRA: WIOLONCZELA – LEKCJE INDYWIDUALNE

prof. Roberto Trainini (Bolzano)

prof. Maciej Mazurek (Poznań)

prof. Justus Grimm (Belgia)

dr hab. Tomasz Lisiecki prof. AMP (Poznań)

mgr Anna Skibińska-Haponiuk (Warszawa)

dr hab. Jarosław Thiel (Poznań)

KAMERALISTYKA FORTEPIANOWA - AKOMPANIAMENT

1. dr hab. Krzysztof Sowiński, prof. AMP (Poznań)

2. mgr Patrycja Wachowicz (Poznań)

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

XX MISTRZOWSKI KURS WIOLONCZELOWY to wydarzenie mające już swoją 20-letnią tradycję oraz międzynarodowy prestiż, dedykowane szeroko pojętemu środowisku wiolonczelistów. Złożona oferta kursu opracowana jest z myślą o najmłodszych dzieciach, młodzieży szkolnej, studentach i absolwentach uczelni muzycznych, obejmując jednocześnie propozycję dla wiolonczelistów czynnych zawodowo w roli nauczyciela. Koncepcja mistrzowskiego kursu zakłada przenikanie i uzupełnianie się trzech równorzędnych obszarów:

• edukacyjnym - praktycznej wiedzy dotyczącej wykonawstwa i ogólnych kompetencji muzycznych, zdobywanych podczas zajęć z mistrzami m.in. dzięki indywidualnym i zespołowym lekcjom, wykładom czy projektom warsztatowym,

• artystycznym - skupionym na kształtowaniu osobowości i wrażliwości muzycznej poprzez wykorzystanie zdobytych kompetencji, połączonych z indywidualną ekspresją, możliwą do przedstawienia podczas występów przed publicznością, a także uczestnictwie w koncertach uznanych artystów oraz innych uczestników kursu,

• społecznym - polegającym na pełnym wykorzystaniu potencjału niezwykłego miejsca, oferując lokalnej społeczności możliwość uczestnictwa w niezwykłych wydarzeniach artystycznych oraz integracji szeroko rozumianego środowiska wiolonczelowego. Autorom kursu towarzyszą idee pełnego wspierania edukacji muzycznej w Polsce poprzez organizację kursu uwzględniającego zarówno lekcje indywidualne, zajęcia zespołów kameralnych (zespoły wiolonczelowe, studia orkiestrowe).

Projekt kształtuje się z roku na rok, przez długofalowe obserwacje doświadczonych organizatorów - zarówno potrzeb społeczeństwa w środowisku muzycznym, jak i analizy podstawy programowej edukacji artystycznej. Uczestnicy kursu będą mogli czerpać wiedzę i umiejętności w nowatorski sposób, m. in. przez bezpośredni kontakt z najnowszymi zdobyczami technologii podczas kursu pisania nut, słuchając multimedialnych wykładów czy też biorąc czynny udział w otwartych koncertach. Do udziału w kursie zaprosiliśmy pedagogów i artystów o uznanej renomie z Polski i z zagranicy, dokładając starań, aby sprostać potrzebom wiolonczelistów w różnym wieku, o różnym stopniu zaawansowania i o różnych oczekiwaniach względem rozwoju przyszłych karier.

Ważne znaczenie w kontekście kulturowym ma także wybór miejsca kursu, dlatego podobnie jak w poprzednich edycjach, XX MISTRZOWSKI KURS WIOLONCZELOWY odbędzie się w przepięknych wnętrzach Muzeum – Zamku Górków w Szamotułach oraz w przynależnym do niego kompleksie zabytkowych budynków, zaadaptowanych do artystyczno-wystawienniczych projektów: spichlerzu, oficynie i baszcie zamkowej. Odbywające się tam wydarzenia twórczo wypełniają czas uczestnikom. Zaproszeni goście – pedagodzy, wykładowcy, artyści oraz organizatorzy przebywają na tym terenie przez cały czas trwania kursu.

Istotnym elementem merytorycznym kursu będą KONCERTY, podczas których uczestnicy oswajając nawyki estradowe, zaprezentują na scenie swoje umiejętności oraz wysłuchają recitali wybitnych wiolonczelistów. Program Kursu został opracowany z myślą o nabyciu szerokiego spectrum kompetencji artystycznych, włączając w to praktykę wykonawczą.

