20.11.2020

I Międzynarodowe Biennale "Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście..."

Miejscowość: Płock

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konkursy, Wystawy

Specjalność: Grafika, Malarstwo, Rysunek

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych, Nauczyciele szkolnictwa plastycznego

Cykl: Co 2 lata

www: https://plastyk-plock.pl/

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Konkurs rekomendowany przez Ministra KiDN

Patronat MKiDN

I Międzynarodowe Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” obejmuje swym zasięgiem szkoły plastyczne Europy Środkowej. Odbywa się pod patronatem honorowym szefów misji dyplomatycznych akredytowanych przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej: JE Ambasadora Republiki Czeskiej, JE Ambasadora Republiki Litewskiej, JE Ambasadora Republiki Słowackiej i JE Ambasadora Węgier.

Biennale pożytkuje doświadczenia artystyczne i logistyczne rokrocznie organizowanego konkursu „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”, początkowo w formule krajowej (2008), następnie międzynarodowej (2012). Rangę tegorocznej edycji podkreśla otrzymany po raz pierwszy patronat honorowy Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Działająca w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury instytucja przyznaje patronat honorowy tylko takim przedsięwzięciom, które charakteryzuje „wysoka ranga edukacyjna, naukowa, kulturalna, społeczna, polityczna projektu, doniosłość i aktualność tematyki, której projekt dotyczy, wkład projektu w rozwój współpracy międzynarodowej, zwłaszcza regionalnej lub transgranicznej”.

Konkurs posiada rekomendację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej i znajduje się w „Wykazie międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów szkolnictwa artystycznego rekomendowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Wydarzenie organizowane jest przez I Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku – średnią szkołę artystyczną z uprawnieniami szkoły publicznej, założoną przez Małgorzatę i Marka Mroczkowskich w 1993 roku, odznaczoną Medalem „Pro Masovia” w 2018 roku.

Nad I Międzynarodowym Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” krajowy patronat honorowy objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Płockiego, Prezydent Miasta Płocka oraz JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Inspiracją muzyczną i poetycką dla utalentowanych plastycznie młodych artystów jest legendarny utwór „Pamiętajcie o ogrodach” z muzyką Jana Pietrzaka (1937) – znakomitego kompozytora, poety, aktora, satyryka, kierownika Studenckiego Teatru Hybrydy i założyciela ,,Kabaretu pod Egidą” i słowami Jonasza Kofty (1942-1988) – poety, dramaturga, satyryka i śpiewaka.

Biennale przeznaczone jest dla utalentowanej i ambitnej młodzieży średnich szkół plastycznych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Węgier, Republiki Litewskiej i Ukrainy. Inspiruje młodych twórców do doskonalenia umiejętności malarskich, rysunkowych i graficznych w określonym temacie. Konkurs służy również wymianie doświadczeń uczniów i nauczycieli szkół plastycznych. Uczestniczy w nim młodzież zafascynowana ważną dziś tematyką ogrodów. Pejzaż wsi i miast, barwność krajobrazu stanowi ciekawą inspirację dla młodych twórców, zarówno w kraju jak i za granicą.

Wydarzenie podkreśla też rolę I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku w promowaniu na skalę krajową i międzynarodową najbardziej uzdolnionej młodzieży szkół plastycznych w Europie Środkowej. Współpraca z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie daje również możliwość lepszego poznania i zwiększonego zainteresowania studiami na polskich uczelniach, także młodych artystów z Europy Środkowej.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną uroczystość wręczenia dyplomów i nagród I Międzynarodowego Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” oraz wernisaż wystawy w Płockiej Galerii Sztuki w dniu 20 listopada 2020 roku odbędą się zdalnie. W formule online transmitowane będą wystąpienia Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego Małgorzaty Mroczkowskiej i Dyrektor Płockiej Galerii Sztuki Alicji Wasilewskiej oraz wirtualne zwiedzanie w czasie rzeczywistym ekspozycji nagrodzonych prac; to wszystko pod adresem https://www.facebook.com/plockagaleria/, godz. 12:00 CET.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Henryka Sienkiewicza 36

09-402 Płock

CELE WYDARZENIA

Inspirowanie młodych twórców do doskonalenia umiejętności malarskich, rysunkowych i graficznych. Prezentacja prac malarskich, rysunkowych lub graficznych uczniów szkół plastycznych państw Grupy V4 oraz Litwy i Ukrainy. Wymiana doświadczeń uczniów szkół artystycznych i prezentacja dokonań w zakresie sztuk plastycznych. Wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie metod pracy w ramach przedmiotów artystycznych w obszarze szkolnictwa plastycznego Europy Środkowej. Promocja utalentowanej młodzieży, wrażliwej estetycznie i twórczo aktywnej.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Prof. dr hab. Jan Rylke – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, prof. dr hab. Tomasz Milanowski – Dziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prof. dr hab. Artur Winiarski – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, dr hab. Axel Schwerk prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dr Dmytro Tkanko – Lwowska Narodowa Akademia Sztuk, dr Katarzyna Bąkowska-Roszkowska.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Wykonanie prac malarskich, rysunkowych lub graficznych, których motywem przewodnim będzie ogród w różnorodnych aspektach. Uczestnik konkursu nadsyła maksymalnie dwie prace (malarskie, rysunkowe lub graficzne), wykonane w technice dowolnej, o wymiarach max. 100 x 70 cm (B1), min. 30 x 20 cm (A4).

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Uczestnicy konkursu nie ponoszą kosztów udziału. Adresatami są uczniowie liceów sztuk plastycznych z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej oraz uczniowie ze średnich szkół plastycznych Republiki Czeskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Słowackiej, Węgier i Ukrainy. Konkurs adresowany jest też do nauczycieli artystów – opiekunów młodych twórców, którzy mogą konfrontować swe doświadczenia pedagogiczne i plastyczne w skali międzynarodowej celem wymiany doświadczeń i doskonalenia warsztatu zawodowego.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.