26.01.2017

Nadanie imienia Władysława Drapiewskiego I Prywatnemu Liceum Plastycznemu w Płocku

Miejscowość: Płock

Zasięg: Ogólnopolski

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Sesje naukowe, Wystawy

Specjalność: Fotografia, Grafika, Historia sztuki, Malarstwo, Rysunek

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych, Studenci uczelni plastycznych, Nauczyciele szkolnictwa plastycznego

Cykl: Jednorazowo

www: szkolylogos.edu.pl

Nadanie imienia Władysława Drapiewskiego I Prywatnemu Liceum Plastycznemu – szkole artystycznej założonej w 1993 roku w Płocku, posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.

Wydarzenie rozpocznie o godz. 9.00 Msza św. w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Płocku, siedzibie diecezji erygowanej w 1075 roku i nekropolii Piastów, której monumentalną neorenesansową polichromię wykonał w latach 1904-1914 Władysław Drapiewski, absolwent Międzynarodowej Szkoły Malarstwa Kościelnego w Kevelaer. Artysta stworzył też w Płocku polichromię kaplicy pw. św. Kazimierza (1927), odrestaurowanej obecnie auli najstarszej polskiej szkoły (1180) – Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. Stanisława Małachowskiego.

Drugą część stanowi uroczystość rozpoczynająca się o godz. 11.00 w siedzibie I Prywatnego Liceum Plastycznego. Składa się na nią sesja popularnonaukowa poświęcona patronowi szkoły i jej osiągnięciom, program artystyczny młodzieży liceum oraz wernisaż wystawy dokumentów z archiwum rodziny Drapiewskich (rękopisy, szkice, obrazy, zdjęcia, odznaczenia papieskie), wielkoformatowe reprodukcje polichromii Bazyliki Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Płocku, a także prace linorytnicze i fotograficzne uczniów, powstałe na kanwie malarstwa ściennego Władysława Drapiewskiego.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

CELE WYDARZENIA

Wskazanie środowisku szkolnemu w Płocku i w całym kraju wzorca osobowego i artystycznego, jaki stanowił Władysław Drapiewski. Popularyzacja postaci i dzieła Władysława Drapiewskiego (ur. 12 listopada 1876 roku w Gackach, zm. 30 grudnia 1961 roku w Pelplinie) – polskiego malarza, wybitnego twórcy ściennej polichromii sakralnej I połowy XX wieku.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Małgorzata Mroczkowska – dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku, Marek Mroczkowski – historyk sztuki, ekspert MKiDN, ks. kan. Stefan Cegłowski – historyk sztuki, proboszcz parafii św. Zygmunta przy Bazylice Katedralnej w Płocku, b. dyrektor Muzeum Diecezjalnego im. bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Płocku, Tomasz Zywert – siostrzeniec Władysława Drapiewskiego z Pelplina, uczniowie, artyści plastycy i poloniści szkoły.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Władysław Drapiewski od 1899 roku studiował w Międzynarodowej Szkole Malarstwa Kościelnego w Kevelaer. Odbywał podróże artystyczne do Rzymu oraz do Berlina, Monachium i Paryża. Wykształcił rozpoznawalny styl estetyzmu historycznego – malarstwa neorenesansowego, opartego o wzorce quattrocenta, w szczególności Masaccia i Boticellego. Pozostawał pod wpływem twórczości Bractwa św. Łukasza i Grupy Nazareńczyków, także Bractwa Prerafaelitów. Wielkoformatowym scenom figuralnym programu liturgicznego przydawał portrety miejscowych obywateli. Często stosował ornamentykę secesyjną z elementami ludowej stylizacji. Był autorem około stu dwudziestu dwóch polichromii, wykonanych pomiędzy 1890 a 1960 rokiem w kościołach Pomorza, Kujaw, Mazur i Mazowsza, m.in. w Czaplinku, Pelplinie, Słupsku, Swarzewie, Swornegaci, Wielu, Ełku, Bydgoszczy, Andrzejewie, Ciechanowie, Goworowie, Kroczewie, Ligowie, Mławie, Nowym Duninowie, Radzanowie, Soczewce, Sońsku, Tłuchowie. Stosował w swej twórczości nowatorską technikę z użyciem farb krzemianowych Adolfa Wilhelma Keima, który opatentował w 1878 roku technologię i technikę stereochromii pod nazwą malarstwa mineralnego. Opus magnum Władysława Drapiewskiego to monumentalna polichromia Bazyliki Katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Płocku (1904-1914). Odznaczony został przez Ojca Świętego Piusa XI Krzyżem Laterańskim (1928), a następnie przez Ojca Świętego Piusa XII Krzyżem Komandorskim Świętego Grzegorza Wielkiego (1958).

Postać i dorobek artystyczny Władysława Drapiewskiego przedstawią historycy sztuki oraz przedstawiciele rodziny patrona, a także uczniowie w programie słowno-muzycznym "Ja - Władysław Drapiewski". Częścią programu jest wernisaż wystaw prezentujących dokumenty ze zbiorów rodziny Drapiewskich, wielkoformatowe reprodukcje polichromii Bazyliki Katedralnej oraz dzieło Władysława Drapiewskiego w sztuce fotograficznej i linorytniczej uczniów I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku.

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Wstęp wolny. Adresatem jest społeczność szkolna i artystyczna Płocka, a także uczniowie, studenci i nauczyciele szkół plastycznych w Polsce.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.