28.04.2024 - 06.05.2024

Wiosenna Akademia Muzyki 2024

Miejscowość: Lusławice

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Warsztaty, Kursy

Specjalność: Skrzypce, Śpiew, Wiolonczela, Kompozycja

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych

Cykl: Jednorazowo

www: www.penderecki-center.pl

Wiosenna Akademia Muzyki to projekt o międzynarodowej skali, skierowany do młodych muzyków z Polski i z zagranicy, oferujący wysokiej jakości ofertę mistrzowskich kursów instrumentalnych, wokalnych oraz warsztatów kompozytorskich. Ideą Akademii jest stworzenie warunków do rozwoju umiejętności muzycznych w relacji mistrz-uczeń, dlatego kursy prowadzić będą pedagodzy cieszący się międzynarodowym uznaniem w środowisku akademickim: Olga Pasiecznik (śpiew), Agata Szymczewska (skrzypce), Danjulo Ishizaka (wiolonczela), a także grono wiodących kompozytorów w ramach warsztatów "Scena kompozytorska w Lusławicach": Dariusz Przybylski, Wojciech Ziemowit Zych, Kamil Kruk, Marcin Stańczyk, Michał Dobrzyński, Marcin Gumiela, Adam Porębski. Zaplanowano 3 kursy indywidualne i 1 warsztaty w trakcie Akademii. Projekt zrealizowany będzie w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: 250

32-840 Lusławice

CELE WYDARZENIA

Głównym celem "Wiosennej Akademii Muzyki 2024" jest jej aspekt edukacyjny, czyli zapewnienie młodym muzykom - uczniom szkół średnich oraz studentom polskich i zagranicznych uczelni artystycznych - warunków i możliwości pogłębiania wiedzy i rozwoju umiejętności w bezpośredniej, indywidualnej relacji z mistrzami. Do roli pedagogów prowadzących kursy zostaną zaangażowani najbardziej rozpoznawalni artyści, cenieni na arenie międzynarodowej również za podejście i umiejętności pedagogiczne. Prowadzenie zajęć w formule mistrz-uczeń przynosi wiele wymiernych efektów, które nie zawsze są wynikiem tradycyjnej edukacji. Akademia oprócz tradycyjnego szlifowania warsztatu w zakresie wykonawstwa i interpretacji oraz kompozycji, kreuje także bardziej bezpośrednią przestrzeń, sprzyjającą wymianie poglądów, kształtując tym samym artystyczną osobowość uczestników.

W ramach Wiosennej Akademii Muzyki 2024 odbędą się indywidualne kursy mistrzowskie i warsztaty. Dzięki organizacji kursów w kampusie Centrum, miejscu stworzonym z myślą o takich właśnie inicjatywach, młodzi instrumentaliści zyskują komfortową przestrzeń do pracy zarówno podczas zajęć z pedagogami, jak również do indywidualnych ćwiczeń. Rezultatem zadania będzie zatem także promocja polskiej instytucji kultury na arenie międzynarodowej, a bliskość Dworu w Lusławicach oraz Arboretum Krzysztofa Pendereckiego przyczynią się do promocji jego dziedzictwa tak wśród uczestników, jak i pedagogów Akademii.

W 2024 roku w ramach zadania po raz pierwszy zorganizowane zostaną warsztaty wokalne, które poprowadzi sopranistka Olga Pasiecznik. Ten nowy kierunek Wiosennej Akademii Muzyki, wychodzący poza ofertę skierowaną stricte do instrumentalistów, mocno wpisuje się w wizję realizacji celów i strategii partnera zadania - Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, które w 2023 roku objęło swoim patronatem Chór Polskiego Radia, stając się instytucją artystyczną.

Istotnym elementem programowym Zadania jest także nawiązanie do realizowanych pod patronatem Krzysztofa Pendereckiego programów skierowanych do młodych kompozytorów. Warsztaty zatytułowane "Scena kompozytorska w Lusławicach" obejmą zajęcia indywidualne oraz wykłady, a także umożliwią młodym twórcom bieżącą konsultację z wykonawcami - dzięki rezydującemu w trakcie warsztatów zespołowi Kwartludium Ensemble, który wykonywać będzie powstające dzieła.

Realizacja "Wiosennej Akademii Muzyki 2024" przyniesie zatem następujące rezultaty jakościowe:- wzrost umiejętności młodych kompozytorów, instrumentalistów i wokalistów,- wymiana doświadczeń wśród muzyków młodego pokolenia z różnych ośrodków edukacyjnych w Polsce i Europie,- dostarczenie publiczności oferty koncertowej o wysokiej jakości artystycznej,- międzynarodowa promocja Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego jako polskiej instytucji kultury,- promocja dziedzictwa Krzysztofa Pendereckiego,- umocnienie wizerunku Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego jako miejsca organizacji inicjatyw skierowanych i skupionych na rozwoju artystów-wokalistów.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Wiosenna Akademia Muzyki 2024 obejmie:

- 3 indywidualne kursy mistrzowskie (1 kurs mistrzowski w klasie skrzypiec, 1 kurs mistrzowski w klasie wiolonczeli, 1 kurs mistrzowski w klasie śpiewu)

- 7 warsztatów kompozytorskich w ramach komponentu zatytułowanego "Scena kompozytorska w Lusławicach"

Kursy mistrzowskie poprowadzą:

- Agata Szymczewska - skrzypaczka, wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, laureatka I nagrody i Złotego Medalu XIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, koncertująca na całym świecie artystka, prowadząca liczne wykłady i kursy w Polsce i za granicą m.in. w UCLA w Los Angeles, NEC oraz MIT w Bostonie, Central Conservatory of Music w Pekinie, Santiago de Chile oraz São Paulo w Brazylii.

