14.07.2024 - 21.07.2024

20. Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe

Miejscowość: Leszno

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Muzyka

Rodzaj: Warsztaty

Specjalność: Akordeon, Flet, Fortepian, Gitara, Jazz i muzyka rozrywkowa, Klarnet, Kontrabas, Perkusja, Puzon, Saksofon, Skrzypce, Śpiew, Teoria muzyki, Trąbka, Wokalistyka jazzowa i rozrywkowa

Adresaci: Uczniowie szkół muzycznych st. podstawowego, Uczniowie szkół muzycznych st. średniego, Studenci uczelni muzycznych, Nauczyciele szkolnictwa muzycznego, Inni

Cykl: Rokrocznie

www: www.pro.musica.org.pl

20. Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe obywać się będą w Lesznie w okresie od 14 .07.2024r. do 21.07.2024r. i skierowane sądo uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni muzycznych z Polski.Głównym celem jest podniesienie kompetencji artystycznych młodych artystów, rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywnościmuzycznej oraz ułatwienie młodym uzdolnionym adeptom jazzu kontaktu z wybitnymi artystami polskiej i zagranicznej scenyjazzowej. Warsztaty będą prowadzone przez wybitnych muzyków jazzowych. Warsztaty składać się będą z zajęć praktycznychprowadzonych w klasach instrumentalnych/ wokalnych oraz wykładów. Każdy z uczestników będzie pracował w zespole typucombo z którym przygotowywać się będzie do Koncertu Finałowego. Warsztaty przyczynią się do podniesienia poziomu polskiejedukacji artystycznej.

ORGANIZATOR

Fundacja Edukacyjna Pro Musica

Adres: Geodetów 1

64-100 Leszno

Tel.: +48.65.5292488

e-mail: info@pro-musica.org.pl

www: www.pro-musica.org.pl

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Wałowa 3

64-100 Leszno

CELE WYDARZENIA

Głównym celem 20. Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych jest podniesienie kompetencji artystycznych młodych muzykówjazzowych, rozwijanie ich ekspresji twórczej i kreatywności muzycznej, ułatwienie młodym uzdolnionym adeptomjazzu kontaktu z wybitnymi artystami polskiej i zagranicznej sceny jazzowej.Poprzez realizację zadania Fundacja dąży do: podniesienia wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestników w dziedzinie muzykijazzowej i rozrywkowej, poszukiwania nowych rozwiązań artystycznych, zwiększenia zainteresowania wśród młodych ludzimuzyką i historią jazzu, wymiany doświadczeń muzycznych pomiędzy uczestnikami warsztatów, podniesienia kompetencjikulturalnych społeczeństwa, zwiększenia roli kultury w procesie edukacji, tworzenia warunków do rozwijania aktywnej twórczości.Fundacja planuje, że w warsztatach jazzowych weźmie udział 35 uczestników. Głównym i podstawowym rezultatem zadaniabędzie indywidualny rozwój artystyczny (rozwinięcie ekspresji twórczej i kreatywności) każdego z uczestników. Warsztatyprzyczynią się do podniesienia poziomu polskiej edukacji artystycznej.Realizacja przedsięwzięcia spowoduje: zdobycie nowych umiejętności muzycznych przez uczestników warsztatów , możliwość gryna jam session wraz z wykładowcami – wybitnymi artystami muzyki jazzowej z kraju i zagranicy (praktyczne wykorzystanienabytych umiejętności), wymianę doświadczeń muzycznych pomiędzy uczestnikami, nawiązanie kontaktów przez młodychmuzyków z wybitnymi artystami polskiej i zagranicznej sceny jazzowej, zwiększenie zainteresowania wśród młodych ludzi muzykąi historią jazzu, podniesienia kompetencji kulturalnych społeczeństwa,zwiększenia roli kultury w procesie edukacji, tworzeniewarunków do rozwijania aktywnej twórczości.Realizacja zadania wpłynie korzystnie na rozwój kulturalny społeczeństwa i podniesienie świadomości artystycznej. Zostaniewzbogacona oferta kulturalna Leszna poprzez organizację siedmiu koncertów jazzowych, w tym Koncertu Finałowego.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Warsztaty będą prowadzone przez znakomitych wykładowców:Paulina Gołębiowska - wokal,Dana Vynnytska- wokalAgnieszka Maciaszczyk - emisja głosuKrzysztof Dys – piano,Tomasz Wendt – saksofon,Dawid Kostka - gitara,Hans Peter Salentin - trąbka,Jarosław Buczkowski - akordeon,Michał Kapczuk – gitara basowa/kontrabas,Marcin Jahr - perkusjaFrank Parker - perkusjaHans Peter Salentin - zajęcia grupowe,Maciej Giżejewski - perkusjonalia, zajęcia grupoweAndrzej Winiszewski - historia jazzu,Sekcja rytmiczna, która będzie towarzyszyła na każdych zajęciach w klasie wokalnej. W skład sekcji rytmicznej wchodzą:piano - Tomasz Jędrzejewskikontrabasista/basista - Żenia Betliński,perkusista - Mateusz Maniak,

Fundacja zorganizuje w ramach warsztatów następujące koncerty:1.Dagadana2. Krystyna Stańko,3. KINVA4. Nothing But Swing6. Koncert Galowy Jubileuszowy - koncert wykładowców oraz zaproszonych muzyków.Galowy, Jubileuszowy koncert 20.Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych w Lesznie będzie spotkaniem kilku pokoleńartystów, związanych przez wszystkie te lata z naszym projektem. Pragniemy, by na scenie - wraz z przyszłorocznymiwykładowcami warsztatów - stanęli również znakomici muzycy, którzy w czasie wielu poprzednich edycji przekazywali swojąwiedzę i doświadczenie młodym adeptom sztuki jazzowej. Podczas koncertu wykonane zostaną "wiecznie młode" kompozycjejazzowej klasyki, ale także wybitne, autorskie utwory występujących muzyków. W naszym zamyśle widowisko ma stać się nietylko okazją do sentymentalnego, twórczego spotkania, ale także wydarzeniem artystycznym w świecie polskiego jazzu. Wkoncercie wezmą udział zaproszeni muzycy.7. Koncert Finałowy - koncert w wykonaniu wszystkich uczestników warsztatówKoncerty skierowane są do szerokiego grona odbiorców w tym: do zaproszonych gości, mieszkańców, turystów orazuczestników warsztatów .

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Warsztaty polegać będą na codziennych zajęciach w klasach instrumentalnych/ wokalnych – 3 godziny przed południem, 2godziny po południu oraz 1 godzinne spotkania teoretyczne, których tematem będzie m.in.: historia jazzu, rytm w jazzie,projekcja koncertów jazzowych z omówieniem przez wykładowców stylu, harmonii oraz technik gry. Zajęcia będą prowadzone wformie interaktywnych warsztatów twórczych, będą prowadzone w zespołach – zajęcia typu combo.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.pro-muscia.org.pl

Koszt uczestwnictwa w warsztatch wynosi 900 zł.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.