I. LEKCJE MISTRZOWSKIE – zajęcia indywidualne z pedagogami: kurs podstawowy zakłada 4 lekcje mistrzowskie uczestnika z dwoma wybranymi pedagogami (kurs intensywny - 6 lekcji mistrzowskich). Uczestnik będzie mógł również uczestniczyć biernie w zajęciach pozostałych profesorów. Klasy pedagogów w klasach wiolonczeli - wykładowcy muzycznych uczelni wyższych w Polsce i z zagranicy: prof. Justus Grimm (Antwerpia - Belgia), prof. Roberto Trainini (Bolzano, Włochy), dr hab. Tomasz Lisiecki Prof. AMP, prof. Maciej Mazurek, dr hab. Jarosław Thiel, mgr Anna Skibińska-Haponiuk.Jak co roku przewidziano również dwie indywidualne lekcje z pianistą. Pianiści: prof. Krzysztof Sowiński, mgr Patrycja Wachowicz.

II. PROJEKTY WARSZTATOWE

1. PROJEKT STUDIA ORKIESTROWE – warsztaty przeznaczone dla studentów, przygotowujące do egzaminów do profesjonalnych orkiestr symfonicznych, kameralnych i operowych. Zajęcia cykliczne oparte przede wszystkim o kanon literatury orkiestrowej. Prowadzący: prof. Maciej Mazurek.

2. PROJEKT WIOLONCZELA BAROKOWA – zajęcia i prezentacja wiolonczeli barokowej, prowadzone przez wiolonczelistę dra hab..Jarosława Thiela, pedagoga i dyrygenta, stanowiące niezwykle ważne i cenne nawiązanie do coraz częściej podkreślanej konieczności poszerzania kompetencji wykonawczych dotyczących świadomości problematyki stylistycznej.

3. KURS KOMPUTEROWEJ EDYCJI NUT - zajęcia skierowane do starszych uczestników, zapoznanie z programami do edycji nut, przedstawienie sposobu rozwiązywania problemów w procesie pracy edytorskiej nad wydawnictwami zawierającymi zapis nutowy. Prowadzący: Michał Łaszewicz

4. KAMERALISTYKA - ZESPOŁY WIOLONCZELOWE – zajęcia przeznaczone dla uczestników w wieku 7-18 lat, których celem jest propagowanie muzyki kameralnej wśród młodych adeptów gry na wiolonczeli ucząc oraz odpowiedzialności za wspólną pracę. Osoby prowadzące - doktoranci Szkoły Doktorskiej Solowego i Zespołowego Współczesnego Wykonawstwa Muzycznego Akademii Muzycznej: mgr Małgorzata Bleja, mgr Jan Czaja

5. ZAJĘCIA REKREACYJNO-SPORTOWE / POZAEDUKACYJNE – szeroka oferta poza-edukacyjna dedykowana wszystkim uczestnikom kursu, do korzystania w czasie wolnym: basen, piłka nożna, joga, aerobik oraz zajęcia ćwiczeniowe; Prowadzący: animatorzy, instruktorzy i kwalifikowani specjaliści

6. PORANNE ROZGRZEWKI DLA WIOLONCZELISTÓW (WARM-UP) - podczas każdego kursowego poranka dla chętnych organizowane będą zajęcia przygotowujące do grania na wiolonczeli. Codziennie ćwiczenia prowadzone będą przez innego pedagoga przed pierwszymi zajęciami, który będzie miał okazję zaprezentować swoje sposoby na rozgrzanie przed ćwiczeniem, które jest niezwykle istotne w kontekście praktyki wykonawczej. Warsztat grupowy ma na celu zainspirować i zachęcić młodzież do wprowadzenia dobrych praktyk w codzienne nawyki. Prowadzący - pedagodzy kursu.

III. WYKŁADY

dr hab. Tomasz Lisiecki prof. AMP – "Historia szkół wiolonczelowych." prof. dr hab. Mikołaj Rykowski - "Historia w 100. rocznicę śmierci Xavera Scharwenki"prof. Jarosław Thiel – "Narodziny wiolonczeli - Szkoła Bolońska."

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Kwalifikacja uczestników poprzez rekrutację online - weryfikacja zgłoszeń na podstawie poziomu nagrań, przyjęcie do klasy wiolonczeli do konkretnego pedagoga.

KOSZT KURSU

Koszt Kursu w Rekrutacji I wynosi 1900 zł + zakwaterowanie i wyżywienie

Koszt Kursu w Rekrutacji II wynosi 2470 zł + zakwaterowanie i wyżywienie

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.