25.11.2016

V Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście..."

Miejscowość: Płock

Zasięg: Międzynarodowy

Dziedzina: Sztuki piękne

Rodzaj: Konkursy, Wystawy

Specjalność: Malarstwo, Rysunek

Adresaci: Uczniowie szkół plastycznych, Nauczyciele szkolnictwa plastycznego

Cykl: Rokrocznie

www: www.szkolylogos.edu.pl

Wydarzenie wpisane do Kalendarza MKiDN

Patronat MKiDN

Wydarzenie organizowane przez I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku (rok założenia 1993, z uprawnieniami szkoły publicznej) obejmuje swym zasięgiem szkoły plastyczne Europy Środkowej. Odbywa się rokrocznie pod patronatem honorowym szefów misji dyplomatycznych akredytowanych przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej: Ambasadora Republiki Czeskiej, Ambasadora Republiki Litewskiej, Ambasadora Republiki Słowackiej i Ambasadora Węgier. Krajowy patronat honorowy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty, Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Starosta Powiatu Płockiego, Prezydent Miasta Płocka. Konkurs przeznaczony jest dla utalentowanej i ambitnej młodzieży średnich szkół plastycznych Polski, Litwy, Czech, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Inspiruje młodych twórców do doskonalenia umiejętności malarskich i rysunkowych w określonym temacie. Konkurs służy również wymianie doświadczeń uczniów i nauczycieli szkół plastycznych. Uczestniczy w nim młodzież zafascynowana ważną dziś tematyką ogrodów. Pejzaż wsi i miast, barwność krajobrazu stanowi ciekawą inspirację dla młodych twórców, zarówno w kraju jak i za granicą. Konkurs promuje wrażliwą estetycznie i twórczą młodzież. Wydarzenie podkreśla rolę Płocka, Warszawy i Mazowsza w promowaniu na skalę krajową i międzynarodową najbardziej uzdolnionej młodzieży z całej Polski i Europy Środkowej. Współpraca ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie daje również możliwość lepszego poznania i zwiększonego zainteresowania studiami na polskich uczelniach, także młodych artystów z Europy Środkowej.

ORGANIZATOR

MIEJSCE WYDARZENIA

Adres: Sienkiewicza 36

09-402 Płock

CELE WYDARZENIA

Promocja utalentowanej młodzieży, wrażliwej estetycznie i twórczo aktywnej. Prezentacja prac malarskich lub rysunkowych uczniów szkół artystycznych. Inspirowanie młodych twórców do doskonalenia umiejętności malarskich lub rysunkowych. Wymiana doświadczeń uczniów szkół artystycznych i prezentacja dokonań w zakresie sztuk plastycznych. Wymiana doświadczeń nauczycieli w zakresie metod pracy w ramach przedmiotów artystycznych w obszarze szkolnictwa plastycznego Europy Środkowej.

PROPONOWANI WYKŁADOWCY, JURY, ARTYŚCI, ZESPOŁY

Prof. zw. dr hab. Jan Rylke – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. zw. Jacek Dyrzyński – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, prof. ASP dr hab. Tomasz Milanowski – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, prof. SGGW dr hab. Axel Schwerk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dr hab. Dymitr Tkanko – Lwowska Narodowa Akademia Sztuk.

ZAKRES MERYTORYCZNY / WYKONYWANY PROGRAM

Wykonanie prac malarskich lub rysunkowych, których motywem przewodnim będzie ogród w różnorodnych aspektach.Uczestnik konkursu nadsyła maksymalnie dwie prace (malarskie lub rysunkowe), wykonane w technice dowolnej, o wymiarach max. 100 x 70 cm (B1), min. 30 x 20 cm (A4).

WARUNKI UCZESTNICTWA (ODPŁATNOŚĆ) / ADRESACI WYDARZENIA

Uczniowie liceów plastycznych oraz ogólnokształcących szkół sztuk pięknych z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej oraz uczniowie ze średnich szkół artystycznych Republiki Czeskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Słowackiej, Węgier oraz Ukrainy. Konkurs adresowany jest też do nauczycieli artystów – opiekunów młodych twórców, którzy mogą konfrontować swe doświadczenia pedagogiczne i plastyczne w skali międzynarodowej celem doskonalenia warsztatu zawodowego.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.