- Danjulo Ishizaka - wiolonczelista pochodzenia niemiecko-japońskiego, uczeń Mścisława Rostropowicza; laureat prestiżowych konkursów instrumentalnych, m.in: ARD Competition w Monachium, Gaspar Cassado Competition w Hiszpanii, Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie czy Grand Prix Emanuel Feuermann w Berlinie; profesor City of Basel Music Academy (Szwajcaria) oraz Berlin University of the Arts (Niemcy).

- Olga Pasiecznik - sopranistka, solistka Polskiej Opery Królewskiej, która występowała na najbardziej prestiżowych scenach operowych świata; laureatka międzynarodowych konkursów wokalnych, m.in. w s’Hertogenbosch w Holandii, Mirjam Helin w Helsinkach czy im. Królowej Elżbiety w Brukseli; uznana pedagog śpiewu i juror licznych konkursów wokalnych.

Formuła Akademii zakłada organizację 2- lub 3-dniowych kursów mistrzowskich, w ramach których w dwóch blokach dziennie odbywać się będą lekcje indywidualne z profesorami i znakomitymi pianistami akompaniującymi: Alessandro Tardino, Michałem Francuzem oraz Aleksandrem Chodackim.

Warsztaty "Scena kompozytorska w Lusławicach" obejmą zajęcia, wykłady i spotkania realizowane przez uznanych kompozytorów: Dariusza Przybylskiego, Wojciecha Ziemowita Zycha, Marcina Stańczyka, Michała Dobrzyńskiego, Kamila Kruka, Marcina Gumielę i Adama Porębskiego. Warsztatom towarzyszyć będzie zespół Kwartludium Ensemble, który służyć będzie uczestnikom wiedzą i wskazówkami z zakresu wykonawstwa, a także wykonywać będzie opracowywane w ramach warsztatów dzieła.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Zadanie "Wiosenna Akademia Muzyki 2024" zakłada organizację indywidualnych kursów mistrzowskich dla uczniów i studentów śpiewu, skrzypiec i wiolonczeli oraz dla kompozytorów na przestrzeni kwietnia i maja 2024 roku w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Kursy realizowane będą w formule mistrz - uczeń, bazującej na bezpośredniej relacji mentorskiej pomiędzy uczestnikami a pedagogami, stwarzając sprzyjające warunki do rozwoju warsztatu muzycznego i osobowości artystycznej.

Formuła Akademii zakłada organizację 2- lub 3-dniowych kursów mistrzowskich:

- skrzypcowy - prowadzony przez Prof. Agatę Szymczewską;

- wokalny - prowadzony przez Prof. Olgę Pasiecznik;

- wiolonczelowy - prowadzony przez Prof. Danjulo Ishizakę.

W ramach kursów mistrzowskich odbywać się będą lekcje indywidualne z profesorami i znakomitymi pianistami akompaniującymi: Alessandro Tardino, Michałem Francuzem oraz Aleksandrem Chodackim. Uczestnicy pracować będą nad repertuarem solowym, którego wyboru dokonali indywidualnie przed rozpoczęciem Akademii.

Warsztaty "Scena kompozytorska w Lusławicach" obejmą zajęcia, wykłady i spotkania realizowane przez uznanych kompozytorów: Dariusza Przybylskiego, Wojciecha Ziemowita Zycha, Marcina Stańczyka, Michała Dobrzyńskiego, Kamila Kruka, Marcina Gumielę i Adama Porębskiego. Warsztatom towarzyszyć będzie zespół Kwartludium Ensemble, który służyć będzie uczestnikom wiedzą i wskazówkami z zakresu wykonawstwa, a także wykonywać będzie opracowywane w ramach warsztatów dzieła. Efektem warsztatów kompozytorskich będzie 14 nowych miniatur - kwartetów, duetów oraz utworów solowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

W ramach Wiosennej Akademii Muzyki 2024 przeprowadzone zostaną działania edukacyjne w postaci dwóch głównych elementów:

1. Kursy mistrzowskie - 3 niezależne klasy prowadzone przez znakomitych pedagogów oraz wspieranych obecnością, wiedzą i doświadczeniem akompaniujących pianistów. Rekrutacja do klas mistrzowskich przeprowadzona będzie w formie otwartej rekrutacji online.

2. "Scena kompozytorska w Lusławicach" - warsztaty realizowane przez pedagogów-kompozytorów, skierowanych wspólnie do grona 15 uczestników oraz realizowanych przy udziale rezydującego w ramach "Sceny kompozytorskiej" zespołu Kwartludium Ensemble. Uczestnicy warsztatów biorą w nich udział bezpłatnie na zaproszenie wystosowane przez przedstawicieli grona kompozytorów zaangażowanych w realizację Akademii.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.