23.11.2018

VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście..."

Miejscowość Wydarzenia: Płock

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konkursy, Wystawy

Specjalność: Grafika, Malarstwo, Rysunek

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych, Nauczyciele szkolnictwa plastycznego

Cykl: Rokrocznie

www Wydarzenia: plastyk-plock.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKDNiS

Konkurs rekomendowany przez Ministra KDNiS

Patronat MKDNiS

VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” obejmuje swym zasięgiem szkoły plastyczne Europy Środkowej. Odbywa się rokrocznie pod patronatem honorowym szefów misji dyplomatycznych akredytowanych przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej: JE Ambasadora Republiki Czeskiej, JE Ambasadora Republiki Litewskiej, JE Ambasadora Republiki Słowackiej i JE Ambasadora Węgier. Krajowy patronat honorowy sprawują: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Starosta Powiatu Płockiego, Prezydent Miasta Płocka. Konkurs posiada rekomendację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej i znajduje się w „Wykazie międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów szkolnictwa artystycznego rekomendowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Wydarzenie organizowane jest przez I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego w Płocku – szkołę średnią założoną przez Małgorzatę i Marka Mroczkowskich w 1993 roku, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Konkurs przeznaczony jest dla utalentowanej i ambitnej młodzieży średnich szkół plastycznych Polski, Litwy, Czech, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Inspiruje młodych twórców do doskonalenia umiejętności malarskich, rysunkowych i graficznych w określonym temacie. Konkurs służy również wymianie doświadczeń uczniów i nauczycieli szkół plastycznych. Uczestniczy w nim młodzież zafascynowana ważną dziś tematyką ogrodów. Pejzaż wsi i miast, barwność krajobrazu stanowi ciekawą inspirację dla młodych twórców, zarówno w kraju jak i za granicą. Konkurs promuje wrażliwą estetycznie i twórczą młodzież. Wydarzenie podkreśla rolę Płocka, Warszawy i Mazowsza w promowaniu na skalę krajową i międzynarodową najbardziej uzdolnionej młodzieży szkół plastycznych z Polski i Europy Środkowej. Współpraca z Akademią Sztuk Pięknych i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie daje również możliwość lepszego poznania i zwiększonego zainteresowania studiami na polskich uczelniach, także młodych artystów z Europy Środkowej. Uroczystość wręczenia nagród i wernisaż wystawy odbędą się w Płockiej Galerii Sztuki.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Henryka Sienkiewicza 36

09-402 Płock

CELE WYDARZENIA

Promocja utalentowanej młodzieży, wrażliwej estetycznie i twórczo aktywnej. Prezentacja prac malarskich, rysunkowych lub graficznych uczniów szkół plastycznych państw V4 oraz Litwy i Ukrainy. Inspirowanie młodych twórców do doskonalenia umiejętności malarskich, rysunkowych i graficznych. Wymiana doświadczeń uczniów szkół artystycznych i prezentacja dokonań w zakresie sztuk plastycznych. Wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie metod pracy w ramach przedmiotów artystycznych w obszarze szkolnictwa plastycznego Europy Środkowej.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Prof. zw. dr hab. Jan Rylke – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, prof. zw. Jacek Dyrzyński – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, prof. ASP dr hab. Tomasz Milanowski – Dziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prof. SGGW dr hab. Axel Schwerk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dr Dmytro Tkanko – Lwowska Narodowa Akademia Sztuk.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Wykonanie prac malarskich, rysunkowych lub graficznych, których motywem przewodnim będzie ogród w różnorodnych aspektach. Uczestnik konkursu nadsyła maksymalnie dwie prace (malarskie, rysunkowe lub graficzne), wykonane w technice dowolnej, o wymiarach max. 100 x 70 cm (B1), min. 30 x 20 cm (A4).

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Uczestnicy konkursu nie ponoszą kosztów udziału. Adresatami są uczniowie liceów plastycznych i ogólnokształcących szkół sztuk pięknych z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej oraz uczniowie ze średnich szkół artystycznych Republiki Czeskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Słowackiej, Węgier i Ukrainy. Konkurs adresowany jest też do nauczycieli artystów – opiekunów młodych twórców, którzy mogą konfrontować swe doświadczenia pedagogiczne i plastyczne w skali międzynarodowej celem wymiany doświadczeń i doskonalenia warsztatu zawodowego.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.